Fylkeshuset i Molde, Møre og Romsdal
Foto: Sissel Brunstad / NRK

Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Vil oppretthalde skuletilbod

  Fleire mat- og reiselivsbedrifter i Stranda protesterer mot forslaget om å legge ned studieretning Restaurant- og matfag ved Stranda vidaregåande skule.

  Fylkeskommunen skal spare pengar og foreslår ei rekkje endringar både på vidaregåande skular og i kollektivtrafikken.

  Skulen og bedriftene har gått saman om å marknadsføre skuletilbodet. Dette har ført til auka interesse for restaurant- og matfag, heiter det i ei fråsegn frå bedriftene.

  Brevet er underskrive av Orkla Foods, Norsk Sjømat, Ole Ringdal, Stranda Hotel, Hotel Union Geiranger (bildet) og Grilstad.

  Hotel Union i Geiranger
  Foto: Øyvind Sandnes / NRK
 • – Kutta rammar hardt

  Regiondirektør Torill Ytreberg i NHO meiner dei foreslåtte budsjettkutta frå fylkesrådmannen vil sette Møre og Romsdal kraftig tilbake. Fylkeskommunen skal spare 112 millionar kroner, og det er samferdsel og utdanning som må spare mest. Særleg kutta i skulefaga og ferjetilbodet har skapt reaksjonar, og Ytreberg meiner kutta rammar både transportnæringa og ungdommen hardt. Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik har avvist at fylkeskommunen har for stor administrasjon, men Ytreberg meiner alle steinar må bli snudd.

 • Likar ikkje kuttplanar

  Entreprenørforeininga for bygg og anlegg (EBA) i Møre og Romsdal liker ikkje planane om å kutte opplæringa i yrkesfag ved dei vidaregåande skulane. Fylkeskommunen skal spare 112 millionar kroner neste år, og ein rekke fagtilbod i den vidaregåande skulen er foreslått nedlagt. Leiar i EBA, Eskild Rødsand, seier at bedriftene treng kompetansen. – Bransjen vår og industrien treng fagarbeidarar. Vi er veldig opptatt av at utdanning må vere i nær der folk bur. Så ein er nøydd til å sjå på andre måtar å kutte.

  Byggebransjen
  Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
 • Støttar nedleggingstruga tilbod

  Sju næringslivsbedrifter på Sunnmøre går inn og støttar nedleggingstruga tilbod i den vidaregåande skulen med fleire hundre tusen kroner. Petter Leon Fauske i MMC First Process (t.h. på bildet) har fått stor respons på utspelet på NRK om å gå inn med pengar. Fiskeriminister Harald Tom Nesvik meiner dette er eit godt eksempel på at næringslivet tar ansvar.

  Fiskeriminister Tom Nesvik på Sunnmøre
  Foto: Tore Ellingseter / NRK
 • Aksjon mot budsjettforslag

  140 kjøretøy på Smøla markerte i dag sin motstand mot forslaget til kutt i ferjetilbudet. Fylkesrådmannen vil øke prisen og ha færre fergeavganger over hele fylket. For folk på Smøla er den ekstra ferga som skulle bli satt inn mellom Edøy og Sandvika avbestilt inntil videre. Sjåfør Geir Sætran i transportbyrået Brødrene Sætran sier de allerede bruker mye penger på fergeturene. – Det er en stor utgiftspost, sier han.

  Geir Sætran, Frank Brevik, Steffen Andre Rangnes aksjonerer mot auka ferjeprisar og færre avgangar til Smøla
  Foto: Eirik Haukenes / NRK