Hopp til innhold
Fylkeshuset i Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK

Møre og Romsdal fylkeskommune

Oppsummert

Følg direktesendinga frå fylkestingsmøtet på Møre og Romsdal fylkeskommune sine sider.

 • Tingvoll seier nei til spleiselag

  Kommunestyret i Tingvoll seier nei til å bli med på eit spleiselag for å finansiere Togbussen. Dei viser til at samferdsel er eit fylkeskommunalt ansvar.

  Det blir peikt på at dette er det einaste offentlege kollektivtilbodet som fungerer mellom Kristiansund og Oppdal, skriv Aura Avis. Formannskapet i Sunndal behandlar saka i dag.

  NRK har tidlegare meldt at det er kravd lovlegkontroll av vedtaket.

  Fylkesordføraren har fått underskriftslister i protest mot nedlegging av tilbodet.

  Fylkesordfører Anders Riise (H) mottar underskrifter fra ordfører Ståle Refstie(Ap) i Sunndal og Elin Tove Nisja med krav om å beholde Togbussen mellom Nordmøre og Oppdal.
  Foto: Trond Vestre / NRK
 • Negativ prognose for Møre og Romsdal fylkeskommune

  Møre og Romsdal fylkeskommune ligg an til eit negativt resultat på mellom 150 og 170 millionar kroner i 2024.

  Det viser ein foreløpig prognose etter dei første fire månadene i år som blei lagt fram under eit budsjettseminar for fylkespolitikarane i dag.

  Prognosen er usikker, sa økonomisjef Geir Fjørtoft då han presenterte tala i dag.

  Møre og Romsdal fylkeskommune har svakt driftsresultat, høg gjeld og lite pengar på disposisjonsfond. På desse tre nøkkelområda er Møre og Romsdal dårlegast blant fylkeskommunane i landet.

  Politikarane har gjort vedtak som inneber kraftige kutt i administrasjonen. Fylkeskommunedirektør Toril Hovdenak gjentok under seminaret at ho er usikker å om dei får ei forsvarleg drift med desse kutta.

  Fylkesordførar Anders Riise (H) seier situasjonen er krevjande, men håpar at dei vedtatte kutta vil gi effekt. Riise trur dei vil unngå å hamne på Robek-lista.

  Fylkeshuset i Molde, der administrasjonen til Møre og Romsdal fylkeskommune sin administrasjon sit. Vi ser hovudinngangen med ordet "FYLKESHUSET" i store bokstavar over. Bygget er gult og grått. Himmelen over er knall blå.
  Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK
 • Åtvarar om kommuneøkonomien

  Assisterande statsforvaltar Rigmor Brøste åtvarar om kommuneøkonomien i Møre og Romsdal.

  Berre Nordland, Troms og Finnmark er dårlegare enn vårt fylke på kommuneøkonomi, seier Brøste til tk.no.

  Ifølge Kostra-tal slit minst ti av kommunane i fylket med å få eit lite netto driftsresultat, og brukar opp disposisjonsfonda.

  Brøste fryktar for tenestetilbodet.

 • Millionar til «Grøne industrielle løft»

  Sintef i Ålesund og Tomra konfeksjon får til saman 2 millionar kroner frå Skaparkraftprogrammet Grøne industrielle løft.

  Tomra konfeksjon får pengar til eit utviklingsprogram for reparasjon og livsforlenging av fritidsklede. Målet er å auke ombruken av kleda. Målet er å redusere avfall frå tekstilar.

  Sintef i Ålesund får pengane til eit prosjekt der dei skal utvikle verdikjeder basert på bi-produkt frå produksjonen av fiskeoljar.

 • Krev lovkontroll i togbuss-saka

  Fire fylkestingsrepresentantar krev at det blir gjennomført ein kontroll på om vedtaket om å legge ned togbussen mellom Kristiansund og Oppdal er lovleg.

  Eirin Andersen Gravem, Ap, Jonas Maas Nilsen, MDG, Dordi Boksasp Lerum, Sp og Silje Alise Ness, Uavhengig, har i dag levert kravet til fylkesordføraren.

  Dei meiner vedtaket kan vere i strid med kommunelova fordi det er for dårleg utgreidd

  Jonas Maas Nilsen (bildet) seier at samferdsleutvalet sitt forslag om å berge togbussen gjennom eit spleiselag med kommunar og Trøndelag fylke ikkje spelar noko rolle i denne samanhengen.

  – Det er fylkestingsvedtaket som gjeld og vi ønskjer å få vurdert om dette vedtaket er lovleg, seier han.

  Kravet fører til at saka kjem tilbake til fylkestinget. Om vedtaket blir oppretthalde blir det Statsforvaltaren eller Kommunaldepartemenet vurdere om vedtaket er lovleg.

  Sentralstyre MDG
  Foto: Ane Skarvøy

SISTE FRÅ MØRE OG ROMSDAL