Hopp til innhold
Fylkeshuset i Møre og Romsdal
Foto: Remi Sagen / NRK

Møre og Romsdal fylkeskommune

Oppsummert

Følg direktesendinga frå fylkestingsmøtet på Møre og Romsdal fylkeskommune sine sider.

 • Sørheim forventar ein plan

  Kristin Sørheim (Sp), forventar at alle korta blir lagt på bordet, etter at Fylkeshuset AS kjøpte selskapet R8Me, det skriv Sunnmørsposten. Dette kjøpet har ført til massiv kritikk, og Sørheim seier til avisa at ho håper det på torsdag blir lagt fram ein avtale for korleis selskapet skal betale tilbake det dei skuldar.

 • Meiner at Aure kan bli sjølvforsynt med elektrisitet

  Møre og Romsdal fylkeskommune meiner at Aure kommune kan dekke heile det elektriske forbruket i kommunen ved å etablere fornybare kraftprosjekt.

  – Prognosane viser at vi om få år har ein eigenproduksjon i fylket på berre 50 prosent av forbruket av elektrisitet, seier Bengt Endreseth, leiar for energi og grøn omstilling i Møre og Romsdal fylkeskommune i ei pressemelding.

  Aure kommune er pilot for Kystkraft, som er finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune, Aure kommune, Tjeldbergodden Utvikling og Equinor.

 • Veidekke tildelt asfaltkontraktar

  Møre og Romsdal fylkeskommune har signert kontrakt med Veidekke for asfaltlegging i Møre og Romsdal i 2023. Fylkeskommunen skriv i ei pressemelding at dei blant anna har lagt vekt på at Veidekke hadde lågare CO2-utslepp enn konkurrenten.

  Det er første gang Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar miljøvekting for CO₂ i asfaltkontraktane. Kontraktane er eittårige og har ein verdi på til saman 87 millionar kroner.

  Her kan du sjå kva strekningar langs fylkesvegane i som får ny asfalt i 2023.

  I dette kartet finn du oversikta over kva strekningar langs fylkesvegane i Møre og Romsdal som får ny asfalt i 2023.
  Foto: Skjermbilde / Møre og Romsdal Fylkeskommune
 • Delte ut 9,5 millionar i tilskot

  Møre og Romsdal fylkeskommune tildelte i 2022 cirka 9,5 millionar kroner i ulike kulturtilskot. Det er nesten dobbelt så mykje som året før, skriv fylkeskommunen i ei pressemelding.

  – Den store søknadssummen og talet på søknadar viser at det er eit stort behov for tilskotsmidlar til kulturformål. Søknadane og aktiviteten er fordelt over heile fylket og dei fylkeskommunale tilskota bidrar til mykje god aktivitet både i små og store lokalsamfunn, seier kulturdirektør Heidi-Iren Wedlog Olsen.

  Her kan du sjå alle som har søkt og fått støtte.