NRK Meny
Normal

Ensomt å ligge i opplag

Det er helt stille i maskinrommet. Magnar Jøsok er den eneste som er om bord i Havila Subsea som ligger i opplag på Leine i Herøy. Langs kysten er det nå over hundre offshoreskip som ligger og venter på oppdrag. Akkurat nå ser det svart ut.

Magnar Jøsok i maskinrommet på Havila Subsea 7

Maskinist Magnar Jøsok er nå eneste mann om bord i Havila Subsea og i maskinrommet er det tomt og stille.

Foto: Frode Berg / NRK

Jobben hans er å ta vare på det tekniske utstyret om bord og holde båten varm slik at ikke noe blir skadet.

– Det er litt stusselig å være aleine her. Når Havila Subsea er i full drift kan det være nesten 80 personer om bord, sier Magnar Jøsok. Han ser seg rundt i det store maskinrommet. Tankene går til kollegene som nå er permitterte, men gjerne skulle ha vært på jobb.

Norskekysten fylles med offshoreskip uten arbeid

Havila Subsea 7 ved kai

Havila Subsea ligger i opplag ved kaia på Leine i Herøy.

Foto: Frode Berg / NRK

Lave oljepriser og mangel på oppdrag gjør at 107 offshoreskip nå preger havnene i første rekke på Nordvestlandet og i området rundt Stavanger og Bergen. Aksjekursene raser i de ulike rederiene. Ledelsen kjemper for å sikre finansieringen mens de venter på bedre tider.

Et av selskapene som nå sliter er Herøy-rederiet Havila Shipping. De har to skip i opplag i tillegg til Havila Subsea. Til helga kommer det fjerde, sier administrerende direktør Njål Sævik.

Refinansiering klar i løpet av mars

Njål Sævik, Havila Shipping as

Administrerende direktør i Havila Shipping sier at selskapet nå jobber hardt for å få til en refinansiering.

Foto: FRODE BERG / NRK

Vi forhandler med bankene om reduserte avdrag.

Njål Sævik, Havila Shipping

– Vi jobber nå med en refinansiering. Etter planen skal vi ha dette klart i mars. Vi forhandler med bankene om reduserte avdrag. Forutsetningen er at vi også henter inn ny egenkapital fra eierne, sier Njål Sævik.

Havila har 27 offshoreskip. Snart ligger fire av dem i opplag. De lave oljeprisene rammer rederiene hardt. Det kommer sjøfolkene om bord også til å merke de neste månedene.

– Nå ligger et stort antall båter i opplag, og det ser ikke ut til at situasjonen bedrer seg på kort sikt. Men jeg er optimist. Så langt har vi ikke vurdert å selge noen av skipene våre, sier Sævik.

Havila Shipping i Herøy legg to av skipa sine i opplag. Nokre av dei tilsette kjem til å miste jobben.

900 arbeidsledige sjøfolk

Tall fra SSB viser at det nå er 900 sjøfolk i offshorenæringa som er arbeidsledige. Informasjonsansvarlig i Norsk Sjømannsforbund, Morten Øen, sier at det reelle antall ledige trolig er noe høyere fordi statistikken ikke omfatter alle stillingskategorier.

Morten Øen, informasjonsansv. i Norsk Sjømannsforbund

Informasjonsansvarlig i Norsk Sjømannsforbund, Morten Øen, mener ansatte har vist stor fleksibilitet i den vanskelige situasjonen rederiene nå er inne i.

Foto: Kai Jacobsen

– De ansatte om bord i offshorefartøyene har vist stor fleksibilitet, blant annet ved å gå ned i arbeidstid. Det har vært med på å holde ledighetstallene nede. Hvis denne situasjonen varer lenge vil vi imidlertid advare mot slike løsninger, fordi det kan føre til reduksjon i dagpengene, sier Morten Øen.

Representanter for både arbeidsgivere og arbeidstagere har lenge ønsket en utvidelse av permitteringstiden til 52 uker for å motvirke enda høyere arbeidsledighet. Dette forslaget blir nå avvist av statsminister Erna Solberg ifølge Stavanger Aftenblad. Foreløpig har vi ingen planer om å endre permitteringsreglene, sier Solberg til avisen.

Trodde ikke det skulle bli så alvorlig

Magnar Jøsok ombord i Havila Subsea 7

Jeg trodde ikke situasjonen skulle bli så alvorlig som vi ser nå, sier maskinist Magnar Jøsok.

Foto: Frode Berg / NRK

Maskinist Magnar Jøsok følger nøye med på de mange dataskjermene om bord i Havila Subsea. Dette er et skip som kan operere på store dyp med installasjoner og vedlikehold på havbunnen. Nå ligger det ved kai, og ingen vet hvor lenge det blir liggende.

Nå er alt usikkert. Ingen vet hvor dette ender.

Magnar Jøsok, maskinist Havila Subsea

– Jeg trodde ikke at dette skulle bli så alvorlig. Nå er alt usikkert. Ingen vet hvor dette ender. Kolleger må gå. Noen blir permitterte, andre blir oppsagt. Dette er ikke enkelt for noen, sier Jøsok.

Verdens største subsea-flåte

Sævik og Jøsok på Havila Subsea 7

Både Njål Sævik (til venstre) og Magnar Jøsok tror det blir tøffe tider framover.

Foto: Frode Berg / NRK

Norge har verdens største flåte av såkalte subsea-fartøyer. Dette er store konstruksjonsskip som koster mange hundre millioner kroner. I tillegg kommer de andre offshoreskipene. Når så mange av skipene ligger i opplag fører det til store tap for eierne og aksjekursene stuper.

– Dette blir tøffe tak både for ansatte, eiere og långivere. Utviklingen i oljeprisen preger hele lokalsamfunnet. Alle i miljøet rundt den oljerelaterte næringen har det vanskelig. Man må ta beslutninger som også involverer folk du kjenner godt, sier Njål Sævik.

Like ille som på 1980-tallet

NHO-president Tore Ulstein, understreker at den situasjonen en del av næringslivet er inne i nå, er like vanskelig som den var på slutten av 1980-tallet.

Utviklingen stiller store krav til omstilling i hver enkelt bedrift.

Tore Ulstein, NHO

– Dette er svært alvorlig. Utviklingen stiller store krav til omstilling i hver enkelt bedrift. Det kreves betydelige grep fra politiske myndigheter. Næringslivet må se framover og satse på nyskaping, samtidig som storting og regjering må gi økt støtte til forskning og innovasjon, sier NHO-presidenten.

Tore Ulstein har stor tro på norsk olje- og gassnæring også i framtida, selv om det er vanskelig å spå hvordan oljeprisen vil utvikle seg.

– Norske verft begynner nå å merke vanskene i offshorerederiene. Det blir færre oppdrag og det rammer verft over hele landet. Norske redermiljøer er viktige for norske verft, sier Ulstein.

Tore Ulstein mener den situasjonen som nå har oppstått vil kreve betydelige grep fra regjeringen. Han nevner stikkord som forskningsstøtte, samferdselsutbygging og skattereform.

– Lavere skatt gir økte investeringer i norsk næringsliv. Investeringene i Fastlands-Norge er nå de laveste på 40 år. Hvis vi ønsker å styrke privat eierskap i Norge, er reduksjon i formuesskatten svært viktig.

Tore Ulstein om 2016 og 17

Fokus på framtidas arbeidsplasser

Stortingsrepresentant Else-May Botten (Ap) i næringskomiteen sier at Arbeiderpartiet nå holder døren åpen for redusert formuesskatt, og lover en konklusjon i mars.

Else May-Botten

Stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen, Else-May Botten (Ap)

Foto: NRK

Botten har denne uken et innlegg på Haugesundkonferansen. Konferansen tar opp aktuelle tema i den maritime industrien.

– Det er viktig å holde fokus på framtidas arbeidsplasser og nullutslippsteknologien. En grønn profil må stå sentralt i det videre arbeidet med oljeutvinning. Aktiviteten på norsk sokkel må holdes oppe. Selv om offshorenæringen nå møter store utfordringer, så er det viktig at de ansatte blir i bedriften. Arbeiderpartiet støtter derfor kravet om en 52-ukers permitteringsperiode, sier Else-May Botten.

Foreløpig ikke kritisk

Sparebanken Møre mener situasjonen så langt ikke er kritisk for offshorerederne på Sunnmøre.

Foreløpig er våre kunder fullt ut i stand til å håndtere situasjonen.

Terje Krøvel, Sparebanken Møre

– Vi er opptatt av å legge til rette for at rederiene kan klare seg gjennom den vanskelige tida som ligger foran dem, men foreløpig er våre kunder fullt ut i stand til å håndtere situasjonen, sier banksjef for næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre, Terje Krøvel.

Krøvel legger vekt på at det går bra i enkelte andre næringer. Han understreker at fiskeflåten har god inntjening. Det skyldes blant annet lavere oljepriser og lavere renter.

– Fiskeri gir muligheter for dem som eventuelt blir arbeidsledige i offshorenæringen, sier Krøvel.

Håper ting endrer seg

Magnar Jøsok
Foto: Frode Berg / NRK

Nå er alt usikkert. Ingen vet hvor dette ender.

Magnar Jøsok, maskinist Havila Subsea

Maskinist Magnar Jøsok understreker at dette går inn på alle.

– De fleste synes dette er en trasig situasjon som vi ikke trodde vi skulle komme i. Men når det har blitt slik, så får vi håndtere det på beste måte og håpe ting endrer seg så raskt som mulig. Jeg tror kanskje det kan snu allerede til sommeren.

Det blir ikke lett.

Magnar Jøsok

– Hvilke muligheter finnes for nytt arbeid hvis oljenedturen varer lenger?

– Det er jo en del arbeidsmuligheter knyttet til båt, så noen kan jo klare å skaffe seg en ny jobb. Men det blir ikke lett.