Hopp til innhold

Færre ledige jobber og mindre optimisme å spore hos bedriftene

Antall ledige stillinger i norsk arbeidsliv er redusert, ifølge Nav. Gausdal treindustrier er blant bedriftene som ikke kommer til å rekruttere med det første.

Jørn Nørstelien

GÅR I MINUS: – Vi kjører i minus hver dag, som stort sett resten av en samla bransje i Norden, sier konsernsjef Jørn Nørstelien i G3 Gausdal Treindustrier.

Foto: Frode Meskau / NRK

Nå har det definitivt snudd. Fjoråret klarte vi så vidt det var å komme i pluss. I år tror jeg vi skal slite hardt for å se positive tall.

Det sier konsernsjef i G3 Gausdal Treindustrier, Jørn Nørstelien.

Tirsdag formiddag kom bedriftsundersøkelsen for 2024 fra Nav som kunne fortelle at det er mindre optimisme blant bedriftene.

For enkelte næringer, slik som trevarebransjen, er det forventet at sysselsettingen vil gå ned.

Vi er avhengige av at vi innen om ikke så altfor lenge klarer å snu den trenden, slik at vi får positive tall igjen, sier Nørstelien i Gausdal.

Jørn Nørstelien

G3 Gausdal Treindustrier er en av bedriftene som merker at byggebransjen går trått.

Foto: Frode Meskau / NRK

Peker på boligmarkedet

Undersøkelsen fra Nav viser at antallet ledige stillinger i norsk arbeidsliv er redusert med nesten 30.000 på to år.

Samtidig som norske virksomheter melder om litt dårligere utsikter og mindre mangel på arbeidskraft, er ledigheten fortsatt lav historisk sett.

Konsernsjef Nørstelien er ikke tvil om at det er nedgangen i boligmarkedet som er årsaken til at trevarebedriftene nå får en trangere hverdag.

Boligsalget er halvert i løpet av et par år. Hyttesalget er for alle praktiske formål stoppa helt opp. Det offentlige utsetter byggeprosjekter, og der har du egentlig hele forklaringa, sier han.

Pessimisme om sysselsetting

– Forventningene om sysselsettingen fremover er ikke spesielt høye, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Netto er det kun 1 av 10 bedrifter som venter økt sysselsetting.

Samtidig som norske virksomheter melder om litt dårligere utsikter og mindre mangel på arbeidskraft, er ledigheten fortsatt lav historisk sett.

– Alt i alt er det fortsatt store muligheter til å få flere av de som står utenfor inn i arbeidslivet, sier Holte.

Ikke alle ser like mørkt på situasjonen.

– Jeg tror kanskje det kan være positivt at man har litt mindre press i økonomien også. Det kan skape rom for en rentenedgang og redusert inflasjon, sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norsk Industri.

Rentesensitiv bransje

– Bygg- og anleggsbransjen er egentlig nøkkelen til at vi skal få mye av hjula i gang igjen i Innlandet og Norge, sier Stein Engebråten, fylkeskoordinator for næringslivet i Nav Innlandet.

Han påpeker at bygg og anlegg har stått sterkt i flere år i hele Norge, med høy aktivitet.

– Men dette er jo rentesensitive næringer, og særlig bygg og anlegg. Og da har det blitt en stopp, særlig på byggsida, som nå òg har gitt utslag på de som produserer trevarer.

Det er større grad av pessimisme nå enn det var for bare ett år siden, i både trevareindustrien og i byggebransjen.

– Men vi håper dette skal snu ved eventuelle renteendringer på sikt.

Vil ikke permittere

Selv om Gausdal Treindustrier ligger an til å gå en periode med tap i møte, så er konsernsjef Jørn Nørstelien klar på at de ikke skal permittere.

– Dette har vi vurdert mange ganger. I hvert fall ikke før det er helt absolutt tvingende nødvendig.

Det handler om at vi skal bevare en kompetent og lojal arbeidsstokk. For oppgangen, den kommer, og da gjelder det at vi er fremst i skoa, sier han.

Portrettbilde av Jørn Nørstelien hos Gausdal treindustrier.

Konsernsjef Jørn Nørstelien har ingen ønske om å permittere med det første.

Foto: Frode Meskau / NRK

Nørstelien tror at de imidlertid må vente noen måneder før oppgangen kommer.

Jeg tror at vi må vente til over årsskiftet. Fra det blir tegna en kontrakt på et hus, så tar det raskt et halvt til trekvart år. Og selv om det blir tegna en kontrakt i dag, så kan det hende at den bygginga ikke kommer i gang før på nyåret, sier han.

Flere saker fra Innlandet

Anna Reistad på Volt CC HAmar

Ekspertanes tips for smart bruk av feriepengane

skofinner

I dag feires skogfinnenes dag