Hopp til innhold
Alvorlig hendelse Kristiansund
Foto: Eirik Haukenes / NRK

Ektepar døydde i Kristiansund

Oppsummert

Fredag 19. mai blir ein person funnen kritisk skadd og ein annan død ved ein bustad i Kristiansund. Den kritisk skadde personen blei frakta til sjukehus, men blei seinare bekrefta død.

 • Spesialeininga skal etterforske politiet

  Spesialeininga har bestemt å sette i gang etterforsking av politiet i Møre og Romsdal etter dobbeltdrapet i Kristiansund i mai. Dei pårørande meinte lokalt politi hadde gjort tenestefeil ved at dei ikkje '

  Politiet meiner at mannen skaut kona si og deretter seg sjølv.

  Politimeister Ingar Bøen seier til Tidens Krav at han ikkje har nokon kommentar ut over at dei tar til vitande at dei no skal etterforskast.

 • Tek det til etterretning om dei blir meldt til Spesialeininga

  Ove Brudevoll, politiinspektør i Møre og Romsdal politidistrikt, seier til NRK dei kjem til å ta det til etterretning om dei blir meld til Spesialeininga for politisaker.

  Dei etterlatne til ei kvinne, som blei drepen av ektemannen sin i Kristiansund i mai, vurderer å be Spesialeininga om å etterforske politiet lokalt. Det skriv avisa Tidens Krav måndag.

  – Det har vi ingen kommentar til, men vi tek det til etterretning om ei slik melding blir angitt, seier Brudevoll til NRK.

  Politiet mistenker at mannen først skaut kvinna og så seg sjølv. Mannen hadde fleire våpen og familien meiner at det var fleire grunnar til at politiet burde ha tatt frå han våpena. Blant anna hadde mannen tidlegare vore dømt for ruskøyring.

  Til NRK seier Brudevoll dette om kritikken frå dei etterlatne.

  – Vi tek alltid kritikk på alvor. Når det skjer ei så alvorleg og tragisk sak, så er det heilt på sin plass at vi vurderer om det er noko vi kunne ha gjort annleis. Stikkontroll er eit av elementa i våpenforvaltning. Kor mange ein kan gjere i løpet av eit år handlar om ressursar. Men saka illustrerer at det er nyttig med våpenkontrollar.

  Politiet håper at saka blir ferdig etterforska i løpet av hausten.

  – Kjem politiet til å gjere granskingar av seg sjølv i samband med denne saka?

  – Vi har allereie gjort visse undersøkingar rundt saka og våpenløyve. Bekymringsmeldingar er eit viktig element. Polititilsette kan kome med bekymringsmeldingar, men det er også slik at andre; familie, venar, skyteklubbar og andre kommunale og offentlege etatar kan sende inn bekymringsmeldingar. Det er noko vi har hatt fokus på og kjem til å ha framover, seier Brudevoll.

  Ove Brudevoll, politiinspektør i Møre og Romsdal
  Foto: Eirik Haukenes / NRK
 • Pårørende reagerer på politiarbeid

  De pårørende til en kvinne, som ble drept i Kristiansund i vår, vurderer å be Spesialenheten for politisaker om å etterforske politiet i Møre og Romsdal. Det skriver Tidens Krav.

  I mai i år ble et ektepar funnet døde i boligen sin i Kristiansund. Den avdøde mannen har status som siktet i saken.

  I etterkant fant politiet flere godkjente våpen i huset.

  Ifølge Tidens Krav mener de etterlatte at politiet har hatt flere anledninger til å inndra våpnene, uten at dette ble gjort.

  Blant annet hadde mannen tidligere vært dømt for ruskjøring. I dommen kom det også frem at mannen hadde et rusproblem. Politiinspektør Ove Brudevoll sier til avisen at slike saker kunne gitt grunnlag for en bekymringsmelding til forvaltningsseksjonen som behandler våpensaker. Han sier at de har etablerte rutiner for dette, men det ble beklageligvis ikke ble sendt bekymringsmelding i denne konkrete saken.

 • Ektemann siktet for drap

  En mann er siktet for drap etter at det fredag 19. mai ble funnet en kritisk skadd kvinne og en mann død ved en bolig i Kristiansund. Den skadde kvinnen døde på sjukehus kort tid senere. Begge døde av skuddskader. Politiet skriver fredag i en pressemelding at de har arbeidet etter en hovedhypotese om at mannen først har skutt kvinnen og deretter tatt sitt eget liv. En omfattende etterforskning har styrket denne hypotesen, skriver politiet.

 • Mann siktet for drap etter dødsfallene i Kristiansund

  Mannen er siktet på drap etter at han og kona ble funnet død 19. mai, skriver politiet i en pressemelding. Politiet i Kristiansund mener ektemannen skjøt og drepte kona. Håndvåpenet som skal ha blitt brukt er lovlig registert på mannen.

  19. mai rykket politiet i Kristiansund ut etter melding om at en person lå alvorlig skadd utenfor en enebolig i Kristiansund. Den skadde var en kvinne i 70-årene som bodde i huset. Kvinnen ble sendt til sykehus, hvor det etter kort tid ble slått fast at hun var død.

  Inne i huset fant politiet kvinnens ektemann død, med skuddskader. Det ble også funnet et skytevåpen i huset.