Hopp til innhold

Dømt til å betale 400.000 etter oppussingen av Tingvoll kirke

Selskapet som stod for oppussingen av Tingvoll kirke er dømt til å betale 400.000 kroner, etter at det oppstod skader på den 1000 år gamle kirkas yttervegg. Dommen er i tråd med aktors påstand.

Tingvoll kyrkje

Oppussinga av Tingvoll kirke ble stoppet i august i fjor etter at det ble gjort skade på den 1000 år gamle middelalderkirken.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Jeg ser på dommen som et tydelig signal til andre entreprenører om at her må man være grundige når man utfører arbeid på kulturminner, sier Tarjei Istad som er førstestatsadvokat i Økokrim.

Tarjei Istad

Tarjei Istad er førstestatsadvokat i Økokrim og sier det i saken har sviktet flere steder.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

I dommen står det at det at Trondheimsfirmaet Kulturminnecompagniet AS har sviktet på flere steder i vurderingene av mannskap, metoder og utstyr. Det skadegjørende arbeidet pågikk i omtrent 10 timer.

Retten legger i formildende retning stor vekt på at selskapet har erkjent straffansvar helt fra forholdet med politianmeldt.

– Ikke god nok kontroll

Ifølge forelegget ville det i retten bli lagt ned påstand om en bot på 600.000 kroner, men aktor la onsdag i forrige uke ned påstand om 400.000 kroner i bot og ingen erstatning.

– 400.000 er den størrelsen på boten som vi også mente var riktig og la ned påstand om, så vi er tilfreds med at retten følger oss på de synspunktene, sier Istad.

– I saken hadde det sviktet på språk, ved at det var brukt folk som ikke snakket godt nok norsk, det var ikke gode nok instruksjoner, ikke god nok kontroll og samlet gjør det at retten kaller det en alvorlig svikt, sier Istad.

– Vi registrerer at det samla summen har gått ned og det foreligger en dom som er nærmere det vi selv oppfatter som riktig. Den ligger nok høyere enn det sammenlignbare saker, men det har vel sammenheng om at det er et ønske om å løfte bøtenivået, sier Bård Strømgren som er daglig leder i Kulturminnecompagniet.

Uopprettelige skader

I august i fjor pusset Trondheimsfirmaet Kulturminnecompagniet AS opp middelalderkirka på Tingvoll.

Bård Strømgren

Bård Strømgren som er daglig leder i Kulturminnecompagniet sier de har tatt betenkningstid om de skal anke dommen.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Firmaet ble hyret inn for å fjerne gammel murpuss, men Riksantikvaren hevda at det ble gjort uopprettelige skader med betongsliper. Det førte til at meiselmerkene som vitnet om håndverk fra 1100-tallet forsvant fra veggen på kirka.

Riksantikvaren anmeldte saka og i april i år ble Kulturminnecompagniet AS tiltalt.

Betenkningstid om anke

I dommen står det at selv om kun om lag 1/6 av byggets vel 300 kvaderstein ble helt eller delvis skadet, er kulturminneverdiene på de skadede steinene tapt. Men retten kan ikke se at skadene har medført at kirkens estetiske verdi er blitt vesentlig redusert.

– Det ble varslet å legge ned en påstand på 600.000 kroner, men under rettssaken kom det frem at det ikke var uaktsomt å bruke betongsliper på veggen. Det var steder der det kunne brukes. I tillegg ble det påvist at for selskapet så hadde saken hatt større virkninger enn jeg var klar over, sier Istad.

Strømgren sier tilliten i markedet er det viktigste og ikke størrelsen på boten.

– Kulturhistoriske bygg er vår kjernevirksomhet, så det er heldramatisk å begå en slik feil på en slik kirke. Så nå handler det om å stein for stein bygge opp igjen det vi har revet ned.

Bård Strømgren i Kulturminnecompagniet sier de har tatt betenkningstid om de skal anke dommen.

– Det handler mest om grundighet. Vi vil gjerne lese dommen ordentlig, men har lite ønske om å anke og bruke mer tid på det som har skjedd.

Kirkeverge Marit Lindberg ved Tingvoll kirke sier hun har fått med seg at aktor har blitt hørt og registrerer saka, men ønsker ikke å uttalelse seg utover det.

Tingvoll kirke

Skadene på kirkeveggen til Tingvoll kirke.

Foto: Eirik Haukenes / NRK