Skadet Tingvoll kirke: – Mener boten er for høy

Kulturminnecompagniet AS er tiltalt for arbeidet de gjorde med Tingvoll kirke og risikerer å få en bot på 600 000 kroner. Selskapet mener boten er for høy.

Tingvoll kyrkje

TINGVOLL KIRKE: Kulturminnecompagniet er tiltalt etter arbeidet deres med Tingvoll kirke.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Tingvoll kirke

SLIPESKADER: Slik så kirkeveggen ut etter KulturminneCompagniets arbeid.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

Trondheimsfirmaet KulturminneCompagniet AS er tiltalt for å ha påført middelalderkirka på Tingvoll uopprettelige slipeskader på ytterveggene.

Den 1000 år gamle veggen på kirka ble ødelagt da selskapet brukte vinkelsliper i oppussingsarbeidet i august i fjor, og Riksantikvaren meldte saken til politiet.

Økokrim vil at selskapet skal betale en bot på 500 000 kroner til statskassen for den mislykkede restaureringen. Hvis ikke de godtar boten, vil det i retten bli lagt ned påstand om at KulturminneCompagniet idømmes en bot på 600 000 kroner pluss saksomkostninger i stedet.

– Det ble utstedt et forelegg mot selskapet som utførte arbeidet og de har ikke vedtatt det. Da blir det en rettslig behandling, og forelegget er sendt inn som en tiltale til Tingretten, forklarer politiadvokat, Inge Svae-Grotli.

Politiadvokat Inge Svae-Grotli i Økokrim.

Politiadvokat Inge Svae-Grotli

Foto: Økokrim

I tillegg til boten vil Økokrim at Kulturminnecompagniet skal betale en erstatning på 256 000 kroner.

I en e-post til NRK i fjor uttalte selskapet at det ikke fantes noen unnskyldning for arbeidet, og at skadene var deres ansvar.

– Trist og ufattelig

– Det er både trist og ufattelig at noe slikt kan skje, sa kirkeverge Marit Lindberg ved Tingvoll kirke da NRK intervjuet henne i fjor.

Helt siden 1100-tallet har steinene, som kirkeveggen er bygd opp av, hatt spor etter de som hogde de ut. Men etter arbeidet i fjor ble alle kjennetegn borte.

– Vi anmeldte skaden da vi så alvorlig på forholdet. Etter vår oppfatning var det en uforstandig metodebruk for fjerning av puss på et fredet bygg. Det har påført bygget uopprettelige skader, forteller seniorrådgiver hos Riksantikvaren, Leif Anker.

– Vi er fornøyd med at politiet etterforsket saken, og vi ser frem til at saken blir endelig avgjort i retten, legger han til.

Straffesaken skal opp for Nordmøre tingrett i september 2017.

– Syns boten er for høy

Sivilingeniør i KulturminneCompagniet, Bård Strømgren, skriver i en mail til NRK:

Vi har helt siden skadene på kvadersteiner oppstod, tatt ansvar for egne feil og tilbudt oss å bekoste rekonstruksjon av overflaten på skadet stein. Erstatningskravet fra Riksantikvaren er i h.h.t. dette og vi betaler gjerne.

Selve boten for brudd på Kulturminneloven oppfatter vi imidlertid som langt over tidligere rettspraksis. For å sette det litt i perspektiv er det tilsvarende høyt også i forhold til rettspraksis knyttet til uaktsomhet som har forvoldt personskader og dødsulykker på arbeidsplasser. Vi tillater oss å se på sistnevnte som mer alvorlig.

Vårt inntrykk er at Riksantikvaren ønsker å løfte Kulturminnelovens status ved å få skjerpet bøtenivået ved overtredelser. Vi opplever å bli brukt som et virkemiddel i en slik agenda. Vi aksepterer også en bot, men har vært i dialog med Økokrim om størrelsen på denne uten å bli hørt. Derfor har vi valgt å ikke vedta forliggende bot men heller ta belastningen med i runde i tingretten.