Hopp til innhold

For dårlige opplagstall i Møre og Romsdal

Fådagersavisene i Møre og Romsdal har færre abonnenter enn forventet. Det mener avisforsker Sigurd Høst. I dag ble opplagstallene for 2013 lagt frem.

Avisbunke NÆ
Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Håndfaste papirutgaver av lokalavisene er det folk fremdeles vil ha. For selv om det samlede opplaget på landsbasis er svakt synkende, har lokalavisene fortsatt en viktig posisjon i befolkningen, i henhold til Landslaget for lokalaviser (LLA).

For de fleste fådagersavisene i Møre og Romsdal er likevel situasjonen noe annerledes.

Sigurd Høst

Fådagersavisene i Møre og Romsdal har hatt noe større tilbakegang enn forventet, ifølge avisforsker Sigurd Høst.

Foto: Høgskulen i Volda

Dårligere enn forutsett

Avisforsker Sigurd Høst har fulgt avisutviklingen i Norge i mange år, og opplagstallene som ble lagt frem i dag viser en utvikling her i fylket som ikke helt samsvarer med det eksperten hadde sett for seg.

– De fleste fådagersavisene har nok gått noe mer tilbake enn det jeg hadde forventet, sier Høst.

Som eksempel har Bygdebladet hatt en tilbakegang på 5,4 prosent, Sunnmøringen 4,5 prosent og Møre 3,6, viser tallene som ble offentliggjort i dag.

Høst mener en mulig forklaring kan være at dette er gamle og etablerte aviser, og at disse typisk stanger i taket tidligere enn relativt nye aviser. De mer nyetablerte har dratt nytte av entusiasmen i sammenheng med etableringen, ifølge forskeren.

Les også:

Hardt arbeid

Noen ser likevel lyst på fremtiden, og en av dem er Sulapostens redaktør, Odd Solnørdal. Hans avis har gått mot strømmen med en oppgang i antall abonnenter på 2,2 prosent i løpet av fjoråret.

Hans oppskrift er å være på hugget og jobbe hardt for å nå ut til nye lesere.

– Vi hadde en god kampanje og fikk inn mange abonnenter. Man må være aktive hele tiden for å holde opplagstallene, sier Solørdal.

Samtidig synes han det blir litt feil å se på tallene hvert år, og at man heller burde la det gå fem år mellom hver gang. På den måten vil man se det ekte resultatet av ulike tiltak som for eksempel kampanjer, og opplagstallene bli mer reelle, i henhold til redaktøren.

Odd Solnørdal

Vi ser lyst på fremtiden, sier Sulapostens redaktør, Odd Solnørdal.

Foto: Sulaposten / Sulaposten

Likevel er han svært fornøyd med dagens situasjon, og sier han håper bakgrunnen for de gode resultatene er at folk liker avisen.

– Målsettingen for alle lokalaviser er vel å lage verdens beste i den kommunen man dekker, og det er det vi jobber med hver eneste dag, sier Sulapostens redaktør.

Les også:

Nærhet fungerer

Også avisforsker Sigurd Høst tror mange lokalaviser fremdeles bør ha tro på fremtiden, for folk er interessert i nærmiljøet sitt og vil vite hva som skjer. Han mener den helt nære informasjonen er den som er mest uunnværlig for dem som bor på små steder, og at de fortsatt vil holde fast ved det.

Redaktør Solnørdal stemmer i. Det er de små tingene som kommunestyremøter, idrettsarrangement og stevner som ligger nært hjertene til de som ikke befinner seg i storbyene, og skal man oppdatere seg på det som skjer, må man lese lokalavisen.

– Og så er det jo et pluss for oss at det ikke er noen konkurranse om det helt lokale stoffet, sier Solnørdal.

Papir eller nett?

Så hvordan skal fådagersavisene nærme seg fremtiden. Skal de fortsette å ha hovedfokus på å utgi papirutgaver eller bør også de satse på digitale plattformer på lik linje med de større avisene?

For Sulaposten blir det ingen nettavis med det første, ifølge redaktøren. De har

Nettaviser

Konkurransen på nett vil bli knalltøff fremover, mener avisforsker Sigurd Høst.

Foto: Magnus Peter Harnes

mer enn nok med å fylle papirversjonen, og har ikke penger til å drifte også en nettutgave. Samtidig ser Solnørdal at han selv styres mer mot nett nå enn for noe når siden.

– Jeg leser mange digitale aviser, men jeg tror likevel ikke det er noe vi eller andre helt små lokalaviser bør satse på nå.

Når det gjelder mediebransjen generelt, mener avisforsker Høst at den har blitt for opptatt av den digitale konkurransen og for opptatt av å sette søkelys på at man ikke lenger kan klare seg på papir.

Les også:

For selv om tallene for papiravisene er ganske dystre, er det likevel de små som greier seg best, sier Høst.

Han mener de store avisene og mediene vil gå tøffe tider i møte med knallhard konkurranse på nett. Samtidig vil han ikke spå for mye om fremtiden verken til store eller små aviser, men mener de minste lokalavisene vil kunne håndtere det som ligger foran dem.

Spesiell innsats

Avisforsider TOT
Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Dermed kan Sulapostens redaktør smile fornøyd, selv om han på ingen måte forventer at han og de andre i redaksjonen kan hvile på laurbærene.

De små avisene greier seg best

Avisforsker Sigurd Høst

Det tror heller ikke Sigurd Høst de skal gjøre, men han mener de må ha foretatt seg noe fornuftig de siste året, siden avisen har klart å øke opplagstallene i et marked hvor pilene stort sett vender nedover.

– Det er oppmuntrende at det ikke bare er de store, tunge trendene som spiller en rolle, men at også selve produktutviklingen spiller inn, sier Høst.

For redaktør Solnørdal er det viktigste at lokalavisene fortsatt vil ha en sterk posisjon i hele landet.

– Jeg ser lyst på fremtiden for Sulaposten, men vi må være skjerpet hele tiden, det sier seg selv, avslutter redaktøren.

Utvikling i opplagstall

AVIS

2012

2013

Aura Avis

2985

2888

Bygdebladet

2642

2500

Driva

3843

3687

Møre

3578

3449

Møre-Nytt

5528

5214

Nordre (Haramsnytt)

2552

2471

Nordvest-nytt

1573

1581

Romsdals Budstikke

16779

16308

Storfjordnytt

1378

1384

Sulaposten

2316

 2367

Sunnmøringen

1976

1887

Sunnmørsposten

29199

 27460

Sykkylvsbladet

2975

 2927

Synste Møre

2302

 2203

Tidens Krav

13855

 13143

Vestlandsnytt

5040

4884

Vestnesavisa

1900

 1859

Vikebladet Vestposten

4313

4119

Øy-Blikk

1674

1439

Åndalsnes Avis

3721

3646

Ekspander/minimer faktaboks

Kilde: Landslaget for lokalaviser og Mediebedriftenes landsforening