NRK Meny
Normal

Brukerutvalget: – Vi følger situasjonen nøye

Brukerutvalget fester lit til at de tiltakene som Helse Møre og Romsdal setter inn for å få bukt med underskuddene, ikke vil ramme pasientene, men er bekymret.

Ann Helene Skar og Ingrid Løseth

Ann Helene Skar og Ingrid Løseth i brukerutvalget følger situasjonen nøye.

Foto: Trond Vestre / NRK

Helse Møre og Romsdal hadde et underskudd i fjor på 110,5 millioner i forhold til resultatkravet som er satt for at helseforetaket blant annet skal klare å finansiere nytt sykehus på Opdøl i Molde.

Under styremøtet onsdag ble det lagt frem en tiltakspakke til 100 millioner kroner. Ingrid Løseth i brukerutvalget er bekymret over situasjonen.

– Håper at pasientene blir skjermet

– Ja, brukerutvalget har vært bekymret og er fremdeles bekymret, men vi håper at det står ved lag det direktøren har sagt, nemlig at pasientbehandlinga skal skjermes. Vi kommer til å følge situasjonen nøye, sier Ingrid Løseth.

– Har du tro på at dette kommer til å snu?

– Vi må ha tro på at dette kommer til å snu, sier Løseth.

Men i 2015 har det ikke snudd. Budsjettavviket har økt jevnt og trutt, og i desember toppet det seg med en sprekk på rundt 25 millioner kroner. Under styremøtet onsdag ga flere av styremedlemmene uttrykk for en bekymring om at helseforetaket ikke vil klare de store investeringene som er planlagt.

En forbedring på to prosent

Stein Kinserdal

Styreleder Stein Kinserdal mener det bør være mulig å komme à jour økonomisk.

Foto: Øyvind Johan Heggstad

Også styreleder Stein Kinserdal opplever budsjettsprekken som alvorlig, men Kinserdal mener det bør være mulig å få hodet over vannet.

– Dersom vi sammenlikner med totalbudsjettet så snakker vi altså om en forbedring på to prosent. Det er ikke mye sammenliknet med det næringslivet holder på med, men jeg sammenlikner selvfølgelig også med andre helseforetak i Norge som faktisk har løst de to prosentene og kanskje mer enn det også, sier Stein Kinserdal.

Utydelig styring

Helse Møre og Romsdal er blitt kritisert for utydelig styring og organisering. Under styremøtet onsdag ble det gjort klart at en ny og bedre modell skal på plass i løpet av året. Stabs- og klinikknivået skal være avklart allerede til påske.

Her må det være noe å hente, også økonomisk, mener Ann Helene Skare i brukerutvalget.

– Jeg tror at når du får diskutert gjennom organisasjonen og gjort noe med det så vil det også få konsekvenser for den økonomiske utviklingen i sykehusene. Jeg håper i alle fall det, sier Ann Helene Skar.

– Mener du at en utydelig ledelsesmodell kan få økonomiske konsekvenser?

– Det er jo blitt påpekt at man trenger å gjøre noe med organisasjonen, og det håper jeg virkelig for økonomien, ser Ann Helene Skar.