Helse Møre og Romsdal sprakk med 110,5 millioner kroner i 2015

Underskuddet i Helse Møre og Romsdal i forhold til resultatkravet i 2015 var på 110,5 millioner kroner.

Espen Remme og Stein Kinserdal

Administrerende direktør Espen Remme og styreleder Stein Kinserdal under styremøtet onsdag

Foto: Remi Sagen / NRK

Økonomisjef Heidi Nilsen presenterte de endelig tallene for styret i Helse Møre og Romsdal onsdag ettermiddag. Tallene er nedslående lesning.

Helse Møre og Romsdal har fått et resultatkrav som øker kravene til budsjettbalanse fordi helseforetaket skal betjene lån i forbindelse med investering og bygging av nytt fellessykehus for Nordmøre og Romsdal.

I løpet av 2015 har budsjettavviket økt jevnt og trutt, men i desember sprakk det med rundt 25 millioner kroner. Totalt ble avviket på 110,5 millioner kroner.

I forhold til ren drift gikk helseforetaket med et underskudd på 19,3 millioner kroner.

– Svært alvorlig

Svein Anders Grimstad og Petter Bjørdal

- Dette er dramatisk, sa Svein Anders Grimstad og og nestleder Petter Bjørdal.

Foto: Remi Sagen / NRK

– Det skaper en risiko for investeringene våre dersom dette fortsetter, sa nestleder i styret, Petter Bjørdal.

– Jeg tror vi må se på en del strukturelle grep dersom vi skal snu dette, og det er nå vi må gjøre det. Det forventes at det blir gjort noen djerve grep, sa Bjørdal.

– Dette er veldig alvorlig. Det blir svært vanskelig å gjennomføre de store investeringene som vi står overfor, sa tillitsvalgt Charles Austnes.

Nilsens gjennomgang viser at det er særlig varekostnadene som har skutt i været. I desember sprakk det med hele 31 millioner kroner. I tillegg var det et merforbruk på legemidler, labrekvisita og gjestepasienter innenfor somatikk.

– Bør være mulig

Styreleder Stein Kinserdal mener det bør være mulig å få snudd den økonomiske utviklingen.

– Et kutt på to prosent bør det være mulig å få til. Erfaringene fra andre steder viser også at god logistikk gir resultater uten at det går utover pasientbehandllinga. I tillegg spør jeg om vi er gode nok på koding, sa styreleder Stein Kinserdal.

Tiltakspakke

Under møtet ble det presentert en tiltakspakke på i overkant av 100 millioner kroner. Av dette skal inntektene økes med 17 millioner kroner. Lønnskostnadene skal reduseres med 48 millioner kroner, varekostnadene skal ned med 23 millioner kroner.

Men flere styremedlemmer var kritisk til ledelsens forventninger om en oppfyllingsgrad på 83 prosent.

– Dette bekymrer meg. Skal vi klare dette må disse forventningene opp, sa Petter Bjørdal.

– Jeg er helt enig med Bjørdal. Dette er dramatiske tall, og det er ugreit at det er en forventning om en oppfyllingsgrad på, sa Svein Anders Grimstad.