Hopp til innhold

Ny organisering av Helse Møre og Romsdal

Om et knapt år skal Helse Møre og Romsdal organiseres på en ny måte. Direktør Espen Remme legger fram to modeller på styremøtet i Ålesund i morgen.

Helse Møre og Romsdal administrasjonsbygg styre

Administrasjonen i Helse Møre og Romsdal holder til i lokaler i Ålesund. Herfra ledes også arbeidet med den nye modellen for å organisere helseforetaket.

Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Kort sagt skal helseforetaket enten styres på tvers av klinikkene på de fire sjukehusene, eller så skal sjukehusene styres hver for seg.

Konsulentselskapet Deloitte slaktet måten Helse Møre og Romsdal blir ledet på i en rapport lagt fram like før jul i fjor. Nå skal det tas tak for å endre organiseringen.

Espen Remme

På styremøtet i morgen har Espen Remme klar to ulike modeller for hvordan helseforetaket kan styres i framtiden.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ny organisering må til

Det var i 2011 at det nye helseforetaket ble opprettet under navnet Helse Møre og Romsdal. Da ble det også etablert en ny organisasjonsmodell som skulle ta hensyn til at de to tidlegere foretakene ble slått sammen.

Fordi det skjedde mange ulike prosesser med det nye foretaket, ble ikke evalueringen gjennomført i 2014, slik tanken var.

Nå skal forslagene til hvordan helseforetaket skal styres ut på intern høring. Høringsgriseten er satt til 29. februar.

Administrerende direktør Espen Remme sier ingen av de to modellene til ny måte å styre helseforetaket på, vil være perfekt eller "løse alt".


Vi vet at organisering aldri er nøytralt, og at det påvirker både kultur og maktforhold, styring og ledelse i tillegg til arbeid og oppgaveløsning, sier Remme.


Les høringsnotatet her: https://ekstranett.helse-midt.no/

To mulige veger videre

Remme legger i morgen altså fram forslag til to måter å ta helseforetaket videre på organisasjonsmessig.

Han foreslår at det skjer enten gjennom en tverrgående modell, eller en såkalt hybrid- eller geografisk modell.

Den ene modellen innebærer at klinikkene samarbeider på tvers, mens den andre er en blanding av at klinikkene samarbeider på tvers og av at de styres lokalt ved hvert enkelt sjukehus.

– Høringsinnspillene skal vere en del av grunnlaget for å ta avgjørselsen på, og vi tar sikte på å være i mål med den overordna organiseringen rundt påske.

I tillegg til ny måte å organisere foretaket på, skal det også stakes ut en ny måte å styre ledergruppen på. Denne vil bli dannet i mars eller april, sier Remme.