Bønder krever strakstiltak for å hindre jerveangrep i Geiranger

Sauebonde mener myndighetene taler med to tunger når de vil ha beitedyr i samme område som er de har satt av til yngling for jerv.

Sau angrepet av jerv i Norddal

GEIRANGER: Sauebøndene som har dyr på beite i Gråsteindalen i Norddal kommune opplevde jerveangrep denne uken. Nå krever bøndene strakstiltak for å fjerne rovdyret.

Foto: Bjørn Helge Rønneberg

Denne uken ble 13 av hans sauer revet i hjel av jerv i Gråsteindalen, like ved Geirangerfjorden.

Vidar Sunde

Sauebonde Vidar Sunde.

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

Sauebonde Vidar Sunde har hatt dyr på beite i dette området i 25 år, lenge før det også ble utpekt som yngleområde for jerv. Han mener myndighetene taler med to tunger.

– På den ene siden vil de gjerne at vi som saueholdere skal ha sau på beite i verdensarvområdet. Opp på det får vi en ekstra oppmuntring om å ha det i form av en liten økonomisk pott. I tillegg til det skal de også rovdyr der, som ikke er forenelig, sier Sunde.

Vil vurdere andre forslag om bøndene vil

Verdensarvområdet rundt Geiranger er avhengig av beitedyr for å opprettholde kulturlandskapet og statusen. Men når området er prioritert til rovdyr, kan det bli vanskelig.

Jon Georg Dale

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp)

Foto: Nils-Atle Sundnes / NRK

– Det er klart at dette er et dilemma, men stortingsflertallet har bestemt at vi skal ha rovdyr-prioriterte områder. Det gjør at i disse områdene så vil en oppleve slike problemstillinger fra en tid til annen, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Saueeierne vurderer å be om fellingsløyve og mener noe må gjøres straks. Flytting av grensene for yngleområdet er lite aktuelt, men statsråden ønsker å komme bøndene i møte.

– Jeg er ikke fremmed for å vurdere andre forslag, om bøndene som nå opplever tap, mener at det er nødvendig, sier Dale.

Å flytte beite vil skape problemer for andre

Sau angrepet av jerv i Norddal

Dette groteske synet var noe av det som møtte sauebøndene tirsdag kveld. Levende sau sto med utrevne øyer etter at jerven hadde vært på besøk i Gråsteindalen.

Foto: Bjørn Helge Rønneberg

Til helga skal Sunde starte sankinga av sauene som er igjen i fjellet, og frykter enda større tap. Likevel vil han ikke gi opp.

Men å sende beitedyrene til et annet område betyr nye problemer både for han og for andre saueeiere i området:

– Om jeg og de to andre saueholderne trekker dyra ut av beiteområdet, vil også jerven forflytte seg til våre venner som driver med sau i nærområdene der inne, sier Sunde.

Myndighetene taler med to tunger sier saubønder. I Geiranger er det satt inn store ressurser for å bevare det kultiverte verdensarvomådet. 
Samtidig er store beiteområder avsatt til yngling for jerv.
Nå må myndighetene velge, sier bøndene.