Dette synet møtte bøndene etter jervebesøket

Levande sau som stod med utrivne auge og knekte kjevar var noko av det som møtte gardbrukarar i Norddal tysdag. Jerven hadde forsynt seg slik at 13 av saueflokken måtte bøte med livet.

Sau angrepet av jerv i Norddal

Dette groteske synet var noko av det som møtte sauebøndene tysdag kveld. Levande sau stod med utrivne auge etter at jerven hadde vore på besøk.

Foto: Bjørn Helge Rønneberg

Etter at ein turgåar tipsa om at han hadde sett sauekadaver i Gråsteindalen i Norddal på Sunnmøre, gjekk sauebøndene til fjells for å leite etter fleire. Det fann dei. På eit lite område fann dei heile åtte sau som var drepne av jerv.

Sau angrepet av jerv i Norddal

Sauane vart overraska av jerv i Gråsteindalen i Norddal. Jerven tok ut til saman 13 sauer.

Foto: Bjørn Helge Rønneberg

Synet av dei fem skadde sauene som dei måtte avlive sjølve var likevel endå meir grotesk, fortel sauebonde og leiar i viltnemnda i Norddal, Bjørn Helge Rønneberg.

– Nokre av dei hadde utrivne auge, andre hadde knekte kjevar og kjøtet mellom framføtene var rive av og ete medan dyra stod der og var i live. Ein skal ha rimeleg kraftig mage for å stå og sjå på dette altså.

Rår bøndene til å hente ned sauene

Bjørn Helge Rønneberg

Sauebonde og leiar i viltnemnda i Norddal, Bjørn Helge Rønneberg, seier ein på lang sikt må prøve å få tømt området for villdyr.

Foto: Privat

13 sauekadaver på ein dag og på eit så konsentrert område, er svært uvanleg, ifølgje Rønneberg, som er oppgitt over situasjonen.

– No har eg drive med dyr i heile mitt liv og eg må seie det at i går kveld var det nok altså. Eg kjente det for fort oppgjennom halsen i går, ja.

Fylkesmannen ber no bøndene om å hente ned dyra sine frå fjellet ekstra tidleg, for å hindre at jerven tek fleire.

– Vår tilråding er at gardbrukarane vurderer å hente ned dyra. Dette er eit frivillig tiltak, så det er ikkje noko pålegg frå vår side, seier fylkesagronom Marianne Aas Halse.

Jerven tek gjerne lam om hausten, for å bygge seg opp matlager til vinteren. Slik at når jerven har byrja å ta lam, så er det sannsynleg at det kan bli tatt fleire, ifølgje Halse.

Sau angrepet av jerv i Norddal

Nokre av sauane hadde jerven forsynt seg av utan å drepe dei. Desse måtte avlivast då dei vart funne.

Foto: Bjørn Helge Rønneberg

– Vi må tømme området for villdyr

Bjørn Helge Rønneberg er sikker på at det finst fleire jerv i området og har difor valt å halde sine sauer nede på innmarksbeite i år i staden for å sleppe dei opp i fjellet.

– Eg kan ikkje ha dei nede på heimebeite fleire år. No må dei til fjells. Samtidig har eg verkeleg store samvitskvalar med å sende dei til fjells når eg veit der er villdyr.

Forslaget frå Fylkesmannen om tidlegsanking av sau, som eit strakstiltak mot fleire åtak frå jerven, er ei fallitterklæring, meiner Rønneberg.

– Kvifor skal vi hente ned kulturlandskapspleiarane og rovdyra skal få gå att? Det blir heilt feil etter mitt hovud. Vi må rett og slett tømme området for villdyr.