Rettssal Molde tingrett
Foto: Ivar Lid Riise / NRK

Bestefar og foreldre tiltalte

Oppsummert

Foreldra og bestefaren er tiltalte for mishandling og grove seksuelle overgrep mot tre barn i fleire år. Den yngste skal ha vore heilt ned i spedbarnsalder. Riksadvokaten har kravd gjenopptaking av saka, etter at det skal ha blitt oppdaga nye bevis.

 • Ber om frifinning også for mora

  Forsvarar Roar Edvardsen hevdar fosterforeldra la orda i munnen på borna, og at barnevernet ukritisk tok forklaringane for god fisk. Han påpeika også feil ved politiavhøyra som han meiner gjer at retten må sjå heilt vekk frå forklaringane til borna. Edvardsen representerer mora som er tiltalt, og meiner ho må frifinnast.

  Roar Edvardsen
  Foto: Synnøve Hole / NRK
 • Ber om frifinning

  Forsvarar Jørgen Riple meiner faren må frifinnast for seksuelle overgrep. Han hevda i si sluttprosedyre i dag at fleire av episodane borna har fortalt om, ikkje har skjedd, og at dei ikkje er truverdige. Han kritiserte polittiet for dårlege avhøyr av borna, og meiner dei medisinske sakkunnige har konkludert feil.

  Jørgen Riple
  Foto: Synnøve Hole / NRK
 • Ber om erstatning på 500 000 kroner

  Bistandsadvokat Trude Marie Wold ber om erstatning for kvar av borna på opp mot 500 000 kroner. Wold meiner borna har vore utsett for grove overgrep over fleire år, og at foreldra og bestefaren må gje dei økonomisk oppreising.

  Trude Marie Wold
  Foto: Synnøve Hole / NRK
 • Ber om ni års fengsel

  Statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim ber om fengsel i ni år for mora og bestefaren i den alvorlege overgrepssaka i Møre og Romsdal tingrett. Ho meiner samtidig at faren skal dømmast til åtte års fengsel, eitt år mindre fordi han har fått diagnosen lettare psykisk utviklingshemma. Nordheim meiner det er bevist at dei tre har bytta på å misbruke dei tre barna over fleire år frå dei var heilt små. Legane som har undersøkt barna meiner dei har fått alvorlege fysiske skadar som følgje av overgrepa.

  Ingvild Thorn Norheim
  Foto: Synnøve Hole / NRK