Norges lover
Foto: Berit Roald / SCANPIX

Tiltalar og dommar Møre og Romsdal

 • Trua to tilsette med kniv

  Ein mann er i Romsdal tingrett dømd til 30 dagar vilkårsbunde fengsel, etter at han skal ha trua to tilsette ved eit psykiatrisk sjukehus. Mannen skal ha retta kniv mot de to tilsette, slik at ein venn av mannen kunne stikke av frå dei sjukehustilsette. Mannen som var under 18 år i da dette skjedde, må som eit førebyggande tiltak også møte i konfliktrådet si ungdomsoppfølging i seks månadar.

 • Tiltalt for å fingere innbrot

  Ein mann i 70-åra frå Nordmøre er tiltalt for å ha meld eit innbrot i leilegheita si, som politiet meiner ikkje har skjedd. Ifylgje tiltalen skal mannen ha arrangert og laga spor etter innbrot for å få utbetalt over 400.000 kroner i forsikringspengar.

 • Fekk redusert straff etter anke

  Ein mann, busett på Søre Sunnmøre, er i Frostating lagmannsrett dømt til 90 dagars fengsel for kroppskrenking mot sitt eige barn. Mannen vart først dømt for mishandling i tingretten, med ei fengselsstraff på sju månader. Fleirtalet i lagmannsretten fann ikkje bevis for eit så omfattande lovbrot, og frifann han for dette.

 • Fengslet for narko-oppbevaring

  En nordmørsmann i slutten av trettiårene er varstektsfenglet i fire uker med brev- og besøkskontroll siktet for oppbevaring av narkotika. Ifølge politiet ble det funnet nesten to kilo amfetamin ombord i båten mannen arbeidet i. I bilen hans ble det også funnet amfetamin og marihuana. Mannen har erkjent dette.