Airbnb stadig mer populært

Mange fulle hotell og overnattingssteder som camping og hytter gir også grobunn for den alternative tjenesten for overnatting, Airbnb.

Airbnb-utleier Gry Rishaug Hansen foran hytta innerst i Malmefjorden

UTLEIER: Gry Rishaug Hansen leier ut hytta i Malmefjorden via Airbnb. Hun er veldig fornøyd med tjenesten.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Henriette Kitel regionleder i styret for NHO Reiseliv Midt-Norge og hotelldirektør

HOTELLDIREKTØR: Henriette Kitel er hotelldirektør ved Thon Hotel Moldefjord og regionleder i styret for NHO Reiseliv Midt-Norge.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Det finnes flere hundre Airbnb-tilbud på leiligheter, hybler, hus og hytter i Møre og Romsdal, og et enkelt søk viser at også mange av dem er utleid. Likevel føler ikke hotellbransjen seg truet av konkurransen.

– De har tatt relativt lite av markedsandelen til hotellovernattingen. Så lenge spillereglene og rammebetingelsene for alle parter er like og staten får sine skatteinntekter, må det være greit, sier regionleder i styret for NHO Reiseliv Midt-Norge og hotelldirektør ved Thon Hotel Moldefjord, Henriette Kitel.

– I utgangspunktet er vi veldig positive til delingsøkonomi og reiselivet i landet generelt er veldig glade for å få turister til Norge, legger hun til.

Et søk på Airbnb viser at rundt 170 leiligheter, hybler, hus, gårdsbruk eller hytter er til leie i Møre og Romsdal denne helga. Dessuten tilbyr Airbnb også en rekke opplevelser.

– Airbnb er utrolig praktisk

Gry Rishaug Hansen Airbnb-utleier i Malmefjorden

Gry Rishaug Hansen liker tilbakemeldingsfunksjonen i Airbnb.

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Gry Rishaug Hansen og mannen Robert Andre Rishaug har i tre år leid ut hytta si innerst i Malmefjorden i Fræna deler av sesongen. De har fått gode tilbakemeldinger fra Airbnb-gjester og er selv veldig godt fornøyd.

De synes det er greit at Airbnb tar en del av fortjenesten.

– Vi snakker med gjestene og får betaling gjennom appen, og sånn sett er det utrolig praktisk. Andre utleiefirmaer tar enda mer provisjon, sier Gry Rishaug Hansen.

Hun liker tilbakemeldingsfunksjonen hos Airbnb, og mener det gir en trygghet.

– Airbnb tar ikke ansvar for hvem vi leier ut til, men det som er unikt med de er at det er basert på tilbakemeldinger. Gjestene skriver tilbakemeldinger på oss og vi skriver tilbakemeldinger på dem, og det blir liggende på våre profiler. Da tror jeg man strekker seg litt ekstra både som leietaker og utleier.

– Kan bli en konkurrent

Marit Krekvik, markedssjef i Destinasjon Nordvest

FREMOVERLENT: Marit Krekvik er markedssjef i Destinasjon Nordvest

Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Marit Krekvik er markedssjef i Destinasjon Nordvest, og er positiv til nye tilbud gjennom delingsøkonomien, som for eksempel Airbnb. Hun frykter ikke konkurransen:

– Jeg tror vi må være såpass fremoverlent, at vi tenker at det kan bli en konkurrent, men per i dag utfyller de hverandre fint. Vi har ikke plukket opp noen negative reaksjoner fra våre medlemmer, det er ingen som opplever det som en belastning.