NRK Meny
Normal

– Kriminalomsorgssenteret kan bli det første i sitt slag i Europa

Dagens fengsel i Ålesund er lite, gammelt og slite. Nå vil sunnmøringene bygge det første kriminalomsorgssenteret i sitt slag i Europa.

Ålesund fengsel

Fengselet i Ålesund er gammelt og ærverdig. Men det dekker ikke dagens behov. Kriminalomsorgens sentrale forvaltning foreslår å legge ned fengselet og erstatte det med et nytt senter.

Foto: Remi Sagen / NRK

Artikkelen oppdateres:

Dagens fengsel i Ålesund er lite, gammelt og slitt. I en årrekke har det vært kjempet for å få etablert et nytt fengsel i sunnmørsbyen.

Nå har Sunnmøre regionråd etablert en arbeidsgruppe med representanter fra kriminalomsorgen Region vest, friomsorgen i Møre og Romsdal, Ålesund fengsel og Ålesund kommune. De skal se på muligheten for å etablere et soningssenter på Sunnmøre.

Så langt har arbeidsgruppa konkludert med at det bør etableres et kriminalomsorgssenter, som skal være et samarbeid mellom fengselet og friomsorgen. Dette senteret skal inneholde alle typer straffegjennomføring, fra høyeste sikkerhet til soning i samfunnet.

Nå har planene kommet så langt at arbeidsgruppa har bedt om et snarlig møte med den nye justis- og beredskapsministeren, Anders Anundsen.

Planene om den nye typen soningssenter er tatt direkte ut av Stortingsmelding 37 fra 2007-2008, om «Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn».

Her tas det til orde for å bygge en straffegjennomføring som skal være slik at tilbakefallet til ny kriminalitet blir mindre. Ifølge denne meldingen krever dette en mer planmessig gjennomføring av straffen, der det ikke er skott mellom fengsel og friomsorg.

Planene underbygges også av en faglig enighet om at dagens fengselstilbud i Ålesund ikke er tilfredsstillende. I Kriminalomsorgens sentrale forvaltnings kapasitetsplan for 2012 beskrives fengselet i Ålesund som bygningsmessig lite tilfredsstillende og at fengselet bør avvikles. Her foreslås det å utrede etablering av nytt fengsel i Ålesundsområdet, med samlokalisering av fengsel, friomsorg og overgangsboliger.

I utredningen skal det også vurderes en avdeling som er tilrettelagt for kvinner, heter det i kapasitetsplanen for 2012.