Fengsler i hele landet blir lagt ned - i Ålesund vil de utvide

Ålesund fengsel blir ikke berørt av planene om å legge ned små fengsel, sier fengselsleder i Ålesund, Hans Inge Jørstad.

Ålesund fengsel

Mens kriminalomsorgen foreslår å legge ned de fleste små fengsel, foreslår de å utvide fengselskapasiteten i Ålesundsområdet.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

Justisdepartementet har gitt Kriminalomsorgen i oppdrag å utarbeide en kapasitetsplan for fengsler og friomsorgskontor, og planene omfatter blant annet å legge ned fengsel med mindre enn 30 plasser.

Anbefaler fengsel i Ålesund

Dette vil likevel ikke gjelde Ålesund fengsel selv om det kun har 27 plasser, sier fengselsleder Hans Inge Jørstad

Hans Inge Jørstad

Fengselsleder, Hans Inge Jørstad.

Foto: Sara Lovise Roaldseth / NRK

– I den samme kapasitetsplanen fra Kriminalomsorgen er det et eget avsnitt om kapasitet i Ålesund, og der anbefales det at det skal etableres en ny enhet i Ålesundsområdet med mellom 50–80 plasser, sier Jørstad.

Kriminalomsorgen skriver:

Det bør være fengselskapasitet i Ålesunds-området på grunn av befolkningsstørrelsen.

Videre står det:

Det vurderes at det er for lange avstander mellom fengslene i dette området til at kapasiteten kan erstattes ved andre fengsler.

– Bør ligge så sentralt som mulig

Debatten rundt hvor et eventuelt nytt fengsel bør ligge er ikke ny.

Jørstad mener et eventuelt nytt og større fengsel vil ligge i området rundt Ålesund.

– Vi har hatt gode kontakter med Sunnmøre regionråd, som har informert om at det skal utredes et fengsel som vil ligge i området rundt Ålesund, sier Jørstad.

Han sier at det er ønskelig at et eventuelt nytt fengsel skal ligge mest mulig sentralt.