– Nevrohjemmet er livskvalitet

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å utsette nedleggingen av Nevrohjemmet i Ålesund. I dag ble de ansatte og brukerne hørt.

Video HELSE-NEVRO

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag omfattande kutt og innsparinger. Helseføretaket må redusere budsjettet med nær 150 millioner kroner innen neste år.

Les også:

Solvor Moltu

Tillitsvalgt ved Nevrohjemmet, Solvor Moltu.

Foto: Remi sagen / NRK

John Harry Kvalshaug

Styreleder i Helse Møre og Romsdal John Harry Kvalshaug.

Foto: Trond Vestre / NRK


Det har vært stor interesse og engasjement knyttet til de foreslåtte kuttene innen rehabilitering i foretaket, og i dag ble de ansatte og brukerne hørt.

Nevrohjemmet i Ålesund skal legges ned, men får litt tid på seg til å avvikle driften.

– Livskvalitet

Harald Olsvik fra Ørsta har MS og kjenner godt til rehabiliteringstilbudet ved Nevrohjemmet i Ålesund.

– Jeg kaller Nevrohjemmet for livskvalitet. Hvis de som sitter her skal vedta å legge ned, så må de ha veldig dårlig samvittighet, sier Olsvik.

I dag ble Olsvik lyttet til. Et enstemmig styre i Helse Møre og Romsdal vedtok å utsette forslaget om å legge ned Nevrohjemmet i Ålesund.

Nedleggigen kan først skje etter at et tilsvarende tilbud er på plass ved sykehusene.

Video HELSE VEDTAK

Lettet over utsettelsen

Senteret har i dag 14 plasser som skal reduseres til 8. Fire av plassene skal etter planen legges til Ålesund sykehus, mens resten skal flyttes til Molde.

Tillitsvalgt ved Nevrohjemmet, Solvor Moltu er lettet over at nedleggelsen nå blir utsatt.

– Det er en mye bedre løsning enn det som var utgangspunktet. Vi får arbeidsro og kan komme med en risikoanalyse, sier Moltu.

Også styreleder John Harry Kvalshaug var fornøyd med å få litt lengre betenkningstid.

– Jeg er tilfreds med at det ble gjort et vedtak som sier at det ikke skal nedlegges før et nytt tilbud er oppe og går. Det er av respekt for pasientene, og at det skal være et forutsigbart og godt tilbud som blir gitt videre også, sier Kvalshaug.

Nevrohjemmet

Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok i dag å utsette nedleggingen av Nevrohjemmet i Ålesund.

Foto: NRK

Får mer ansvar

Fra nyttår får kommunene mer ansvar for rehabiliteringstjenesten gjennom Samhandlingsreformen.

5, 8 milliarder kroner vil bli overført fra sjukehus til kommunene på landsbasis.

Solvor Moltu og kollegaene på Nevrohjemmet frykter at pasientene ikke vil få like god oppfølging etter omleggingen.

– Er kommunene rustet til å ta over rehabiliteringstjenesten?

– Ikke på den måte som vi driver det. Det vil bety at fagmiljøet smuldrer bort, sier Moltu.

Også Harald Olsvik har sine tvil om kommunene vil klare å erstatte Nevrohjemme om det legges ned.

– Hvis Nevrohjemmet forsvinner, hva får vi da? Kommunene klarer neppe å erstatte personene som sitter på Nevrohjemmet, sier Olsvik.