– Havet gir oss store muligheter til å lykkes

En optimistisk NHO-president, Tore Ulstein, mener det er store muligheter for grønn omstilling innenfor næringslivet.

Tore Ulstein

Tore Ulstein mener havet skaper store muligheter for den omstillingen so den maritime industrien må gjennom.

Foto: Trond Vestre / NRK

Mandag var aktører innenfor maritim industri, havbruk og fiskeri, forskning og utdanning samlet i Ålesund for å diskutere den grønne fremtiden i Møre og Romsdal.

Nedgangen i oljeprisen og de utfordringene som dette har skapt for den petroleumsrelaterte delen av næringslivet, har aktualisert behovet for en omstilling til en mer miljøvennlig og bærekraftig produksjon.

En dobling av havøkonomien

Tore Ulstein understreker at fallet i oljeprisen har skapt en dramatisk situasjon. Men NHO-presidenten som også er styreleder i Ulstein-gruppen, peker på de mulighetene som havet skaper.

– Med de mulighetene vi har i Norge og i vår region innenfor det maritime, så sier OECD at de ser for seg en dobling av havøkonomien frem mot 2030. Er det noe denne regionen er spesielt innrettet mot, så er det å kunne utnytte ressursene i havrommet, sier Tore Ulstein.

Verdens største hybridferge

Ulstein skal bygge verdens største hybridferge for Color Line.

Foto: Ulstein Group

Grønn omstilling skaper muligheter for å fornye produksjonen og dermed opprettholde industri og arbeidsplasser. Evnen til å fornye seg blir dermed et konkurransefortrinn. Men det må lønne seg økonomisk.

Fortsatt en veg å gå

Å satse på bygging av ferger og andre båter med lav- eller nullutslipp er ett av eksemplene på en slik omstilling. Men omstilling tar tid og NHO-presidenten sier det gjelder å være på hugget.

– Tar jeg utgangspunkt i egen bedrift så har vi jobbet med dette i halvannet til to år. Vi er godt i gang, og vi har begynt å høste fruktene, men det er fortsatt en veg å gå. Vi må være på hugget, lære oss nye områder å kjenne og skape konkurransekraft, sier Tore Ulstein.

– Nøkkelen for å kunne lykkes er konkurransekraft, og da er det konkurransekraft i alle ledd. Vi må bygge kompetanse. Vi må ha en samferdsel som er god nok, og vi må også ha en beskatning som er konkurransedyktig i forhold til de vi konkurrere med.

Å bygge kultur

Under konferansen sa Tore Ulstein at det er lett å bli for opptatt av teknologi og for lite opptatt av hva kundene vil ha. Han mener det også er viktig å bygge en kultur i bedriftene som er innstilt på fornyelse.

– Veldig ofte kan ledelsen i en bedrift peke ut en strategisk retning og finne en argumentasjon for hvorfor bedriften må utvikle seg i en bestemt retning. Det som da blir vesentlig er å å forankre beslutningene og strategiene i organisasjonen, og skape forståelse for hvorfor dette er viktig, sier Tore Ulstein.