NRK Meny
Normal

– En gledens dag

I Vestnes er det jubel etter at forslaget til bompengeinnkreving for Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen ble presentert.

Geir Inge Lien og Roald Fiksdal

Ordføreren i Vestnes, Geir Inge Lien (Sp) og styreleder for bompengeselskapet jubler etter forslaget til bompengeinnkreving.

Foto: Trond Vestre / NRK

Samferdselsdepartementets forslag til bompengeinnkreving for Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen ble møtt med "tommel opp" av Roald Fiksdal, styreleder for bompengeselskapet

Les også:

Byggestart i høst

Forslaget gir håp om at veiprosjektet, som lenge har stått i stampe, kan komme i gang relativt raskt. Fiksdal håper på byggestart til høsten.

– Om det går etter planen blir det vedtak i Stortinget til våren. Det betyr at Vegvesenet kan lyse ut anbud etter at departementet har lagt saken over til Stortinget.

– Når Stortinget gjør vedtak kan kontraktene skrives og etter to-tre måneder kan entreprenørene være på plass, sier Fiksdal.

Tresfjordbrua
Foto: Statens vegvesen

Lang kamp

Det har vært en lang veg frem for de som har kjempet for bru over Tresfjorden. Det har gått mer enn tre tiår siden ideen ble født.

Etter at Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen ble slått sammen til ett prosjekt vant dette prosjektet frem i Fylkestinget.

Men så var det brått slutt. Kravene om lokale fritak fra bompengeinnkreving skapte hodebry for byråkratene i Oslo og ingenting skjedde.

Etter kraftig politisk press har Samferdselsdepartementet kommet frem til et forslag. Dermed er det nytt håp om rask byggestart.

Les også:

– En gledens dag

Ordføreren i Vestnes, Geir Inge Lien fra Senterpartiet, er godt fornøyd med at lokalbefolkninga rundt Tresfjord får fritak for bomavgift.

– Dette er en gledens dag. Dette har vi ventet på lenge. Vi er godt fornøyd med det som har kommet fra Samferdselsdepartementet, sier Lien som har opplevd det siste året som frustrerende.

To bommer

Det er de som bor i Tresfjorden og på Vågstranda som har krevd fritak fra bompengeavgift. De som bor på Vågstranda har fått ønsket oppfylt, men det har ikke folk i Tresfjorden. Forslaget om å sette opp to bommer har fått gjennomslag.

– Slik hindrer man gjennomgangstrafikk. I tillegg skaper man ikke hindringer for dem som drar inn og ut av Tresfjord, sier Lien.

Rauma-ordfører Lars Olav Hustad har stått på barrikadene for prosjektet. Forslaget fra Samferdselsdepartementet får en blandet mottakelse hos ham.

– Gleden er jo at ting begynner å skje og prosjektet kommer i gang, men skuffelsen er jo at innbyggerne i Vågstranda ikke opplever fritak. Det var Rauma kommunes mål. Det er kommet noen rabattordninger som vi må se nærmere på og som kanskje er til å leve med, sier Hustad.

Se HELE saken her:

Video BOMPENGER

– Skriker etter å komme i gang

Kommunene og fylkeskommunen skal nå ta stilling til forslaget. Hustad mener det ikke er behov for en ny lokalpolitisk gjennomgang.

– Jeg er skuffet over at dette må gjennom en ny runde. Prosjektet skriker etter å komme i gang. Det er en trafikkfarlig strekning vi snakker om så det er synd at vi må oppleve enda en ny runde med Vegdirektoratet og en ny lokalpolitisk behandling, sier Hustad.

Ordføreren kan forsikre innbyggerne om at Rauma kommune ikke vil bruke lang tid på en politisk behandling.

– Jeg vil ta et møte med formannskapet i neste uke og selvfølgelig be innbyggerne om råd, men ut over det vil vi få dette raskt unna, sier Hustad.

Hustad frykter at veiprosjektet vil ta tid hos Vegdirektoratet.

– Det har tatt lang tid allerede. Jeg håpet at dette ville komme i god tid før jul slik vi kunne ha begynt på prosjektet i februar eller mars, sier Hustad.

Roald Fiksdal deler Hustads bekymring for tidsaspektet.

– Jeg kunne også ha tenkt meg at departementet hadde bestemt seg for en løsning når det gjelder finansiering. Når de ber kommunene om å vurdere to alternativ er det for så vidt greit, men det vil ta litt lengre tid.

– Jeg håper at kommunene vil gjøre denne jobben ganske raskt slik at prosjektet ikke stopper opp, sier Fiksdal.

Tresfjordbrua - Vågstrandstunnelen
Foto: Pressefoto

En tøff prosess

Ifølge Fiksdal har det vært en tøff prosess.

– Det har vært veldig hard jobbing. Vi har brukt alle kanaler vi har greid å mobilisere, blant annet LHO, NHO og stortingspolitikere.

– De har vært aktive og alle styringsgrupper har gjort en formidabel innsats for å samkjøre arbeidet i Rauma og Vestnes. Sammen har vi greid å få til en ordning som gjør at vi ser slutten på planlegginga og byggearbeidet, sier Fiksdal.