– For tidkrevende å skaffe fellingstillatelse for rovdyr

Rovviltnemnda mener prosessen med å skaffe fellingstillatelse på rovdyr er for tidkrevende.

Jervdrept sau

Her er ein av sauene til sauebonde Steinar Wirum som har blitt tatt av jerv i Grasdalen på Ålvundeid i Sunndal kommune.

Foto: Steinar Wirum

– Med bakgrunn i skadesituasjonen som vi har hatt i regionen i sommer, så ser vi at det blir gjort skadefelling, men at det krever kadaverfunn. Innen en har fått dokumentert det, så er skadedyret reist over alle hauger, sier leder i rovviltnemnda i Midt-Norge, Arne Braut.

arne braut

Leder i rovviltnemnda i Midt-Norge, Arne Braut.

Foto: Privat

Han vil nå se på muligheten for å få fellingstillatelse uten all dokumentasjonen, og ber Miljødirektoratet vurdere å gi stående fellingstillatelse på rovdyr som ulv og jerv, gaupe og bjørn.

– For vanskelig å fylle jaktkvoten

I går meldte NRK om sauebonden Steinar Wirum som har mistet nesten en fjerdedel av saueflokken sin til jerv. Og han er ikke den eneste.

Mange sauebønder sliter med at jerv og andre rovdyr dreper dyrene deres – også i beiteprioriterte område.

Ifølge Braut i Rovviltnemnda er ikke problemet at jaktkvoten er for lav, men at det er for vanskelig å fylle den kvoten som allerede er vedtatt.

– For det første må en bli bedre når skadefelling skal oppstå. At man har en beredskap som gjør at man sammen med Statens naturoppsyn (SNO) kan gå ut og ta skadedyra så raskt som mulig.

I tillegg vil han ha en mer profesjonalisert jakt slik at man klarer å ta ut kvoten på skadedyr som nemnda vedtar.

– Det er rett og slett viktig å bli betre på jakt, sier han.