– Rovdyrsituasjonen er ute av kontroll

Senterpartipolitiker mener rovdyr som befinner seg i beiteområder må tas ut umiddelbart. Også ved bruk av helikopter. Miljøvernministeren innrømmer at situasjonen er spesiell.

Rein drept av ulv

ARKIV: Bildet viser et reinsdyr som ble drept av en ulv i Norge. Situasjonen er ute av kontroll, mener Senterpartiet.

Foto: Statens naturoppsyn

Stortingsrepresentant Heidi Greni i Senterpartiet kaller rovdyrsituasjonen i Norge for «ute av kontroll».

Nylig ble det kjent at rovdyr har tatt livet av 1568 norske beitedyr i første halvdel av 2013, viser tall fra Rovdata og Miljødirektoratet.

HEIDI GRENI, Holtålenlista

Rovdyrsituasjonen er ute av kontroll, mener Heidi Greni i Sp

– Situasjonen på landsbasis er ikke bra. Vi har sett veldig mange skader i det siste. Det er tydelig at vi har altfor mye ulv og jerv, sier Greni.

Vil bruke helikopter

Hun går nå inn for at man skal kunne bruke helikopter i langt større grad i fremtiden for å få skutt rovdyrene.

– Hvis forvaltningen klarer å bruke helikopter for å radiomerke ulv, så kan man bruke det samme for å ta ut ulv, sier Greni.

Senterpartipolitikeren mener det ser ut til å bli en veldig dårlig sommer for beitenæringen. Greni sier at skrekkbilder av døde beitedyr er utrolig opprivende å se.

– Det er tydelig at rovdyrstammen er ute av kontroll. Jeg forventer at forvaltningen følger opp rovdyrforliket som ble enstemmig bestemt i Stortinget. Rovdyr skal tas ut i prioriterte beiteområder, noe de ikke gjør, så jeg føler ikke at forvaltningen gjør jobben sin, sier hun.

Dempe konflikten

Hun mener at fellingstillatelsene kommer for sent og at tidsbegrensingen på de er hemmende. Greni sier at også arealbegrensningene gjør det vanskelig å ta ut rovdyrene som dreper beitedyrene.

– Vi må ta alle hjelpemidler i bruk. Jeg reagerer veldig sterkt på at det blir gitt avslag på å bruke spesialtrente hunder og helikopter for å jakte rovdyrene.

Greni sier at hele hensikten med rovviltforliket var å dempe konfliktnivået med beitenæringene og gi forutsigbarhet for at bøndene som slipper ut dyrene sine.

– Du sitter i et regjeringsparti, hvorfor gjør dere ikke noe med problemstillingen?

– Det erforskjellige meninger i regjeringen om rovdyr. Senterpartiet ønsker ikke å ha ulv i Norge i det hele tatt, sier Greni som vil legge press på Regjeringen for å få strengere tiltak.

Skal ha rovdyr

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell møtte i dag sinte bønder fra Hedmark og Oppland som opplever sin verste rovdyrsommer noensinne.

Bård Vegar Solhjell

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell sier vi skal ha rovdyr i Norge.

Foto: NRK

– Vi skal ha rovdyr i Norge og vi skal forvalte bestandene skikkelig, men vi må også gjøre det vi kan for å redusere konfliktnivået med rovdyrnæringen, sier Solhjell.

Miljøvernministeren innrømmer at Norge er i en spesiell situasjon der ulv har gjort stor skade rundt om i landet, og spesielt i Hedmark og Oppland. Derfor gir han i dag to millioner kroner til skadeforebyggende tiltak mot rovdyr i de to fylkene.

– Pengene blir gitt til fellingslagene. Alle som er med på å felle rovdyr skal få betalt for det, avslutter Solhjell.

I 2012 var det totalt 2.965 dokumentert eller antatt drepte beitedyr i Norge.