NRK Meny
Normal

Nå kommer selvangivelsen

Noen av de mest forhatte papirene er nå på vei. Hvis du ikke får oppgjøret 25. juni, kan det komme når som helst frem til oktober.

Selvangivelsen

Fra 20. mars er selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister tilgjengelig.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Anette Bjerke

Fra siste uken i juli blir det løpende oppgjør frem til siste oppgjør onsdag 17. oktober, sier Anette Bjerke.

Foto: Skatteetaten
Gry Nilsen

I år vil vi se at likningsverdien følger boligprisene, og for mange innebærer det en økning i likningsverdi, sier Gry Nilsen.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

4.460.000 skatteytere får snart en foreløpig skatteberegning.

– Det er cirka 413.000 skatteytere som får selvangivelsen kun elektronisk, men alle kan sjekke den elektroniske versjonen fra 20. mars, sier Anette Bjerke, senior kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten til NRK.no.

Mest nytt for pensjonister

Skattebetalerforeningen forteller at det i hovedsak er pensjonistene som kommer til å merke at det er endringer i årets selvangivelse.

– Alderspensjonistene og AFP-pensjonister må være forberedt på store endringer. Særfradraget for alder er fjernet, og erstattet med et fradrag som blir redusert dess høyere pensjonen er, sier Gry Nilsen, advokat og fagsjef i Skattebetalerforeningen til NRK.no.

Dette fradraget er synlig direkte i skatteutregningen, på samme måte som med BSU-fradraget for de under 34 år.

– Disse nye reglene for pensjonsbeskatning gjør at noen pensjonister, de med lavest pensjon, får lavere skatt, mens mange andre pensjonister får høyere skatt.

Dess høyere pensjon man har, dess større vil skatteskjerpelsen være.

– Dette kommer i tillegg til endringen i økte boligverdier vi fikk for to år siden, og effekten kommer nok til å bli veldig synlig for mange først nå, sier Nilsen.

Oppgjøret kommer fortløpende

Tidligere har vi vært vant til at du får skatteoppgjøret enten rundt St. Hans eller i oktober, men fra og med i år kommer det fortløpende.

– De fleste lønnstakere og pensjonister vil få skatteoppgjøret som vanlig i juni, nærmere bestemt 25. juni. Får du det ikke den dagen kan det hende du må vente helt til slutten av oktober, forklarer Nilsen.

Skatteetaten sender ut oppgjøret når de er ferdig med det. Er du i en gruppe som blir tatt ut i en kontroll, kan det derfor hende ditt oppgjør blir noe forsinket.

– Første skatteoppgjør kommer mandag 25. juni. Fra siste uken i juli blir det løpende oppgjør frem til siste oppgjør onsdag 17. oktober. De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni, men det er ikke lenger slik at alle andre må vente helt til oktober med å få oppgjøret sitt, forklarer Anette Bjerke fra Skatteetaten.

Ordningen med mer løpende skatteoppgjør ble startet opp i fjor.

– Da fikk rundt 225.000 lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i august eller september. I år vil enda flere få tidligere skatteoppgjør, også en del næringsdrivende og deres ektefeller, legger hun til.

Flere får økt likningsverdi

– I fjor var det mye diskusjon rundt de nye likningsverdiene på boliger, men nå burde de fleste av disse verdiene være i orden, mener Nilsen.

For de fleste er disse tallene innrapportert for lenge siden, men det kan fortsatt oppstå feil og det er viktig å sjekke at tallet virker rimelig og i hvert fall at verdien ikke er høyere enn 30 prosent av markedsverdien på boligen.

– I år vil vi også se at likningsverdien følger boligprisene, noe som for mange vil innebære en økning i likningsverdi, sier Nilsen.

Aksjesalg er ferdigutfylt

En ny, praktisk ting i selvangivelsen, er at gevinst og tap ved salg av aksjer vil stå ferdig oppført.

– Det har vært en felle før. Mange har glemte å føre over opplysningene fra dette skjemaet over i selvangivelsen. Det er derfor en stor fordel at opplysningene nå er utfyldt, sier Nilsen.

Hun presiserer at det fremdeles er viktig å sjekke om de forhåndsopplysningene er korrekte.

– Hvis du tidligere år har så mye fradrag at inntekten er i minus, har du et fremførbart underskudd. Det vil si at du kan bruke fradragene neste år. Dette har tidligere fremkommet av skatteoppgjøret, og dersom du har et fremførbart undersludd må du sjekke at det er det samme tallet i selvangivelsen som i skatteoppgjøret fra i fjor.

Sykefradraget gjelder ett år til

Det har også vært en del oppmerksomhet rundt skattebetalere som mister sykdomsfradraget, men dette gjelder ikke selvangivelsen du nå skal kontrollere.

– Særfradraget for store sykdomsutgifter skal først fases ut fra og med inntektsåret 2012, hvilket vil si at i selvangivelsen for 2011 får du fremdeles fullt særfradrag, så sant du kan dokumentere sykdomsutgifter over 9.180 kroner i forbindelse med en kronisk lidelse, sier Nilsen.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.