Hopp til innhold

Ikke gå glipp av disse skattepengene

Har du husket alle fradragene? Sjekk hvordan du kan unngå å tape flere tusen kroner.

Mye sedler

Du kan spare tusenvis av kroner hvis du fyller ut alle fradragene du kan ha krav på.

Foto: Anette Torjusen / NRK

En siste sjekk av fradragene dine kan ha mye si for hvor mye du får igjen på skatten.

– Ved å droppe fradragene i skattemeldingen kan du faktisk gå glipp av flere tusen kroner. Fradragene går dessverre ofte i glemmeboka for mange, sier Hanna Folkvord, finansrådgiver i DNB.

Hanna Folkvord

Hanna Folkvord forteller at du kan tape mye på ikke å fylle ut fradragene.

Foto: DNB

Hvilke fradrag du ar krav på avhenger mye av livssituasjon.

– Særlig de som har opplevd endringer gjennom fjoråret bør være ekstra påpasselige. Dette gjelder for eksempel hvis du har fått barn, er nyskilt, blitt pensjonist, kjøpt bolig eller flyttet lenger unna jobben.

– Ikke ta det for gitt at alt er riktig. Let etter mulige fradrag. De vanligste fradragene man glemmer er pendlerfradrag, foreldrefradrag og unges rentefradrag på boliglån, råder økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim.

1. Fradrag for foreldre

Barn i barnehage

Foreldrefradraget er viktig å få med hvis du har krav på det. Det kan gi deg flere tusen kroner.

Foto: Maria Elsness / NRK

Har du barn har du rett på foreldrefradrag

som for eksempel barnehage, SFO eller dagmamma.

Fradrag gis for kostnader som er pådratt med inntil 25.000 kroner for første barn.

Deretter et tillegg for 15.000 kroner per barn. Du kan få fradrag for den ekstra kjøringen til barnehage, SFO eller dagmamma fordi det er en omvei i forhold til jobben. Fradrag er 1,50 kroner per kilometer.

Hallgeir Kvadsheim vil bytte forsikringsselskap
Foto: Silje Krosby / NRK

– Kanskje du har en omvei for å levere barn i barnehage eller har mye barnepass? Da kan de hende du kan få penger igjen, sier Kvadsheim.

Du får fradrag for stell og pass av hjemmeværende barn som er 11 år eller yngre.

– Dette er en solid fradragspost for familier med mange barn.Du må ha faktiske kostnader til stell og pass av barn. Heldigvis inkluderer det mange kostnader, slik som barnehageavgift, dagmamma, au pair/praktikant, SFO, barnevakter, transportkostnader til og fra barnepass.

2. Lang reisevei til jobb

Pendling

Har du lang reisevei bør du sjekke hva du har krav på.

Foto: Anette Torjusen / NRK

På selvangivelsen for 2015 var regelen slik at avstanden mellom jobb og hjemmet ditt tur-retur være på minimum 46,4 kilometer for å kunne få reisefradrag. Denne er nå satt opp til minimum 64 kilometer tur-retur.

Når det gjelder det såkalte bunnfradraget er det satt opp fra 16.000 til 22.000 kroner fra 2015 til 2016.

Hanna Folkvord i DNB understreker at hvis du overnatter et annet sted på grunn av jobb, kan du få fradrag for merkostnader til kost og losji og til reise til og fra hjemmet.

3. Gift eller samboer

Som gift lignes man sammen, men samboere lignes hver for seg.

– Boliglånet og rentene føres opp på den som er hovedlånetaker. Dere må derfor manuelt dele gjeld og gjeldsrenter. Har dere kjøpt bolig sammen bør dere også sjekke om ligningen er fordelt riktig i henhold til eierbrøk, sier Folkvord.

4. Kjøpt bolig

Har du nettopp kjøpt bolig bør du sjekke om eiendommen er innberettet med ligningsverdi på selvangivelsen, og om den er riktig.

Her kan man bruke boligkalkulatoren på skatteetaten.no for å sjekke. Lånegebyret kan trekkes fra, sjekk at det er riktig utfylt.

– Har du refinansiert boliglånet, kan du kreve fradrag for tinglysningsgebyr og takst, sier finansrådgiveren.

5. Skilt/separert i fjor

Skilsmisse, brudd

Har du endret sivilstatus påvirker det skatten din.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Ble du skilt eller separert før utgangen av inntektsåret, skal du lignes i skatteklasse en.

Særfradraget gis til den som har rett til utvidet barnetrygd hos NAV.

– Har en rett til halvt utvidet barnetrygd fordi barnet bor fast hos begge foreldrene, gis det et halvt særfradrag til hver av foreldrene. Foreldrefradraget gis til den som barnet har bodd sammen med største delen av året.

Hvis dere ønsker å endre den ferdigutfylte verdien, må begge endre sine selvangivelser.

Ved flere barn der foreldrene beholder eneomsorgen for minst ett av dem, kan begge ha krav på foreldrefradrag.

– Hvis skiftet (skilsmisseoppgjøret) mellom ektefellene ikke er gjennomført før årsskiftet, vil skattekontoret normalt godta den fordelingen av gjeld og eiendeler som er gjort i selvangivelsene. Er skiftet gjennomført, tas normalt eiendeler og gjeld med på selvangivelsen til eier og den som har ansvar for gjelden etter skiftet, forklarer hun.

Gjeldsrenter fordeles normalt likt for skilsmisseåret frem til et eventuelt skifte, dersom begge har vært ansvarlig for gjelden.

6. Leid ut boligen

Nøkkel, selge hus, bolig, hussalg, huskjøp

Boliglån, boligkjøp og andre ting knyttet til bolig, kan være fradragsberettiget.

Foto: Anette Torjusen / NRK

Har du leid ut hele eller deler av boligen din, og utleieinntektene overstiger 20.000 kroner, blir alle utleieinntektene i løpet av året skattepliktige.

– Med «større del» i skattemeldingen betyr at utleieverdien av den delen du leier ut, er høyere enn utleieverdien av den delen du selv bor i.

Eksempler på fradrag du kan ha krav på ved utleie av bolig er vedlikehold, kommunale utgifter, forsikring, annonsering av boligen, eiendomsskatt, strøm og møbelslitasje.

7. Donert til veldedighet

Har du gitt gaver til frivillige «godkjente» organisasjoner, har du krav på fradrag.

– Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon i løpet av året. Du kan maksimalt trekke fra 25.000 kroner, sier Folkvord.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)