Hopp til innhold

Har oppdaget fylle-genet

Så mange som 20 prosent av oss kan ha et gen som gjør at vi blir raskere fulle enn andre. Nå vil forskere bruke det nyoppdagede genet til å bekjempe alkoholisme.

Alkohol

Forskere har funnet genet som er med på å avgjøre hvor mye alkohol vi tåler.

Foto: Scanpix / SCANPIX

Forskere i USA har gitt ut en rapport hvor de forteller at mellom 10 og 20 prosent av befolkningen har genet CYP2E1.

Dette genet forsinker handlingseffekten til enzymene som bryter ned alkoholen og gjør at disse kommer tregere i gang enn hos andre.

Dermed blir effekten av alkohol sterkere ettersom det tar lang tid før alkoholen forsvinner fra kroppen.

Tåler lite, blir sjelden avhengig

Den lave toleransegrensa gjør at genet kan ha en svært positiv effekt.

Ettersom folkegruppen med CYP2E1 ikke tåler alkohol like godt som andre, har de også mindre sjanse for å utvikle alkoholavhengighet.

Dette mener forskerne at er informasjon de kan bygge videre forskning på.

Brukte studenter som forsøkskaniner

Studiet er foretatt av et forskerteam ved Universitet i North Carolina som brukte 237 velvillige studenter som studieobjekter. Professor Kirk Wilhelmsen mener at funnet kan brukes til å behandle folk med alkoholproblemer.

– Vi ser at genet beskytter mot alkoholisme og at det har en veldig sterk effekt, sier han i en uttalelse.

– Alkoholisme er en svært komplisert sykdom, men dette kan være med på å forklare noe av årsaken, fortsetter han.

Forskerne tror at om man kan overføre genet til mennesker med alkoholproblemer, kan CYP2E1 brukes til å gjøre folk mindre tolerante og dermed dempe inntaket.