NRK Meny
Normal

Én av fem psykisk syke unge har blitt mobbet

En ny norsk studie viser sammenheng mellom mobbing og psykisk sykdom blant unge. Mobbeekspert Dan Olweus er ikke overrasket.

Mobbing

Over halvparten av deltakerne i en ny norsk studie oppgir å ha blitt mobbet iblant eller ofte. Illustrasjonsfoto.

Foto: Mikael Damkier / Scanstock Photo

Ifølge Folkehelseinstituttet viser flere studier, både nasjonale og internasjonale, at mellom 30 og 50 prosent vil ha minst en psykisk lidelse i løpet av livet, mens 10–30 prosent vil ha hatt en psykisk lidelse i løpet av det siste året.

En av fem nordmenn får psykiske problemer i løpet av barndommen. Hanne Hoff Hansen og Cecilie Edh Hasselgård går sisteåret på medisinstudiet, og er hovedforfatterne bak en ny studie som viser en sammenheng mellom mobbing og psykisk sykdom blant unge. Studien er en del av Hel-BUP-studien ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

  • Les mer om Hel-BUP i faktaboksen øverst i høyrespalten

– Vi ville skrive en hovedoppgave som var samfunnsaktuell, og mobbing er et aktuelt tema både for helsepersonell og generelt i samfunnet, sier Hansen til NRK.no.

Studien som er forhåndspublisert på nett i Nordic Journal of Psychiatry viser at 19 prosent av ungdom med psykisk sykdom oppgir å ha blitt mobbet ofte eller veldig ofte. Over halvparten av deltakerne oppgir at de iblant har blitt mobbet.

(Saken fortsetter etter bildet)

Marit Indredavik, Hanne Hoff Hansen, Cecilie Edh Hasselgård og Anne-Marit Undheim

(F.v.) Marit Indredavik, Hanne Hoff Hansen, Cecilie Edh Hasselgård og Anne-Marit Undheim. Hansen og Hasselgård går sisteåret på medisinstudiet, og er hovedforfatterne bak studien.

Foto: Kristina Jones

Nesten 700 deltakere

Målet med denne studien var å undersøke om mobbende atferd kunne assosieres med psykiske lidelser og velvære i skolen.

I arbeidet med studien ble ungdom som kom til poliklinisk behandling for psykiatriske lidelser rekruttert. Informasjon fra de enkelte ble samlet inn ved at deltakerne besvarte et spørreskjema. Totalt 685 unge er inkludert i studien – 377 jenter og 308 gutter.

– Vi har fått lov til å forske på de variablene vi synes var interessante. Den opprinnelige undersøkelsen inneholdt flere ulike områder, men vi valgte å se nærmere på forekomst av mobbing og trivsel i skolen, sier Hasselgård til NRK.no.

Få mobbere

Totalt 13 prosent av deltakerne opplyser å ha mobbet andre av og til eller veldig ofte. Resultatene har ifølge hovedforfatterne ikke bare overrasket dem, men også veilederne på studien, førsteamanuensis ved NTNU, Anne-Marit Undheim og prosjektleder for Hel-BUP, Marit Indredavik.

– Vi hadde en mistanke om at det var økt forekomst av mobbing hos ungdom med psykiske lidelser, men vi var overrasket over den høye frekvensen. Over halvparten av ungdommene oppgir å ha blitt mobbet en gang iblant eller oftere. Resultatene skiller seg veldig fra andre studier som er gjort på mobbing, men de har ikke tatt for seg psykisk syke pasienter, sier Hasselgård, mens Hansen legger til:

– Det var uventet at det var så få mobbere i studien. Tidligere studier har nemlig vist at ungdom som mobber andre også har store problemer, derfor trodde vi at vi kom til å finne flere mobbere i gruppen.

Hansen tror det kan ha sammenheng med at mobberne har diagnoser som håndteres i kommunehelsetjenesten, og ikke av spesialisthelsetjenesten.

Håper andre blir inspirert

Studien viste ingen kjønns- eller aldersforskjeller, men unge med stemningslidelser som depresjon, hadde økt risiko for å ha blitt mobbet. Nå håper Hansen og Hasselgård at studiens funn inspirerer andre til å undersøke problemstillingen nærmere.

– Mobbing er en vesentlig faktor når du har å gjøre med pasienter innen barne- og ungdomspsykiatrien. Vi kan ikke vurdere om det er en årsak eller medvirkende faktor, men det funnene våre indikerer er at det er en sterk assosiasjon mellom mobbing og psykisk sykdom, sier Hansen, og legger til:

– Dette er en faktor det bør fokuseres på, og det må bli tatt på alvor både i helsevesenet og skolen, sier Hansen.

Har dere fått tilbakemeldinger fra fagfeltet?

– Artikkelen er nettopp kommet ut, og er foreløpig kun tilgjengelig på nett, men vi håper etter hvert å gjøre funnene kjent i klinikkene som jobber med disse barna, sier Hasselgård.

Veldokumentert

Dan Olweus

Mobbeekspert Dan Olweus synes det er interessant å se at såpass mange mobbeofre søker hjelp.

Foto: Helge Skodvin

Psykologiprofessor Dan Olweus ved Uni Helse i Bergen er en pioner innen forskning på og tiltak mot mobbing. Han har definert mobbing blant skoleelever som «gjentatt negativ eller ondsinnet atferd fra en eller flere elever, rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg». Denne definisjonen er mye brukt internasjonalt.

– Det har etter hvert vært gjort et meget stort antall nasjonale og internasjonale studier om mobbing. På grunnlag av denne forskningen kan det slås fast at det å bli utsatt for systematisk mobbing er en direkte årsak til en rekke mentalhygieniske, sosiale, og sannsynligvis også fysiske problemer. Ikke bare på kort, men også og på lang sikt, sier Olweus til NRK.no.

Men også mange mobbere får senere i livet betydelige problemer, på grunn av antisosial og regelbrytende atferd.

– I mine egne undersøkelser av 800 svenske gutter, for eksempel, hadde 55 prosent av de tidligere skolemobberne blitt dømt for minst en kriminell handling ved 24-års alder. Og 35 prosent av de samme unge mennene var dømt for minst tre kriminelle handlinger, noe som var nesten fire ganger mer enn for elever som ikke hadde mobbet, uttaler Olweus.

Belyser et alvorlig problem

Selv om Olweus mener at den nye Trondheim-studien kanskje ikke bidrar med så mye ny kunnskap, så mener mobbeeksperten at den dokumenterer hvor alvorlige konsekvenser mobbing kan ha.

Utgangspunktet her er at man har gjort en studie på en interessant klinisk populasjon, som viser at mange elever som blir mobbet sliter med store ettervirkninger, sier han.

At det er så få mobbere blant deltakerne, er ifølge Olweus lite overraskende. Mobbere har vanligvis ikke problemer med angst eller dårlig selvbilde. De søker heller ikke hjelp for slike problemer, men kan ofte komme i kontakt med barnevern, politi og rettsvesen.

– Det er veldig bra at et så alvorlig problem som mobbing også blir belyst fra et klinisk utgangspunkt. Det viser hvor mange som får livet sitt mer eller mindre ødelagt av systematisk mobbing. Det viser også hvor viktig det er å forebygge og stoppe mobbing i skolen med systematiske, forskningsbaserte tiltak, avslutter Olweus.

TV og radio

Vi fyrer med ved. Men hva slags ved skal man fyre med - og hva bør man absolutt ikke slenge i peisen? Vi tester ved og gir tips og råd om vedovner, gamle som nye. Og så ser vi på fiffige ved-dingser.
Kunne du tenkt deg å sove i same seng som kong Olav? I sesongpremieren på Solgt tar programleiar Frode Søreide med seg to lag med meklarar frå Austlandet til Narvik. Her skal dei tippe pris på tre eigedomar. Kven tippar nærast? Ei av utfordringane er eit gamalt og ærverdig pensjonat, som mellom annan Kong Olav har gjesta ved fleire høve. Sesong 5 (1:6)
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.