Hopp til innhold

– Ikke press barn med læringsvansker

Barn som presses kan fort miste læringslysten. – Foreldre må huske at barn ikke er en vanske; barn er barn, sier professor i psykologi.

Ilustrasjonsfoto dysleksi

For noen elever er det ikke like enkelt å lære å lese og skrive som andre. Foreldre til barn med læringsvansker bør spørre om hvordan det går på skolen, oppmuntre og rose. Sepsialundervisning er skolens ansvar, men det kan som forelder være lurt å følge med på hva slags hjelp barnet får.

Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Terje Ogden

Psykolog Terje Ogden er opptatt av at foreldrene til barn med læringsvansker ikke skal presse disse for mye. Men man må følge med på at barnet får den hjelpen det skal på skolen, understreker han.

Foto: Privat

Som forelder blir du naturligvis bekymret hvis barnet ditt sliter med å lære grunnleggende ting som å lese og skrive.

– Men noen foreldre blir så opptatt av problemene at de nærmest gjør leksene for barna, sier professor i psykologi ved Universitetet i Oslo, Terje Ogden, til NRK.no.

– Læringslysten må stimuleres. Ved for mye press oppnår man det motsatte og tar lysten til å lære fra barnet, sier han til NRK.no.

Les også: Flere får spesialundervisning

Oppmuntre og rose

– Man skal selvfølgelig sette alle kluter til dersom barnet har læringsvansker, men ikke presse. Det beste foreldrene kan gjøre er å støtte barnet på mestringsopplevelser. Spørre om hvordan det går på skolen – oppmuntre og rose dem, sier han.

– Man må huske at barn ikke er en vanske; barn er barn.

Alle elever som ikke har utbytte av skolenes ordinære opplegg, har rett til spesialundervisning, ifølge Opplæringsloven.

Les også: Skal studere dysleksi hos 1-åringer

Skolens ansvar

– Det er skolens ansvar å oppdage læringsvansker hos barna; lærerne ser dem i en setting med mange andre barn og bør ikke ha problemer med å skille ut de som ikke lærer som de skal, sier professoren.

– Men iblant glipper det, og det er veldig viktig at foreldrene tar kontakt med læreren hvis de synes det virker som om barnet sliter.

Det er en tendens i retning av at barna med problemer fanges opp og får hjelp tidligere nå enn før, men innsatsen burde i mange tilfeller vært satt i gang enda tidligere enn den gjør, ifølge Ogden.

Les også: Kan forutse dysleksi hos 5-åringer

Vondt i magen

Hvordan kan foreldrene oppdage at barna sliter med å lære det de skal?

– For foreldrene vil læringsvansker ofte komme til syne gjennom andre typer plager; barnet får kanskje mye vondt i magen eller hodet – og gleder seg ikke til å gå på skolen, sier Terje Ogden.

– Barn som sliter vil jo ikke ha den mestringsopplevelsen ved skolegang som de som lærer som de skal.

Trinn én for foreldrene er da å si fra til barnets lærer. Det er skolens ansvar å ta tak i og følge opp dette.

Les også: Hva skyldes dysleksi

Foreldrene bør følge med

Når tiltak etter hvert iverksettes bør man som forelder følge med på at barnet får den hjelpen den skal - at det øves på de riktige tingene og at personen(e) som hjelper til har riktige pedagogiske kvalifikasjoner.

– Det brukes mye assistenter og vanlige lærere i spesialundervisningen, og dette er ikke bra nok, sier Ogden.

– Foreldrene bør undersøke om de som hjelper til har utdanning innen spesialpedagogikk.

Les også: Stiller ingen krav til spesiallærerne

Barnet skal ha et sosialt liv

– Men det er også viktig at foreldrene forstår at mest mulig spesialundervisning ikke er lykken. Barnet skal ha hjelp til å lære, men det skal også ha et liv.

Noen ganger kan derfor intensivtrening i en uke kanskje være vel så bra som at barnet hentes ut av klassen regelmessig, mener professoren.

– Barn er veldig tilpasningsdyktige og skjønner at de trenger ekstra hjelp dersom de får det forklart på en ordentlig måte, men de liker ikke å bli tatt ut av klassen.

– Spesialundervisningen skal dessuten ikke bli mer en avlastning for læreren enn hjelp for barnet.

Les også: - Uakseptable lange køer i PP-tjenesten

Unngå konflikt

Som engasjert forelder må man også forsøke å ikke komme i konflikt med skolen og på den måten sette barnet sitt i en klemme.

– Det kan bli konflikter mellom skole og foreldre fordi man er uenige om hvordan barnet bør behandles. Foreldrene ser barnet sitt som det eneste barnet og synes ofte at skolen ikke reagerer raskt nok eller gjør nok, og da må man være veldig forsiktig så barna ikke kommer i en klemme.

– Av og til tror også foreldrene at problemene er større enn de faktisk er. Det er viktig at foreldrene får eller skaffer seg informasjon om hva vanskene går ut på og hva skolen gjør for å hjelpe, så de kan være trygge på at barnet er ivaretatt.

Er det en god idé å kjøpe inn for eksempel privattimer?

– Det er en del foreldre som engasjerer private pedagoger, men vi vet lite hvor mange det faktisk dreier seg om – og har liten kunnskap om resultatet.

– Men vi har vel et inntrykk av at dette gjelder foreldre som er veldig ambisiøse på barnas vegne mer enn foreldre til barn som sliter.

TV og radio

Tonnevis av møbler kastes hver dag. Kan Trygve Slagsvold Vedum og Christian Strand pusse opp barneskolen til Trygve med møbler NAV har dumpa?
Helene sjekker inn - på asylmottak. Norsk dokumentar.
I fem døgn bor programleder Helene Sandvig sammen med asylsøkere på Dikemark Asylmottak. Det blir et tøft møte med en helt annen virkelighet.
Aida sov et helt døgn og Halvor får ikke sove uten å gjøre et spesielt triks. Hva feiler det dem? Tre butikkansatte med nettbrett utfordrer legelaget i kveldens episode. Programleder: Kjetil Røthing Askeland. Sesong 2 (4:8)