Hopp til innhold

Vil ha lisens for PC og nettbrett

I Sverige kan du nå få krav om kringkastingslisens dersom du kjøper nettbrett eller datamaskin. Nå skal også de norske lisensreglene gjennomgås på nytt.

Nettbrett

I Sverige skal nå allmenkringkasteren SVT starte opp med direktesendinger på nettet. Dermed vil det å eie nettbrett bli lisenspliktig.

Foto: Saubi Jean Jacques / Colourbox/Photopqr/Sud Ouest

I Sverige kan du nå få krav om kringkastingslisens dersom du kjøper nettbrett eller datamaskin. Årsaken er at Sveriges Television (SVT) fra neste måned av sender sine kanaler direkte på nettet.

Dermed er ikke lengre fjernsynsapparater påkrevd for å sendingene til den svenske allmennkringkasteren, skriver Computer Sweden.

Svensk lov har lenge sagt at man kan kreve inn lisens for TV-seing på tekniske innretninger som også kan brukes til andre formål. Før gjaldt dette i hovedsak seing av TV på datamaskin via TV-kort eller innebygd TV-tuner. Mobiltelefoner er ikke omfattet av de nye reglene, selv om man utmerket godt kan se TV-sendinger direkte via smarttelefon.

Vil ikke være aktive

Men SVT kommer foreløpig ikke til å være aktive med å kreve inn lisens hos dem som har nettbrett eller datamaskin.

Johan Gernhardt hos den svenske lisensinnkreversentralen sier til Computer Sweden at ni av ti husstander allerede betaler lisensen for å ha TV i huset, og at de da har betalt det de skal, uavhengig av hvor mange nettbrett eller PC-er de også eier.

I tillegg pågår det nå en politisk diskusjon i Sverige om hvordan SVT skal finansieres i framtiden.

– Ettersom det nå utredes hva slags modell vi skal ha for finansiering av allmennkringkasting, så vil vi foreløpig ikke være aktive i å spørre folk om de har andre plattformer enn TV. Men rent formelt er man betalingspliktig så lenge det finnes TV-kanaler på nettet, sier SVTs kringkastingssjef Eva Hamilton til Dagens Nyheter.

Et utvalg konkluderte i fjor med at lisensen må forsvinne og havne på skatteseddelen, men det svenske finansdepartementet stoppet dette. En ny utredning er nå på trappene, og skal være klar i 2015.

Penger og tv-lisens

Reglene for innkreving og betaling av den norske kringkastingsavgiften, skal nå gjennomgås av Kulturdepartementet.

Foto: Karina Jørgensen / NRK

Endrer lisensen

Også i Frankrike vurderer man å innføre en lignende ordning med lisens for nettbrett og data. I Storbritannia må man i dag betale lisens om man eier PC, datamaskin eller mobiltelefon.

Tyskerne har valgt en byråkratisk sett veldig enkel linje ved å skjære alle over en kam – slik at alle husstander må betale lisens, uavhengig av hva slags teknisk innretning de eier.

Tidligere kulturminister Trond Giske la i 2007 fram en stortingsmelding om kringkasting i en digital fremtid, og der ble det bestemt at NRK ikke fikk kreve inn lisens av dem som ser TV på data eller mobil.

Arbeider med nytt forslag

Men medielandskapet endrer seg raskt, og Kulturdepartementet opplyser til NRK.no at de nå arbeider med et forslag til nye regler for betaling og innkreving av kringkastingsavgiften.

– Praksis i dag er at avgiftsplikten ikke bare omfatter tradisjonelle fjernsynsapparater, men i utgangspunktet enhver teknisk innretning som muliggjør mottak av kringkastet fjernsyn, blant annet satellittmottakere, personlige videoopptakere (PVR) og ulike datamaskiner. Forhandlere har bare plikt til å melde fra om salg/kjøp av tradisjonelle fjernsynsapparat, skriver de i en e-post.

Har ikke bedt om lisens på data og nettbrett

Tommy Hansen

NRKs kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen sier at NRK ikke har bedt om at lisensen skal utvides til å omfatte datamaskiner og nettbrett.

Foto: Kaland, Ole / Ole Kaland, NRK

NRKs kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen sier at de har spilt inn forslag til endringer for lisensregelverket overfor Kulturdepartementet, men at dette er praktiske tilpasninger og modernisering av regelverket.

– Vi har ikke bedt om endringer som gjør at vi kan kreve lisens hos personer som eier datamaskin, nettbrett eller mobil, og det er foreløpig heller ikke aktuelt, sier han.

– Siden så mange har TV, og siden hver husstand uansett bare vil måtte betale én lisens, er det ingen grunn for NRK til å utvide lisensen til å omfatte flere tekniske innretninger, legger han til.

Han understreker også at forskriften om lisens i realiteten åpner for at NRK kan kreve inn lisens også for PC-er, men at man ikke benytter seg av den – nettopp fordi så mange eier en TV.

At salget av Tver synker, betyr ikke nødvendigvis at folk dropper å ha TV i huset, mener han. Hansen viser til en analyse fra Sverige, hvor salget av flatskjermer også går ned.

– Analysen sier at folk fortsatt bytter ut hoved-flatskjermen som står i stua, men at TV nummer to og tre ikke byttes ut i samme takt.

Men han understreker at situasjonen vil endre seg på sikt.

– Vi må vurdere både den tekniske utviklingen og endring i folks medievaner, men fortsatt vil nok mange ha et fjernsynsapparat i huset, sier Hansen.

Kulturstrøm

  • «NCIS»-skuespiller David McCallum er død

    Skuespiller David McCallum, best kjent fra TV-seriene «NCIS» og «The Man From U.N.C.L.E.», er død. Han ble 90 år gammel.

    McCallum døde i New York mandag av naturlige årsaker. Han hadde familien ved sin side, skriver CBS i en uttalelse.

    – David var en begavet skuespiller og forfatter, og var verdsatt av mange verden rundt. Han levde et utrolig liv, og ettermælet hans vil leve for alltid gjennom familien og de utallige timene med film og TV som aldri blir borte, heter det i uttalelsen. (NTB)