Advarer mot å avskaffe NRK-lisensen: – Frykter politisk motiverte kutt

Forslaget om at NRKs inntekter kreves inn over statsbudsjettet treffer dårlig, mener Arbeiderpartiets påtroppende nestleder Bjørnar Skjæran. – NRK bør finansieres av innbyggerne direkte.

Skei Grande legger frem Mediemelding

Torsdag la kulturminister Trine Skei Grande (V) fram regjeringens forslag til ny finansiering av NRK og utformingen av mediestøtten.

Foto: Shad Madian / NRK

I dag la kulturminister Trine Skei Grande fram den nye Mediemeldingen, som skal legge grunnlaget for regjeringens mediepolitikk framover.

Det som blant annet kommer fram i den nye meldinga er at NRK-lisensen fjernes og at NRK skal finansieres over skatteseddelen. Den nye skatten er basert på person, og innebærer at man skal betale maksimalt 1700 kroner per person, i motsetning til lisensen som tidligere lå på litt over 3000 kroner per husstand med en TV.

Bjørnar Skjæran

Påtroppende nestleder i Arbeiderpartiet synes den nye mediemeldingen treffer dårlig.

Påtroppende nestleder Bjørnar Skjæran er skeptisk til regjeringens forslag til ny finansieringsordning for NRK og utforming av mediestøtten.

– Den nye modellen gir ikke nok forutsigbarhet for NRK, som av avhengig av langsiktige og stabile rammebetingelser, mener han.

En konsekvens av den nye finansieringen er at lisenskontoret på Mo i Rana legges ned. 100 personer mister jobben.

Skjæran, som også er leder for Nordland Arbeiderparti, liker dårlig at en statlig virksomhet i hans hjemfylke blir rammet.

– Konsekvensen for Nordland er at en ganske stor statlig virksomhet i Nordland går på en smell nå. Det er et utfall vi kunne unngått ved å velge en annen modell.

Lisensavdelinga Gulbygget

Dagens kringkastingsavgift blir erstattet med en ny finansieringsordning fra nyttår. Dermed legger NRK ned lisensavdelingen i Mo i Rana.

Foto: M. Stien / NRK

Skjæran sier han forstår at man må revurdere lisensen når flere bruker NRK utenfor TV-skjermen. Selv ville han sett mot en annen løsning.

– Det var utredet en modell som ligner på den tyske. Der har man en husstandsavgift.

Frykter politisk motiverte kutt

På spørsmål om hvorfor han frykter at politiske avgjørelser skal påvirke finansieringen av NRK svarer Skjæran at det uansett er viktig med en armlengdes avstand.

– Ethvert medium må være uavhengig, og da kan det ikke være for kort avstand mellom der bevilgningen oppstår og en stor allmennkringkaster.

Skjæran mener at en modell hvor innbyggerne i Norge finansierer NRK direkte gjør at man unngår denne problemstillingen.

– Vi ønsker en framtidig finansiering for NRK som er forutsigbar. Det vil si at NRK vet hvilke inntekter man får og at dette ikke blir en saldering på hvert statsbudsjett.

Skjæran sier han forventer at den endelige modellen ligner på den kulturministeren har lagt frem.

Rødt: – Henger ikke på greip

Seher Aydar

– Skuffende, mener partiets vararepresentant til Stortinget, Seher Aydar om mediemeldingen som ble lagt fram i dag.

Rødt er også kritiske til innrettingen på regjeringas forslag til ny finansieringsmodell for NRK.

– Når NRK ikke finansieres adskilt risikerer vi at vår ikke-kommersielle allmennkringkaster blir salderingspost i framtidige budsjettforhandlinger. Det er også grunn til å bekymre seg over at prinsippet om armlengdes avstand mellom politikk og medier svekkes. For selv om det skal settes ned et eget råd, vil politikere som helst skulle privatisert NRK fortsatt kunne presse fram kutt, sier Seher Aydar, som er stortingsvara for Rødt.