Vil du vies av en kjendis?

Hva med å bytte ut sorenskriveren med Wenche Myhre?

Wenche Myhre
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Stortingsrepresentant Marianne Agdestein (Ap) fremmer sammen med Anniken Huitfeldt (Ap) en egen interpellasjonsdebatt om saken denne våren.

Marianne Agdestein
Foto: Tord Kristian Skancke

Marianne Agdestein sier at det i dag er ca 35 % som velger å vie seg borgerlig, men om forholdene ble lagt bedre til rette for det så ville flere velge denne vielsesformen. Kirker og prester finnes det i hver kommune stort sett, men skal man vie seg borgerlig må man helst gjøre det i arbeidstiden på nærmeste tinghus. Lørdager som er vanlig for kirkebryllup er så godt som utelukket for borgerlig vielse siden det er fridagen for sorenskriverne, og de får heller ikke ta imot ekstra betaling for en slik tjeneste.

Løsningen ifølge Agdestein er å legge det til kommunene, la de lokale kommunestyrene sette opp lister over taleføre personer som kan forrette seremonien.

- Selv er jeg fra Asker, og hvorfor ikke be Wenche Myhre, Terje Svabø, eller for den saks skyld en politiker vie par i et vakkert egnet lokale i kommunal regi, sier Agdestein.

Positiv respons

Sorenskrivere fra flere steder i Norge har ifølge Aftenposten gitt positiv respons til forslaget, og i Trondheim har sorenskriver Eivind Smukkestad skrevet til justisminister Storberget og bedt han vurdere forslaget. Han vil heller få unna vanskelige juridiske saker enn å vie par i Tinghuset.

- Om vi får en revisjon av ekteskapsloven vil det medføre at brudepar i fremtiden ikke må gå mellom bevæpnet politi som fører fanger ut og inn av loslitte rettsaler. De fleste kommuner disponerer egnede lokaler som kan gi en verdig ramme rundt en slik seremoni, sier Agdestein til Norgesglasset.

Hør: Vil du vies av en kjendis?

Norgesglasset NRK P1

 

Kulturstrøm