Vikingarven gjør oss lykkelige

Det er arven fra vikingtida som gjør oss i Norden til verdens lykkeligste og rikeste, mener dansk forsker

Svenske supportere med vikinghjelm
Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Stammer verdier som tillit og likestilling fra vikingtida, og er det disse verdiene som gjør Norden til verdens rikeste og lykkeligste land? Det mener en gruppe forskere ved Universitet i Århus.

Hør reportasjen: Tillit - arven fra vikingene

De nordiske land skårer høyt på alle undersøkelser av lykke og tillit blant folk. I tillegg er vi blant de rikeste i verden. Hvordan kan man forklare at folk i kalde og ufruktbare land i verdens utkant har det så bra?

Vikingtillit

Christian Bjørnskov er nasjonaløkonom ved Handelshøjskolen, Århus Universitet. Han mener tillit er stikkordet, en tillit vi har med oss siden vikingetida.

- Vikingene levde i samfunn preget av likhet. Rike og fattige kunne omgås, akkurat som i Norden i dag.

I Frankrike for eksempel, kan ikke en direktør spille golf med en søppelmann, sier Bjørskov. Han tror også likestillingen har røtter i vikingtida der han trekker fram kvinnegravene i Osebergskipet som eksempel på at kvinnens stilling var sterkere enn lengre sør.

Godt organisert uten konge

Oseberg Speidergruppe

Fortsatt finner vi spor fra vikingtida, her Oseberg Spediergruppe i en moderne utgave av vikingskipet.

Foto: Frida Johansen / NRK

Vikingene organiserte angrep med store flåter uten å ha en sentral kongemakt. Det første vikingeangrepet på klosteret i Lindisfarne i 793 var med en rekke høvdinger og 40-50 skip fra flere land. De måtte stole på hverandre for å organisere det.

Det skulle ta mange hundre år før andre makter hadde tilsvarende organisering. Vikingene handlet også over et stort område uten skriftlige kontrakter, slik for eksempel romerne hadde.

– De måtte stole på andre mennesker, sier Bjørnskov.

Kontrafaktisk: Hva om vikingene hadde erobret England?

Et ord er et ord

Mens mellom 60 og 75 prosent av folk i Norden stoler på andre, fremmede mennesker, er verdensgjennomsnittet på 27 prosent. Utrykket ”Et ord er et ord og en mann er en mann” har røtter langt tilbake i tid. Det er bare i skandinavisk lovverk at muntlige avtaler er bindende, den dag i dag.

Forskning fra USA viser også at etterkommerne etter skandinaver fortsatt er blant de mest tillitsfulle. Det viser at tillit arves gjennom generasjonene, mener Bjørnskov.

Tillit i et samfunn fører til økonomisk vekst, bedre rettsikkerhet, bedre byråkrati og til syvende og sist til lykkeligere mennesker, sier Bjørnskov. Dansker har lenge toppet undersøkelser som måler hvor lykkelige folk er, med de andre nordiske land høyt oppe.

Dugnadsånd

Den nordiske lagånden, dugnadsånden som vi sier i Norge, mener Bjørnskov er en arv vi har fra våre forfedre som plyndret og handlet med verden for 1000 år siden.

The Vikings - Då Hollywood kom til Norge

Kulturstrøm

  • Operaen i Paris åpnet etter streik

    Lørdag åpnet operaen i Paris igjen dørene. Dansere og musikere har streiket sammen med andre i offentlig sektor i protest mot forslaget om å erstatte over 40 ulike pensjonssystem med ett. Streiken har kostet operaen mange millioner i tapte inntekter.