Ungdom lærer om sex på Youtube

Flaue lærere og lite informasjon om sex. Det er mange ungdommers inntrykk av seksualundervisningen i skolen. Derfor får de svarene de trenger på Youtube. Nå skal seksualundervisningen i skolen forbedres, sier Kunnskapsdepartementet.

Kulturstrøm

Flere kulturnyheter