NRK Meny
Normal

To Bix or not to Beiderbecke

Bix Beiderbecke innfrir alle krav - og lever opp til alle tre begrepene. Derfor er han et godt eksempel fra jazzens historie - og tåler lyset både fra Shakespeares Hamlet og Heidegers tenkning om døden som et faktum som gjør oss fortrolige med verden.

Hør: Studio Sokrates om Bix Beiderbecke og Martin Heidegger

Hør: «Væren, Heidegger o Beiderbecke: Martin Heidegger om "det påfallende"»

Hør: Bix Beiderbecke i lys av Martin Heideggers tenkning om døden

Hør: Filosofisk smule: Martin Heidegger om døden

Livets forgjengelighet

Bevisstheten om vår egen forgjengelighet er for Martin Heidegger det som adskiller oss fra alle andre levende vesener. At bevisstheten om døden kan lyde som en fossedur i det fjerne for oss mennesker er for Heidegger et vesenskjennetegn ved det menneskelige.

Å høre den sprudlende og lekende tonen fra Bix Beiderbeckes kornett på opptak som er mer enn sytti år gamle - er en påminnelse om selve livsgledens mysterium i forgjengelighetens hav. Dette høres jo flott ut, men hva betyr det? La meg forklare.

Påfallende

Bix Beiderbecke (1903-31) Klangen fra hans kornett er ennå råstoff for myter.

La oss tenke oss at du har hammer og spiker og setter i gang med å drive en spiker inn i stueveggen for å henge opp et maleri. Du hamrer i vei, plystrer kanskje på en liten polka - men så går plutselig hammeren i stykker. Heidegger vil da si at hammeren blir "påfallende". Det vil si at det med ett blir klart som en asurblå himmel for deg hva hammeren egentlig skal brukes til. Hva hammeren er. Nettop i det hammeren er ødelagt og uegnet til sitt formål. I erkjennelsen av vår egen forgjengelighet, i det vi, kankje på nyttårsaften, ved dødsfall i nærmeste familie eller i andre situasjoner - minnes om at vi selv er dødelige - blir situasjonen i gjen påfallende: Vi ser at vi selv kan "gå i stykker", at vi selv er endelige, skjøre, skrøpelige og sårbare.

Frigjørnde erfaring

Men denne mollstemte erfaringen er frigjørende, forteller Heidegger. Den viser oss "hva det går om" å være menneskefødt, eller "kastet ut i verden", sier han. Vissheten om vår egen forgjengelighet kan befordre en livsholdning der vi i sterkere grad kan velge våre egne liv, snarere enn å "drive avgårde" på livets hav som en kork.

Knallbongbong

Levde et loslitt liv, men tonene fra hans kornett var magiske.

Her kommer livet og musikken til Bix Beiderbecke inn som en velegnet eksistensfilosofisk

illustrasjon. Ingen annen musiker er så myteomspunnet som Bix. Han fikk 28 tilmålte år på jordkloden, og han spilte strålende jazz på kornett, han døde av kronisk alkoholisme og alkoholforgiftning. Det har blit skrevet romaner om livet hans, laget filmer som bygger på disse romanene og han ble dyrket i musikerkretser på en måte som etterhvert har bygget opp en hard kjerne av Beiderbecke-entusiaster. Og det er jo i seg selv litt "påfallende", fordi han var en ganske vanlig, middelklassegutt med midtskill og bollekinn fra Davenport, Iowa som fikk en karriere som førte ham til toppen av amerikans jazz og underholdningsmusikk i tjueårene - og så ble han borte.

Tragisk

Bix ble innbegrepet på en jazzmusiker med suksess.Han var "The Young Man wit a Horn" for veldig mange av sine beundrere. Man kan si at Bix levde den amerikanske drømmen, nådde til toppen ved egen hjelp og egne krefter. Men romantiseringen av ham er egentig tragisk, for han levde jo ikke noe godt liv. Han levde jo et liv på mer eller mindre loslitte hotelrom, dårlige biler, en evig strøm av simpleste sort alkohol. Det var ikke noe romantisk i det hele tatt ved et slikt liv - men det var det at tonene han laget på kornetten sin var magiske.

Studio Sokrates, første gang sendt i juni 2001

Musikken

SINGIN' THE BLUES (TILL MY DADDY COMES HOME)

Kompon. : CONRAD, CON + ROBINSON, J. RUSSEL

Komp-år : 1920

Utøver : TRUMBAUER, FRANKIE (USA) - & HIS ORCH: +BEIDERBECKE, BIX (KORNETT)

Besetn. : OKTETT: INSTR

Innspilt: 19270204 Utgitt: ? / 2000 Spor: 0002 Tid: 0259

Platetit: JAZZ ME BLUES

Merke-nr: DREYFUS FDM 36713-2

Medium : CD

SORRY

Kompon. : QUICKSELL, HOWARD + KLAGES, RAYMOND

Utøver : BEIDERBECKE, BIX (USA) (KORNETT) - & HIS GANG

Innspilt: 19271025 Utgitt: ? / 2000 Spor: 0017 Tid: 0253

Platetit: JAZZ ME BLUES

Merke-nr: DREYFUS FDM 36713-2

Medium : CD

Studio Sokrates 02. juni 2001