Jul med jomfruer.

-Det påfallende med Athene er at hun er født av en mann. På den måten sikret Zevs seg. Nå kunne han være helt viss på at Athene virkelig var hans datter. - Jeg tror myten om Athenes fødsel er en måte å berolige menn på. -Det problematiske for menn er jo at de aldri kan være sikre på om avkommet virkelig er ekte. Der har kvinner et fortrinn: De vet hvem som er far til barnet. Athene springer ut av skallen til Zevs etter at smeden Hefaistos har kløyvd Zevs hode med en øks: Men det er i allefall klart hvem som er barnets far..

Aristotelikeren fra Sankthanshaugen

Platon var elev av Sokrates - og Aristoteles elev av Platon, men Aristoteles er grunnleggeren av empiristisk filosofi - en filosofi som tar utgangspunkt i sanseerfaring-og beveger seg fra sanseinntrykk til abstrakt tenkning. Og han bestrider Platons forestilling om at det er to verdener: En vi kjenner med våre sanser, og en annen, ideverdenen som kun er tilgjengelig for vårt indre øye, tenkningen og refleksjonen. - Det holder med en virkelighet, sier Aristoteles, - og det er den vi snubler rundt i hver dag. Dette er imidlertid en verden som aldri slutter å fascinere oss, og å få oss til å filosofere.

Oppfyllelse og melankoli

Man kan fort få inntrykk av at pianisten Erroll Garner skjuler seg for publikum. Det er først og fremst musikken, pianospillet som plasserer Garner som en av juvelene i jazzens krone man møter. Den som søker etter anekdoter, beretninger, intervjuer om og med Erroll Garner oppdager fort at han holdt alle kort tett inn til brystet. Musikken, derimot – den foreligger i fullt monn og kan oppleves. -Jeg er enda hesere enn Louis Armstrong, er en av de få replikkene fra Garner som finnes bevart på bånd. Ut over dette nektet han å la seg intervjue av journalister, konfransierer og toastmastere. Han satte seg til klaveret – og spilte. Det var hans jobb.

Skapelsen

Hesiod er et barn av sin tid. Det vi kjenner av hans tekster gir gir uttrykk for den bekymring og usikkerhet som må ha oppstått da økonomisk press tvang fattige småbønder til å velge mellom slaveri eller emigrasjon. Men: Hesiod syslet også med langt større spørsmål: I Theogonien spør han: Hva er alle tings opprinnelse? Professor Vigdis Songe-Møller leser Hesiods tekst som en fødselsberetning, der all tilblivelse er en form for fødsel. Og tilværelsens urmødre, Jorden og Kaos spiller en helt sentral rolle, slik Songe-Møller leser Hesiod - ettersom alt som finnes er et resultat av disse to urmødrenes fødende virksomhet.

Satchmo med stemmen

Om Sokrates har mange sagt at han skammet seg over sitt utseende, at nesen hans var liten og pekte oppover, ja jeg har endog lest alvorlige artikler om at hele den sokratiske praksis er et forsøk på å kompensere for mangelen på ytre skjønnhet hos Sokrates selv. Det tror ikke professor Vigdis Songe-Møller et øyeblikk på. Sokrates ville ha ledd av en slik påstand, hevder hun. For ham var det ikke viktig å ta seg ut i det hele tatt. Det var mer om å gjøre å finne ut hva man skal bruke livet sitt til.