NRK Meny
Normal

Tjener på det de var imot

Åse Michaelsen driver valgkamp for Frp i Vest-Agder, støttet av penger fra en ordning hennes parti ville hindre.

Åse Michaelsen, Fremskrittspartiet, Vest-Agder
Foto: Reidar Mosland / NRK

For både Fremskrittspartiet og Høyre stemte mot lovforslaget som åpnet for grasrotandelen. Ordningen gjør at folk flest kan øremerke overskudd fra Norsk Tipping til foreninger og lag de støtter.

- Velkommen etter

Nå viser det seg at ungdomslagene til disse to partiene gladelig tar imot penger fra ordningen.

– Velkommen etter, sier første nestleder i kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag.

I Trondheim har Fremskrittspartiet på sine nettsider rett og slett oppfordret folk til å gi grasrotandel til partiets ungdomslag.

30.000 kroner

– Jeg synes det er merkelig at Fremskrittspartiet ikke har skjønt hvor god ordning dette er, og stemte imot i Stortinget. Men det er positivt at ungdommene i partiet nå har skjønt hvilken fin måte dette er å få noen ekstra kroner i lagskassa på, sier Gjul.

I løpet av året har Fremskrittspartiets ungdomslag rundt om i landet fått i alt nærmere 30.000 kroner fra grasrotandelen. Unge Høyre har fått vel 4.000 kroner.

Fortsatt uenig

Ordningen tillater ikke politiske partier får fra grasrotandelene. Men det kan derimot de politiske ungdomslagene, deriblant FpU i Vest-Agder, der Åse Michaelsen kjemper for gjenvalg.

– Vi stemte mot i Stortinget og mener fortsatt ordningen ikke er god nok. Men når den først er her, kan vi ikke si nei hvis noen vil gi penger til FpU, sier Michaelsen som hadde fortrukket den gamle lotteriordningen, som gav foreningene mer.

Flere kulturnyheter