Tjener på det de var imot

Åse Michaelsen driver valgkamp for Frp i Vest-Agder, støttet av penger fra en ordning hennes parti ville hindre.

Åse Michaelsen, Fremskrittspartiet, Vest-Agder
Foto: Reidar Mosland / NRK

For både Fremskrittspartiet og Høyre stemte mot lovforslaget som åpnet for grasrotandelen. Ordningen gjør at folk flest kan øremerke overskudd fra Norsk Tipping til foreninger og lag de støtter.

- Velkommen etter

Nå viser det seg at ungdomslagene til disse to partiene gladelig tar imot penger fra ordningen.

– Velkommen etter, sier første nestleder i kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Karin Gjul fra Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag.

I Trondheim har Fremskrittspartiet på sine nettsider rett og slett oppfordret folk til å gi grasrotandel til partiets ungdomslag.

30.000 kroner

– Jeg synes det er merkelig at Fremskrittspartiet ikke har skjønt hvor god ordning dette er, og stemte imot i Stortinget. Men det er positivt at ungdommene i partiet nå har skjønt hvilken fin måte dette er å få noen ekstra kroner i lagskassa på, sier Gjul.

I løpet av året har Fremskrittspartiets ungdomslag rundt om i landet fått i alt nærmere 30.000 kroner fra grasrotandelen. Unge Høyre har fått vel 4.000 kroner.

Fortsatt uenig

Ordningen tillater ikke politiske partier får fra grasrotandelene. Men det kan derimot de politiske ungdomslagene, deriblant FpU i Vest-Agder, der Åse Michaelsen kjemper for gjenvalg.

– Vi stemte mot i Stortinget og mener fortsatt ordningen ikke er god nok. Men når den først er her, kan vi ikke si nei hvis noen vil gi penger til FpU, sier Michaelsen som hadde fortrukket den gamle lotteriordningen, som gav foreningene mer.

Kulturstrøm

 • Kulturministeren tipser om serier

  Kulturminister Trine Skei Grande besøkte denne uka Filmpolitiets podkast «Serietips» og deler sine seriefavoritter. Hun slår også et slag for dårlige serier.

  Legger frem Mediemelding
  Foto: Shad Madian / NRK
 • Staten har ansvar for Tinnosbanen

  Riksantikvaren meiner Bane Nor har eit ansvar for at Tinnosbanen blir sett i køyrbar stand for tog igjen. Jernbanedirektorat har rekna ut at det vil koste 300–500 millionar kroner å ruste opp Tinnosbanen som ein museumsbane for turisttog.

  Tinnosbanen
  Foto: Helge Carlsen / NRK
 • Gjev designpris til «Vindskip»

  Det tyske designrådet har tildelt en internasjonal pris til designet av «Vindskip». Båten reduserer klimagass og er tenkt som miljøvennlig frakteskip for biler. Gründeren Terje Lade fra Ålesund mottar prisen i Frankfurt 7. februar.

  Terje Lade har vunnet internasjonal designpris for Vindskip
  Foto: Lade AS