Hopp til innhold

Slik skal Telenor bruke KI for å kutte klimautslipp

Telenor henter Google-topp for å satse på kunstig intelligens. – Et smart grep, mener Sintef.

Amol Phadke, Sigve Brekke, Telenor

Amol Phadke (foran) har jobbet i telekombransjen i over 20 år. Nå går han fra Google til Telenor.

Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

– Telenor står i en enorm transformasjon, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Teleselskapet har regnet seg frem til at de kan bidra til en årlig energibesparelse i mobilnettet på rundt 8-10 prosent ved bruk av kunstig intelligens (KI).

– KI kan bidra til å gjøre systemene våre mer effektive, slik at vi kan spare inn på energibruken. Eksempelvis bruker vi i dag KI til å optimalisere nettverkene og gjøre dem mer energieffektive, sier Brekke.

Brekke mener likevel Telenor har mye å gå på når det gjelder å utnytte mulighetene som ligger i ny teknologi som KI, 5G og sammenkobling av enheter for å gjøre systemer smartere og mer klimavennlige.

«Tvinger» leverandører til klimakutt

For eksempel kan KI brukes til å forutsi hvor det er kjappest å parkere eller når søppeldunker er fulle og må tømmes, påpeker han.

– Hvorfor har vi for eksempel ikke trafikklys-system som styres av trafikkbildet? Det ville ført til mer effektiv kjøring og lavere utslipp, fortsetter Brekke.

I tillegg handler det om ringvirkningene som vil påvirke bedrifter Telenor leverer løsninger til og kjøper tjenester fra.

Sigve Brekke med ny teknologidirektør Amol Phadke i Telenor

Sigve Brekke er fornøyd med å ha sikret seg Amol Phadke på laget.

Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Tidligere i sommer annonserte selskapet at de ønsker å «tvinge» leverandører til å binde seg til konkrete klimamål. Det innebærer blant annet bedriftene må jobbe for halvering av klimautslipp i 2030 og nullutslipp innen 2050.

Målet for Telenor er at to tredeler av innkjøp innen 2025 skal komme fra leverandører som har sluttet seg til klimamålene.

Hittil har litt under halvparten av leverandørene forpliktet seg til slike kutt.

Brekke mener også at dersom Telenor lykkes i å levere mer klimavennlige løsninger enn i dag, kan dette få store ringvirkninger.

– Telenor har ikke så høye utslipp isolert sett, sammenlignet med mange andre bedrifter. Men det som virkelig kan gjøre en forskjell er at vi kan levere systemer til andre bedrifter som gjør deres systemer smartere og på denne måten kan spare enorme mengder energi.

– Smart grep

KI er kjent for å være svært effektivt når det gjelder optimalisering av nett, sier Trond Runar Hagen.

– Dette er et smart grep.

Hagen er forskningssjef og digitaliseringsdirektør i Sintef. Han tror Telenors beregning om 10 prosents økt energieffektivitet ved hjelp av KI er et reellt anslag.

– Digitalisering generelt og kunstig intelligens spesielt er en av de største driverne for å få til den type grønn omstilling og klimamål vi jobber for i hele Europa, sier Hagen og legger til:

– Det er mangel på offentlige midler til å drive forskningen på næringsrettet digitalisering og ny teknologi. At Telenor går foran er svært positivt.

Han peker blant annet på at Telenor finansierte KI-labben ved NTNU og generelt har samarbeidet tett med forskningsmiljøer i flere år.

– Hele teknologisektoren tjener på at Telenor har vært så tidlig ute. Det er viktig at Norge klarer å identifisere områder innenfor KI der vi kan skape konkurransekraft og fortrinn. Hvis ikke næringslivet satser på KI, har vi dårligere forutsetninger for å lykkes med omstillingen Norge må gjennom, mener Hagen.

Henter Google-topp

Klimabrikken er en del av en mye større omlegging hos Telenor. Selskapet har jobbet med å skifte retning fra å tenke «mobil først» til «KI først» i flere år allerede.

Amol Phadke fra Google til Telenor

Amol Phadke kommer fra Google Cloud, hvor han var Global General Manager for selskapets Telecom Industry Vertical. Han har over 20 års erfaring fra globale tek- og telekomselskaper.

Foto: Ine Julia Rojahn Schwebs / NRK

Men nå tar de satsingen et hakk opp.

– Alt som kan drives av kunstig intelligens, skal drives av kunstig intelligens, sier Brekke.

Omleggingen krever ny kompetanse. Derfor henter Telenor tidligere Google-topp Amol Phadke til Norge. Han tiltrer som ny teknologidirektør.

Google annonserte en overgang til kunstig intelligens-basert bedrift allerede i 2017.

Telekomselskaper henger etter

Phadke mener telekombransjen som helhet henger etter i utviklingen som teknologigiganter som blant annet Google allerede har løst.

– Når var sist du ringte e-post-operatøren din for å høre om løsninger på et problem? Grunnen til dette er at de gjør alle løsningene deres er så enkle og intuitive at det er lett for brukeren å forstå hvordan man løser problemer selv, påpeker Phadke.

I kontrast påpeker Phadke at telekomselskaper fremdeles har løsninger for kundeservice hvor man må vente i telefonkø på svar.

– Sånn sett henger telekomselskapene litt etter. Det som tar deg to timer i dag kan ta deg to minutter i fremtiden. Fremtiden blir at vi skaper en situasjon der kunder i mye større grad kan hjelpe seg selv til å fikse sine egne utfordringer, sier Phadke.

Samarbeid med konkurrenter

Han påpeker også at samarbeid med andre selskaper vil være avgjørende for om Telenor vil klare å reposisjonere seg som en ny type teknologiaktør.

Brekke er enig.

– I den store verden er vi altfor små til å kunne levere alle løsningene kundene våre vil forlange. Derfor er vi helt avhengige av disse samarbeidene med store, internasjonale selskaper som er både konkurrenter og partnere.

Telenor har over 200 millioner kunder fordelt på åtte land. Det er et stort selskap i norsk sammenheng. Men i verden er det veldig lite. Allerede samarbeider Telenor med blant annet Google, Amazon og Cisco.

Til tross for store omlegginger, har ikke Telenor planer om å kutte arbeidsplasser knyttet til satsingen på KI.

– Vi har ingen planer om å kutte ansatte nå. Det vil handle mer om reorganisering enn oppsigelser, sier Brekke.

Telenor har hatt en rekke nedbemanninger siden årstusenskiftet. Sist var i januar i år, da selskapet sa opp 200 ansatte.

Tekna, som organiserer rundt 300 av 3200 Telenor-ansatte, sier deres tillitsvalgte har vært godt involvert i prosessen med større satsing på KI.

– Vi opplever at Telenor i denne prosessen har gjort en god jobb med å inkludere de ulike fagmiljøene, men også tillitsvalgte når de har satt KI på dagsorden. Det er viktig at bedriftene følger med i utviklingen både når det gjelder kompetansebygging og teknologiutvikling, sier president Elisabet Haugsbø i Tekna.

Kulturstrøm