Telenor må ikke sperre piratadgang

Film- og musikkbransjen fikk ikke medhold i kravet om at Telenor må stenge tilgangen til fildelingsnettstedet The Pirate Bay.

Pirate bay
Foto: TBC

I ettermiddag falt dommen i saken som mer enn 20 internasjonale og norske film- og plateselskaper anla mot telegiganten.

Blant annet Universal, Sony og Fox stod bak søksmålet, som krevde at Telenor aktivt skulle blokkere tilgangen til fildelingsnettsiden The Pirate Bay for sine internettkunder.

Tingretten i Asker og Bærum avviste i dag begjæringen. Begge parter må selv betale sine saksomkostninger.

Ikke rettstridig

I dommen skriver retten at den er enig med saksøkerne om at de bør kunne kreve at krenkelser mot deres rettigheter hindres eller stanses. Dette bør gjelde både de som utfører krenkelsene direkte eller de som medvirker til slike krenkelser, ifølge tingretten.

Retten mener at Telenor, gjennom å tilby nødvendig infrastruktur og nødvendig tjeneste for å overføre datatrafikk for at rettighetskrenkelsen kan finne sted, fysisk medvirker til krenkelsene.

Men samtidig finner retten ikke at Telenors medvirkning er rettstridig, fordi Telenor handler på samme måte uansett om deres tjeneste brukes til lovlig eller ulovlig formål.

Misfornøyd

– Retten sier at det var god grunn for rettighetshaverne til å reise sak. Saken har ifølge retten, reist viktige prinsippielle spørsmål og den har derfor vært i tvil om resultatet. Dette understrekes ved at Telenor ikke får dekket sine saksomkostninger, sier Marte Thorsby i IFPI, en pressemelding .

– Denne dommen innebærer at rettighetshaverne er rettsløse og rettens uttalelse bekrefter dette, sier Cato Strøm, direktør i TONO, i samme melding.

– Retten levner ingen tvil om rettighetshavernes behov for å få stanset krenkelsene og hevder det er nødvendig å finne en løsning for å møte dette behovet. Det henvises i dommen til den pågående lovgivningsprosess i Kulturdepartementet. Dette må lovgiver nå ta tak i, fortsetter Strøm.

Glede i Telenor

– Vi er selvsagt svært glade for at Tingretten har kommet til samme konklusjon som oss, sier Ragnar Kårhus, leder for Telenor Norge, i en pressemelding fra Telenor.

Han legger til at «Telenor mener det viktigste for å opprettholde et sunt inntektsgrunnlag i platebransjen og andre, vil være ved å bli bedre på å utvikle forretningsmodeller og tjenester som gjør bruk av The Pirate Bay og tilsvarende mindre attraktivt».

– Det er samtidig viktig for oss å være klare på at dette ikke er en sak for eller mot opphavsrett, men hvorvidt det er fornuftig at internettleverandører skal ha en sensurrolle over innhold på Internett, sier Kårhus videre.

Prinsipielle spørsmål

Også Eirik Solheim i NRK Beta er positiv til rettens avgjørelse. Han mener det er problematisk å forsøke og løse ulike brudd på opphavsretten på nett i rettsalen.

– Jeg synes ikke den tilnærmingen i forhold til å regulere nettet, er riktig. Det ville medført veldig mange andre store prinsipielle spørsmål hvis en nettleverandør plutselig skulle sensurere et spesifikt nettsted, sier Eirik Solheim i NRK Beta.

Tidligere dommer

I august var The Pirate Bay nede i knapt et døgn etter at tingretten i Stockholm krevde at den svenske nettleverandøren Black Internet måtte slutte å levere trafikk til nettsiden. I løpet av 24 timer var nettstedet flyttet til nye servere, og i drift igjen.

Kulturstrøm

 • Utgir norsk stumfilm

  Nasjonalbiblioteket utgir en blu-ray med det som er bevart av cirka 20 norske stumfilmer fra 1910-tallet, under tittelen «Stumme filmspor». To av filmene er nesten komplette: Melodramaet «Under forvandlingens lov», som kombinerer historiefortelling med attraksjonsscener, og «Revolutionens datter» (bildet), en folkekomedie ispedd både arbeideropprør, kjærlighet og boksing.

  Stillbilde fra den norske stumfilmen Revolutionens datter
  Foto: Nasjonalbiblioteket
 • 26,9 millioner til musikk

  Kulturrådet bevilger 26,9 millioner kroner til 227 musikkprosjekter over hele landet.

  45 av prosjektene som har fått tildeling er rettet mot barn og unge, opplyser Kulturrådet.

  – Vi ønsker et større mangfold blant søkerne til arrangørordningen, særlig når det gjelder hvilke publikumsgrupper prosjektene treffer, sier leder i musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte, Jan Ole Otnæs.

  Til sammen er det gitt tilskudd til flere enn 1.350 konserter over hele landet og i utlandet.