Pingle-dagbok gjør rent bord

Barn og unge er de som oftest låner bøker på bibliotek. Bokserien «En pingles dagbok» er aller mest utlånt på bibliotekene.

Jente leser bok

Barn leser mye. Flere lesekampanjer, får mye av æren.

Foto: Andrey Shtanko/Colourbox

Jeff Kinneys salgstopp En pingles dagbok troner øverst på bibliotekene over hele landet. Utlånstall fra det siste halve årene, fra folkebibliotekene landet rundt, viser at bøkene i Kinneys barnebokserie er aller mest populære for barn å låne. Noen steder er så mye som halvparten av de ti mest utlånte bøkene, "pingledagbøker".

Også tall fra Bibliofil, om folkebibliotekenes utlån, viser at hele sju av bøkene i serien er blant de mest utlånte bøkene det siste halve året.

Populær pingle landet rundt

En pingles dagbok
Foto: Gyldendal

På Kristiansand folkebibliotek står Jeff Kinneys Dustedagbøker for halvparten av de mest utlånte bøkene. CLUE-bøkene av Jørn Lier Horst og Dustedagbøkene av Rachel Ren Russel er også blant de 20 mest populære bøkene.

– Den første billedboka på lista kommer først på 17. plass og er naturlig nok Bukkene Bruse på badeland, forteller Anne Kristin Undlien.

Undlien tror mange barn og unge bruker biblioteket fordi de finner mye de er interessert i. Det gjelder alt fra trykte bøker, lettleste bøker, billedbøker og tegneserier, til digitale tjenester som dataspill. Mange barn og ungdom har mer tilgjengelig fritid enn voksne, og en del barn og ungdom bruker biblioteket som et uformell møtested.

– Mange småbarnsforeldre er også veldig positive til biblioteket og flinke til å introdusere biblioteket for sine barn. De aller fleste småbarnsforeldre har ikke mulighet til å kjøpe samtlige billedbøker de ønsker å lese for sine barn, det er en god inngangsport til bibliotektilbudet. Mange barnehageansatte og mange grunnskolelærere er også flinke til å introdusere biblioteket for barna, sier Anne Kristin Undlien.

En pingles dagbok
Foto: Gyldendal

Også i Bærum er tendensen den samme. De yngste låner En pingles dagbok. Fem av bøkene fra Jeff Kinneys boksuksess ligger på utlånstoppen for barn og ungdom.

– Det er vanskelig å gi et eksakt svar på hvorfor barn nå bruker biblioteket mer og låner mer bøker, forteller Randi Hausken ved Bærum folkebibliotek.

På landets største bibliotek, Deichmanske bibliotek i Oslo, er også En pingles dagbok mest populært blant de yngste. På Hammerfest bibliotek, når det gjelder barna, er En pingles dagbok desidert mest populær. Det samme gjelder Kongsvinger bibliotek. På Sarpsborg hovedbibliotek er Jeff Kinneys bokserie er mest utlånt både som papirbok og som DVD her.

Bibliotekene mer offensive mot barna

På Bergen Offentlige Bibliotek, som er Norges nest største folkebibliotek, forteller biblioteksjef Leikny Haga Indergaard at de satser spesielt på barn for tiden.

– vi vil gjerne skape lesere. Vi samarbeider også med skolene. Biblioteket har nyoppusset barneavdeling og har ved siden av leselysttiltak, og familieprogram på søndager også lagt tilrette for spill og bruk av iPad i lokalene.

– For en uke siden arrangerte vi "Lær kidsa koding", med stor oppslutning fra både barn og voksne, forteller Leikny Haga Indergaard.

På jakt etter kunnskap: I samarbeid med "Sommer-Viten" (VilVite) er 500 barn innom biblioteket i løpet av to uker, for å få med seg informasjon og materiell til "Teknologi og design"-dagen de har på Universitetet i byen. Informasjonen blir delvis gitt gjennom at elevene skal på skattejakt blant hyllene, og delvis ved at de skal utforske digitalt materiale på en diger berøringsskjerm. Biblioteket har også lesekampanje for barn og unge mellom 6 og 13 år- Sommerlesing.

– Har mer tid

– Ellers er vel en av grunnene til at barn bruker biblioteket mest at de faktisk har bedre tid til lesing enn voksne, mener biblioteksjefen i Bergen.

I Narvik, forteller tror Kirsten Kjevik i Narvik Bibliotek, at hun mener barn og unge har mer ledig tid enn voksne.

– De synes vel bibliotektilbudet er relevant, og dessuten er det et sted for å treffe venner, sier Kjevik.

I Stavanger, forteller Kulturhussjef Marit Egaas ved Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus at utlånet til barn er stabilt høyt, mens utlånet til voksne går noe ned. Det kan komme av flere ting, mener hun.

En av dem er at barn og barnefamilier er en prioritert målgruppe, som det satses på gjennom ulike aktiviteter – i tillegg til å ha et godt barnebibliotek.

– Det finnes bra barnelitteratur, og det å lese høyt barn og voksne sammen er en populær aktivitet som ikke er blitt utkonkurrert av dataspill og barnebok-apper. Opplevelsen med den gode boka er like magisk fremdeles, sier Egaas.

Også her samarbeider biblioteket mye med skoler og barnehager om å stimulere til lesing.

– Større krav til barna

Rundt halvparten av Norges befolkning har besøkt biblioteket i løpet av det siste året.
Ifølge Statistisk Sentralbyrå, besøker nå barn og unge bibliotekene oftere enn de voksne

Ingeborg Rygh Hjorthen

Ingeborg Rygh Hjorthen i Norsk Bibliotekforening vil skape gode lesevaner tidlig

Foto: Norsk bibliotekforening

Barn og unge er et satsingsområde for mange bibliotek, de ønsker å skape gode lesere tidlig, forteller Ingeborg Rygh Hjorthen, som er leder for Norsk Bibliotekforening.

– Det satses mye på gode nye bibliotek; med et bredt tilbud av bøker og andre medier og som også er gode steder å være. Det kan se ut som satsingen har gjort bibliotekene ekstra attraktive for barn og ungdom, sier Ingeborg Rygh Hjorthen.

Et annet populært tiltak rettet mot barn er sommerlesekampanjer som mange bibliotek har, som Barne- og ungdomsbibliotekets sommerkonkurranser i Stavanger og "Sommerles" i Agder-bibliotekene.

Biblioteksjef Stine Raaden Kongsvinger folkebibliotek, tror en årsak til at flere barn enn voksne leser, kan være større krav på skolene når det gjelder leseferdigheter hos elevene.

– Økt fokus på nasjonale og internasjonale lesetester fører til at skolene satser mer på lesekampanjer. Bibliotekene har som en følge at dette initiert mange samarbeidsprosjekt med skolene. En vinn-vinn-situasjon for begge parter. Ved at barn introduseres til biblioteket i tidlig alder gjennom skolen, kan det bidra til at de bruker biblioteket mer etter hvert som de blir eldre, sier Stine Raaden.

I Sarpsborg mener barnebokbibliotekar Tine Didriksen at det er fint både for barn og unge og for bibliotekene at nettopp de unge er ivrige bibliotekbrukere.

– Biblioteket ønsker å nå barna og være med dem fra så tidlig i livet som mulig. Vi har et tilbud som vi mener er viktig at de blir kjent med og så selv kan velge å bruke. Hvordan de bruker oss vil så variere med alder, interesser og livssituasjoner som for eksempel hvor de er i utdanningsløpet, sier Didriksen.

Særlig barn og ungdom med innvandrer-bakgrunn er flinke til å besøke og oppholde seg på biblioteket. Altså ikke bare "hente" det de skal, men bruke oss som en sosial og kulturell møteplass, forteller hun.

Satser på barn

Barn og ungdom er blitt en viktig målgruppe for flere av bibliotekene.

– Bibliotekene har i stigende grad tilbudt arrangementer og aktiviteter som en naturlig del av bibliotekvirksomheten, og en god del av dette arbeidet er rettet inn mot barn og ungdom. Ved Kristiansand folkebibliotek var det oppgang i utlånet til barn og ungdom på 2,8 prosent i 2012. En årsak til dette er at de ble avholdt sommerles-kampanje, noe vi også arrangerer i år. Barna får stempler i sommerpasset for hver bok de har lest, de kan vinne premier og være med på diplomfest dersom de har lest fem bøker i løpet av sommeren.

– Først og fremst er det svært gledelig at det blir lånt så mange barnebøker og filmer, av barn selv, foreldre og barnehager. Det er også et resultat av at bibliotekene har stor aktivitet rettet mot barn. Sommerens leseaksjon "Sommer + bok" er en av aktivitetene som skaper leselyst, sier Randi Hausken.

Lars Danielsen ved Avdeling for barn og unge, på Trondheim folkebibliotek, tror en viktig grunn til at så mange barn benytter seg av biblioteket, er det tette samarbeidet med skolene.

– Vi har et veldig godt samarbeid med skolene i kommunen og fylkeskommunen . Vi låner ut mange klassebibliotek i året og tar ofte i mot klassebesøk hvor vi anbefaler bøker og elevene låner. Dette står for en del av utlånet, forteller Danielsen.

Også dette biblioteket har en stor sommerlesekampanje hvert – "Leseknappen". Den dreier seg om ¨å lese 4, 8 eller 12 bøker for å få "Leseknappen" i henholdsvis bronse, sølv og gull.

– Statistikken viser at denne kampanjen alene har økt utlånet vårt betydelig, sier Lars Danielsen ved Trondheim folkebibliotek .

Biblioteksjef ved Telemarksbiblioteket, Tove Fjerdingstad forteller at tilbudet til barn og unge et satsingsområde. I Nome får for eksempel de aller minste utdelt en gavebok fra biblioteket, formidlet via helsestasjonen.

– Vi satser på leselyst og biblioteket har et bredt utvalg av bøker til alle aldersgrupper og til alle lesenivåer. Vi låner også ut filmer, musikk, tidsskrifter og pc-spill, forteller Fjerdingstad.

Synnøve Baustad, bibliotekfaglig leder for Tromså bibliotek og byarkiv, forteller at de i Tromsø i flere år har jobbet målrettet mot barn og unge.

På Tromsø bibliotek er også En pingles dagbok blant de mest utlånte, men Bukkene Bruse på badeland er aller mest utlånt det siste halve året. Dessuten er Karsten og Petra-bøkene populære.

Kulturstrøm

 • Ballettdansere vant talentpris

  Nasjonalballettens danser Lucas Lima og norske Gina Storm-Jensen er tildelt et av Norges største kulturstipender, Tom Wilhelmsens stiftelses opera- og ballettpris. I år er stipendet på kr. 800.000,- som deles mellom de to ballettdanserne. Juryen består av Ellen Kjellberg, Anne Gjevang og Ellen Horn, og prisen er den eneste opera-og ballettprisen i Norge, skriver Den Norske Opera og Ballett.

 • Symfonisk A-ha i Bodø

  Når a-ha i høst skal spille inn nytt album og musikkfilm, blir det med Arktisk Filharmoni som «band», melder orkesteret på sine nettsider. Prosjektet, med tittelen TRUE NORTH, er et samarbeid mellom a-ha, Bodø2024, Arktisk Filharmoni og Svømmehallen Scene og beskrives som en «melankolsk hyllest til havet og nordnorsk natur». I tillegg til albumet vil det også bli laget en musikkfilm med band og Arktisk Filharmoni på scenen, og a-ha gjennomfører produksjonen i Bodø.

 • St. Olavs Orden til Halvdan

  Hans Majestet Kongen har utnevnt visesanger og låtskriver Halvdan Sivertsen (71) til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, melder kongehuset i en pressemelding.

  – Halvdan Johannes Falck Sivertsen mottar utmerkelsen for hans fremragende innsats som visekunstner, heter det i meldingen.

  Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten».

  Halvdan Sivertsen i skrivestua.
  Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK