Oslo kommune vil ikke gjennomføre testkonserter

Hverken Oslo eller Bergen kommune vil kunne gjennomføre testkonserter. Prosjektet kastes.

Scenen på Alan Walkers konsert i Oslo Spektrum

Planen er at 15 000 personer får dra på konsert og 15.000 skal delta i en kontrollgruppe som ikke skal gå på konserten.

Foto: Lars O / Lars Opstad / Kladd.no

– Etter en grundig totalvurdering av om det er forsvarlig for Oslo at testkonserter gjennomføres her har vi nå besluttet at dette ikke kan gjennomføres slik situasjonen er nå.

– Det er fortsatt høye smittetall og mye å gjøre på smittesporing og testing, blant annet knyttet til pågående utbrudd blant unge, samt oppfølging av personer i innreisekarantene, sier Oslos helsebyråd Robert Steen.

Oslo kommune mener at testkonsertene i verste fall kan føre til at videre gjenåpning av byen blir utsatt, og understreker at Oslo har vært nedstengt svært lenge.

– Det mener vi ikke et slikt forsøk er verdt slik smittesituasjonen i Oslo er nå.

– Vi har et ansvar for helheten og en viktig del av vurderingen har vært om slike arrangementer vil utgjøre en risiko for økt smitte og belastning på kommunens helsetjeneste.

Robert Steen

Oslos helsebyråd Robert Steen.

Foto: Vidar Ruud

Oslo kommune sier de synes forskningen er interessant og oppfordrer FHI til å gjennomføre forsøkene på steder i Norge med lavere smittetrykk enn hos dem.

Atle Fretheim

Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet.

Foto: Rahand Bazaz / NRK

Forskningsleder i FHI Atle Fretheim har fått beskjeden om at Oslo kommune sier nei til å arrangere testkonsertene.

– Prosjektet kastes. I alle fall med tanke på gjennomføring på denne siden av sommeren. Men sier det er lite sannsynlig at det kan gjennomføres senere.

– Tiden har løpt fra oss. Det er for sent å kontakte andre byer nå.

Videre legger han til at det både er riktig og viktig at kommunen har det siste ordet i slike beslutninger.

– Vi aksepterer selvfølgelig at de har en annen vurdering av risikoen og nytten av prosjektet enn det vi har, sier han.

Bergen har ikke ressurser

Regjeringen har puttet penger på bordet og lagt til rette for at konsertene kan gjennomføres. Bergen kommune som er den andre kommunen FHI ønsker å arrangere konserter i, har sagt de ikke har ressurser.

– Byrådet har konkludert med at gjennomføringen av arrangementer som avviker fra nasjonal covid-19-forskrift, og som har som formål å bidra til nasjonal og internasjonal kunnskapsutvikling, er et spørsmål som regjeringen må beslutte.

– Byrådet vil derfor ikke overprøve regjeringens beslutning om å tillate dette i Bergen, sier Katrine Nødtvedt, byråd for kultur, mangfold og likestilling.

De sier det er viktig og positivt med forskning som gir oss kunnskap som potensielt kan gjøre at restriksjoner som følge av koronaviruset på for eksempel kulturarrangementer kan lettes på raskere. Men hvilke prosjekter som skal få dispensasjon fra den nasjonale forskriften med forskning som begrunnelse er det regjeringen som må vurdere.

Testprosjektet skulle involvere hele 30.000 personer

Testprosjektet skulle etter planen involvere hele 30.000 personer. Man har de siste ukene ventet på at de lokale helsemyndighetene har gitt sin godkjenning.

Etter planen skulle 15 000 personer få dra på konsert og 15.000 skulle delta i en kontrollgruppe som ikke skal få dra på konsert.

FHI og arrangørene har til nå ønsket fem testarrangementer i Bergen og Oslo med inntil 5.000 mennesker på hver konsert.

Testkonserter

Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt.

Foto: NRK

Smittevernoverlegen har uttrykt bekymring

Smittevernoverlegen i Bergen har uttrykt bekymring knyttet til gjennomføringen av arrangementene i Bergen, blant annet knyttet til risiko, nytteverdi og signaleffekt.

– Siden vi ikke har vedtatt en lokal forskrift i Bergen nå legger byrådet likevel til grunn at det er nasjonale myndigheter som må gjøre avveiningene om nytteverdien av arrangementene er større enn risikoen, og om det dermed er grunnlag for å gi dispensasjon fra den nasjonale covid-19-forskriften, sier Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

– Byrådet forbeholder seg dog retten til å kunne si nei til forsøkene på kort varsel, dersom smittesituasjonen i Bergen skulle tilsi det, sier Husa.

Beate Husa

Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Bergen kommune har også blitt bedt om å vurdere hvorvidt kommunen kan bidra med PCR-testing av deltakerne i forskningsprosjektet (estimert til 9000 tester).

– Byrådet har konkludert med at det ikke vil være mulig for kommunen å bidra med denne tjenesten uten at det vil fortrenge ordinær testing som er en del av TISK-arbeidet, og ser derfor ikke at Bergen kommune kan bidra til testingen. Prosjektet må derfor finne alternative løsninger på PCR-testing av deltakerne dersom det skal gjennomføres, sier Husa.

Skal teste hurtigtester

Folkehelseinstituttet har jobbet med dette i flere måneder, og ønsker å gjennomføre testkonserter i Norge i nær fremtid. De så for seg konserter allerede i slutten av juni.

Prosjektet fikk for noen uker siden godkjenning fra Regional etisk komité (REK), og regjeringen har åpnet for at det kan gjennomføres testarrangementer i samarbeid med store festival- og kulturaktører, blant andre Bergen Live, Øyafestivalen, Palmesus og Norske konsertarrangører.

Konsertdeltakerne skulle etter planen testes med hurtigtest i forkant av konserten og samtlige deltakere vil testes i etterkant av arrangementet. Nå er det usikkert om det blir noe av.

Konsert med Sigrid Raabe

Mange savner å dra på konsert! Her er Sigrid Raabe på scenen i 2019.

Foto: Frode Berg / Frode Berg

– Vi ønsker oss et sikkert svar på om det å smitte-teste publikum før de slipper inn på konsert, gjør det like trygt å gå på konsert som å være hjemme og se på TV, sier Atle Fretheim som leder forskningsgruppen i Folkehelseinstituttet til NRK.

Kulturstrøm

 • Melder seg ut av organisasjon

  To av medlemmane i Hollywood Foreign Press Association, HFPA, som blant anna deler ut Golden Globe, melder seg ut av organisasjonen.

  Dei omtaler organisasjonen som giftig, og seier dei vil starte ein konkurrerande organisasjon, skriv The Hollywood Reporter.

  HFPA har fått massiv kritikk, blant anna for å ha lite mangfald i medlemsmassen og for å ha økonomiske bindingar med enkelte av dei som blir nominerte til prisen.

 • Fikk hakeslepp av eget gitarspill

  Lillebjørn Nilsen er plateaktuell med «Live in Telemark», som er et opptak fra en konsert han gjorde sammen med den irske visesangeren Andy Irvine under Telemarkfestivalen i 1994.

  I Kulturstripa torsdag snakket han og programleder Mona B. Riise sammen om innspillingen og hvordan han jobber som musiker.

  En av låtene på plata er en versjon av Lillebjørn-klassikeren «Alexander Kiellands plass», hvor han spiller den alene med akustisk gitar.

  – Jeg fikk helt hakeslepp da jeg hørte det opptaket av «Alexander Kiellands plass». Fordi dette var min opprinnelige drøm: Å bare høre den med min sangstemme og – da må jeg skryte litt – mitt eminente gitarspill, sier han i intervjuet.

  70-åringen kan også koste på seg litt selvskryt for å ha inspirert utallige gitarister med «Lillebjørns gitarbok», utgitt i 1973.

  Lillebjørn Nilsen og Mona B. Riise