Norgesglasset 21.03.07

Voksne forbrukere - Medarbeidersamtalar er ein bløff - Vår daglige Beatles: "Baby's In Black" - Ta vare på språkrøttene! - Gylne sluttpakker - Boikott av Kill Buljo - Plant et tre - 1968 del 3 - 45% prisøkning på trevirke

Hør: Norgesglasset 21.03.07

Voksne forbrukere

Stadig flere forbrukere er over 50 år. Samtidig opplever de at produsentene neglisjerer dem. Det slår rapporten "Den voksne forbruker 2006" fast. Men nå spår Cato Svendsen i Agency+ en ny trend der næringslivet retter oppmerksomheten mot behovene til den modne kjøpekraften. Reporter: Arild Opheim.

Medarbeidersamtalar er ein bløff

Over halvparten av tilsette i offentleg og privat sektor er misnøgde med den årlege medarbeidersamtalen hos sjefen. Det viser ei ny undersøkjing. - Under ein medarbeidersamtale kan sjefen gi løfter om opplæringstiltak og vidareutdanning til den ansatte. Men altfor ofte blir desse løfta brutt, seier Gard Rønning i selskapet Confex som har spurt 4000 tilsette i offentleg og privat sektor om betydninga av medarbeidersamtalen. - Resultatet er ikkje overraskende. Mange sjefar ser på medarbeidersamtalen som eit årleg rituale som ikkje blir teke på alvor, seier professor Thorleif Quale ved Arbeidsforskningsinstituttet.

Vår daglige Beatles:

"Baby's In Black"

The Beatles poserer for fotografen
Foto: AP

 

"Baby's In Black" ble skrevet av John Lennon og Paul McCartney, og handler om Astrid Kirchherr, en kunstner The Beatles møtte da de var i Hamburg første gang. Kirchherr ble forlovet med Stuart Sutcliffe, som døde av hjerneblødning i 1962.

Ta vare på språkrøttene!

Forsker Agnete Nesse ved Høgskolen i Bodø mener unge nordlendinger må bli flinkere til å bruke nordnorske språkblomster, men studentene Annette Fredriksen, Sveinung Svendsen og Helge Seim er ikke helt enig. Reporter: Bjørn Vang.

Gylne sluttpakker

- Det gjelder å finne rett bedrift å slutte i, mener vår kåsør Tron Soot-Ryen etter nyheten kom om at ansatte i Statoilhydro kan gå av med 70 prosent lønn fra fyllte 58 år. Snakk om gavepakke.

Boikott av Kill Buljo

Jompa Tormann
Foto: www.killbuljo.com

Redaktøren av ei samisk ungdomsavis oppfordrer til å boikotte filmen og rive ned filmplakatene, og sier samisk ungdom er lei rasisme og latterliggjøring av samer. Regissør Tommy Wirkola bryr seg ikke om kritikken. Reporter: Bjørn Vang.

Plant et tre

Norges Skogeierforbund vil ha fart i landets store uvirksomme hogstfelt, men hva hjelper det egentlig å plante et tre i kampen mot klimagassutslippene? Skogsjef i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn, naturviter i CICERO, Kristin Rypdal, reportere Thor Henry Bjor og Arild Opheim.

1968 del 3

Hippiebevegelsen ble aldri stor i Norge, men på begynnelsen av 1970-tallet var det mange unge som dro ut på bygda og startet kollektiv. Det skjedde blant annet på Kalrsøy i Tromsø, der Jan Bojer Vindheim bodde. - Vi trodde vi var begynnelsen på noe helt nytt, sier han.

45% prisøkning på trevirke

1. april stiger prisene på byggvarer med 45 prosent. Det er mangel på trevikre som er grunnen til at prisene nå går opp med så mye som 45 prosent. Prisveksten vil føre til at nye boliger fort blir 100 000 kroner dyrere, sier Driftsdirektør ved Hedalm Aneby hus Finn Arne Bjørnstad. Men skogeeierne vil ikke ta på seg skylda for all prisveksten. Styreleder Mikael Løken i Glommen Skog BA, sier skogeierne har økt sine priser med bare 15 prosent. Uansett, hvem som har skylda; Øystein Aurland, daglig leder for Boligpartner i Elverum, tror kundene må betale mye av prisøkningen. Eiendomsmegler AndeS Opgård hos Hedmark Eiendom tror prisøkningen på trevirke også vil presse prisene opp på brukte boliger, fordi flere heller vil ha brukt enn nytt.

Hør: Norgesglasset 21.03.07

Norgesglasset NRK P1

 

Kulturstrøm

  • Arkitekter oppfordres til idédugnad

    Hva kan arkitektene gjøre for å komme styrket ut av unntaksvåren 2020? Og hvilken vei bør arkitekturen gå fremover? Det er spørsmålene arkitekter utfordres til å svare på. Norske arkitekters landsforbund og Arkitektnytt står bak idédugnaden. Initiativet er inspirert av den amerikanske arkitekten, byplanleggeren og teoretikeren Michael Sorkin, som nylig døde av koronaviruset.