Normal

Siste sjanse i Høyesterett

Kunstneren Odd Nerdrum var ikke til stede da Høyesterett startet ankebehandlingen av skattesaken hans i Høyesterett.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum i lagmannsretten

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Advokat Pål Berg

Pål Berg er Odd Nerdrums forsvarer

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Han var representert ved sin forsvarer Pål Berg, og i salen satt flere venner og hans sønn Øde.

Må vente på avgjørelsen

– Odd Nerdrums håp er at Høyesterett gir ham medhold i anken slik at han får en ny mulighet til å få prøvet hele saken i lagmannsretten, sa forsvarer Pål Berg før retten ble satt.

Nerdrum anket hele dommen til Høyesterett, både saksbehandling, straffeutmåling og skyldspørsmålet, men bare den delen som gjelder saksbehandlingen ble tillatt fremmet.

Nerdrum og hans forsvarer mener det er vesentlige mangler i lagmannsrettens begrunnelse. Høyesterett avgjør om anken skal tas til følge i løpet av en til to uker.

Vil unngå fengsel

Odd Nerdrum ble i juni dømt til fengsel i to år og ti måneder i den parallelle straffesaken mot ham i Borgarting lagmannsrett.

Han håper å få lagmannsretten til å se på hele saken på nytt, slik at han kan slippe å gå i fengsel.

Statsadvokat Erik Førde møtte i Høyesterett på vegne av påtalemyndigheten.

Statsadvokat Erik Førde og advokat Pål Berg

Statsadvokat Erik Førde (t.v.) snakker med advokat Pål Berg før retten er satt

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Banalt skattesvik

– Kanskje er det så banalt som dette: Man selger bilder og putter pengene i lomma i stedet for å betale skatt av salget. Da er det kanskje ikke behov for lagmannsretten å begrunne dommen, sa Førde i Høyesterett.

Retten fant det bevist at Nerdrum fikk sjekker fra Forum Gallery i New York i perioden 1998–2001 på til sammen 900.000 dollar, som han la i en bankboks i Østerrike.

Dommer Toril Marie Øie

Dommer Toril Marie Øie er en av dommerne i Høyesterett

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Siden ble pengene ført tilbake til galleriet som på sin side utbetalte et tilsvarende beløp til Nedrum, men denne gang til hans bankkonto i Luxembourg.

Ramse opp tall

– Trenger Høyesterett alle disse tallene, spurte dommer Toril Marie Øie.

Forsvarer Pål Berg mente det, men statsadvokat Erik Førde protesterte flere ganger og hevdet at Nerdrums advokat trakk inn mye mer enn rene saksbehandlingsfeil i sin argumentasjon i Høyesterett.

Førde sier at sakens fakta er endelig avgjort, men dersom Høyesterett slår fast at det er skjedd en feil, så vil hele saken bli behandlet nok en gang i lagmannsretten.

Den avgjørelsen faller om tidligst en uke.

Kulturstrøm

 • Kinesisk sinne over svensk satire

  Et humorinslag på SVT har opprørt den kinsesiske ambassaden. I en uttalelse på ambassadens nettsider kreves det at den svenske allmennkringkasteren ber om unnskyldning for innslaget som ble vist i satireprogrammet «Svenska Nyheter» fredag kveld, skriver SVT Nyheter. Innslaget beskrives som rasistisk og hetsende. Redaktør for SVTs underholdningsavdeling, Thomas Hall, sier de ikke føler at de har gjort noe galt. Den kinesiske ambassaden har foreløpig ikke gitt noen uttalelse til SVT Nyheter.

 • Unike opptak av John Lennon

  Et videoopptak viser John Lennon og George Harrison spille «How Do You Sleep» i Lennons Ascot Sound Studios i 1971. Videoopptakene deles i forbindelse med nyutgivelsen av John Lennons ikoniske album «Imagine» fra samme år, skriver The Rolling Stone.

 • Storslått kostymedrama på NRK TV

  Den britiske dramaserien «Vanity Fair» er basert på 1800-tallsklassikeren av William Makepeace Thackeray om den unge, smarte og ambisiøse Becky Sharpe. Hun vokser opp i den fattige delen av London, men vil ut av et liv i fattigdom og begynner å klatre opp den sosiale stigen sammen med sin beste venn, Amelia.

  Becky Sharp vokser opp i den fattige delen av London. Hun vil ut av et liv i fattigdom og begynner å klatre opp den sosiale stigen sammen med sin beste venn, Amelia.