NRK Meny
Normal

Siste sjanse i Høyesterett

Kunstneren Odd Nerdrum var ikke til stede da Høyesterett startet ankebehandlingen av skattesaken hans i Høyesterett.

Odd Nerdrum

Odd Nerdrum i lagmannsretten

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Advokat Pål Berg

Pål Berg er Odd Nerdrums forsvarer

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Han var representert ved sin forsvarer Pål Berg, og i salen satt flere venner og hans sønn Øde.

Må vente på avgjørelsen

– Odd Nerdrums håp er at Høyesterett gir ham medhold i anken slik at han får en ny mulighet til å få prøvet hele saken i lagmannsretten, sa forsvarer Pål Berg før retten ble satt.

Nerdrum anket hele dommen til Høyesterett, både saksbehandling, straffeutmåling og skyldspørsmålet, men bare den delen som gjelder saksbehandlingen ble tillatt fremmet.

Nerdrum og hans forsvarer mener det er vesentlige mangler i lagmannsrettens begrunnelse. Høyesterett avgjør om anken skal tas til følge i løpet av en til to uker.

Vil unngå fengsel

Odd Nerdrum ble i juni dømt til fengsel i to år og ti måneder i den parallelle straffesaken mot ham i Borgarting lagmannsrett.

Han håper å få lagmannsretten til å se på hele saken på nytt, slik at han kan slippe å gå i fengsel.

Statsadvokat Erik Førde møtte i Høyesterett på vegne av påtalemyndigheten.

Statsadvokat Erik Førde og advokat Pål Berg

Statsadvokat Erik Førde (t.v.) snakker med advokat Pål Berg før retten er satt

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

– Banalt skattesvik

– Kanskje er det så banalt som dette: Man selger bilder og putter pengene i lomma i stedet for å betale skatt av salget. Da er det kanskje ikke behov for lagmannsretten å begrunne dommen, sa Førde i Høyesterett.

Retten fant det bevist at Nerdrum fikk sjekker fra Forum Gallery i New York i perioden 1998–2001 på til sammen 900.000 dollar, som han la i en bankboks i Østerrike.

Dommer Toril Marie Øie

Dommer Toril Marie Øie er en av dommerne i Høyesterett

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Siden ble pengene ført tilbake til galleriet som på sin side utbetalte et tilsvarende beløp til Nedrum, men denne gang til hans bankkonto i Luxembourg.

Ramse opp tall

– Trenger Høyesterett alle disse tallene, spurte dommer Toril Marie Øie.

Forsvarer Pål Berg mente det, men statsadvokat Erik Førde protesterte flere ganger og hevdet at Nerdrums advokat trakk inn mye mer enn rene saksbehandlingsfeil i sin argumentasjon i Høyesterett.

Førde sier at sakens fakta er endelig avgjort, men dersom Høyesterett slår fast at det er skjedd en feil, så vil hele saken bli behandlet nok en gang i lagmannsretten.

Den avgjørelsen faller om tidligst en uke.

Kulturstrøm

 • Saabye Christensen får Oslo-medalje

  Forfatter Lars Saabye Christensen tildeles St. Hallvard-medaljen, som er Oslo bys høyeste utmerkelse, for sin «verdifulle innsats for hovedstaden».– Det er en stor ære og glede å kunne motta St. Hallvard-medaljen, og det er også en like stor inspirasjon til å skrive og dikte videre om denne byen jeg er så nært knyttet til og setter så høyt, sier han ifølge NTBs pressemelding. Les Oslo kommunes begrunnelse for tildelingen her. (NTB)

  Lars Saabye Christensen
  Foto: Olav Døvik / NRK
 • Norsk 1. plass i pressefrihet

  Norge er det landet i verden hvor pressefriheten står sterkest, ifølge Reporters Without Borders årlige pressefrihetsundersøkelse. USA faller to plasser på listen, fra 43. til 45. plass, under ledelsen av Donald Trump, som blant annet har kalt journalister «fiender av folket». Nederst på lista ligger Nord-Korea. Les rapporten her.

  Laster Twitter-innhold
 • Sjå Sigrid på Jimmy Fallon

  Sigrid Solbakk Raabe frå Ålesund spelte for nærmare tre millionar amerikanarar då ho opptredde på Jimmy Fallons «The Tonight Show» i USA i natt. Sjå videoen her.