Markas vokter

Naturoppsynsmannens jobb er i et stort kontorlandskap. Det er ikke kontorpulter, arkiv og datamaskiner som preger arbeidsplassen, men heller trestubber, kvisthauger og frisk luft.

Furu
Foto: Rainer Prang / NRK

- Tenk å ha en slik arbeidsplass, sier Lar Tore Ruud, nytilsatt naturoppsynsmann for Oslo og Akershus, og skuer utover de enorme skogområdene i Nordmarka. Gjennom sin lille kikkert skal han ha oppsyn med natur og kulturminner.

Hør innslaget her

Speider

Naturområde ved Oslo.
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Lars Tore bruker kikkerten hele tiden. Stadig på jakt etter sjeldne dyr og fugler, eller han ser etter folk som er i skogen og gjør ugang. Personer som misbruker naturen. Blir stoppet og gjort oppmerksom på hva som er rett og galt når man ferdes ute. Kjøring med motoriserte kjøretøyer og bruk av åpen ild i tørre perioder er ting han slår ned på.

Båndtvang

Her i landet er det forbudt å slippe hunden sin løs fra 1. april til 20. August. I denne perioden har dyr og fugler unger som bør vernes for unødvendige farer. Møter Naturoppsynsmannen løshunder i denne perioden, vil nok eieren få en liten reprimande, hvor han blir bedrt om å håndheve båndtvangen.

Jakttid

Jakt
Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

Nå underjakta blir jegere sjekket at alt er i orden med dem. Enslige småviltjegere treffer han sjelden på, men gutta som sitter på elg- eller harepost må vise at deres pairer, våpen og ammunisjon er i orden.

Alle velkommen.

Naturoppsynet ønsker alle velkommen til skogs. De ønsker at skogen skal brukes, ikke forbrukes. Jo flere som er ute i skogen, jo mindre kriminalitet begås. Naturoppsynsjobben er en ensom jobb og han har ikke mulighet til å være overalt til enhver tid. Derfor er de avhengig at folk melder fra hvis de ser noe galt. Alle slike meldinger blir tatt imot med takk.

Kulturstrøm