NRK Meny
Normal

Krever millionerstatning fra Stortinget etter langvarig byggearbeid

Byggearbeider ved Stortinget medfører så mye støy, støv og skitt at nabobedrifter taper millioner av kroner.

Galleriet Mesterrammer

STØY OG STØV: Galleriet Mesterrammer er en av flere bedrifter som er skadelidende som følge av byggearbeidet rett utenfor døra.

Foto: Eirin Venås Sivertsen

Byggingen av et nytt post- og varemottak i tilknytning til Stortinget skaper dårlig stemning i nabolaget. Murmesternes Forening eier en nabobygård som lider under anleggsvirksomheten. Av 11 bedrifter i gården vurderer flere å si opp leiekontrakten på grunn av tapt fortjeneste.

Om bedriftene ikke får erstatning for tapt fortjeneste, kan det bli aktuelt med søksmål mot Stortinget.

– Finner ikke frem

En av de berørte forhandlerne er ramme- og kunstbutikken Mesterrammer. Lokalene er omringet av gravemaskiner, og arbeidet rett utenfor døra har pågått i månedsvis.

Nå har eier Georg Uhlmann stengt butikken. Kundene finner ikke frem, og støy og støv gjør det vanskelig å drive butikk, sier han, og viser til et tap på et sted mellom en halv og en million kroner.

– Jeg har brukt mange år på å prøve å bygge opp en butikk, og så ser du at det blir revet ned på denne måten ... Det er til å grine av, sier han til NRK.

Galleriet Mesterrammer

FORTVILET: Gallerieier Georg Uhlmann fortviler over de langvarige byggearbeidene rett utenfor vinduet, og han har måttet stenge sjappa.

Foto: Eirin Venås Sivertsen

Knut Asper, direktør i Murmesternes forening, vil nå sende krav om økonomisk kompensasjon til Stortinget.

– Fra dag én har fremkommelighet, skilting, støy og smuss vært et stort problem for alle leietakerne. Vi føler at vårt stemme blir hørt, men reaksjonstiden er lang. Så dette er en meget tung sak for oss, sier han.

Hvor mange millioner kroner erstatningskravet kommer på, vet han ikke, i og med at Stortingets byggearbeider skal pågå til 2018. Han vil ikke utelukke at saken kan ende i retten.

Vil ikke betale erstatning

Knut Asper

ERSTATNING: Knut Asper, direktør i Murmesternes forening, vil nå sende krav om økonomisk kompensasjon til Stortinget.

Foto: Monica Rikoll

Stortinget har informert de berørte om at de ikke vil kompensere næringsdrivende for tapte inntekter eller kunder på grunn av anleggsvirksomheten. De mener arbeidet er en naturlig del av byutviklingen og at det ikke er praksis å utbetale noen form for erstatning i slike saker.

– Du kan ikke unngå at noen berøres av denne typen utbygging i Oslo sentrum. Men vi beklager jo den belastningen dette er for gårdene rundt, sier leder for eiendoms, sikkerhets- og serviceavdelingen på Stortinget, Terje Olsen.

Han sier at hvis de berørte har blitt skadelidende utover det man med rimelighet må kunne forvente i slike byggesaker, vil de vurdere eventuelle krav fra sak til sak.

– Når vi ser hvilke konsekvenser dette gir, så ser vi at dette er krevende. Vi vil fortsette dialogen, og eventuelle krav får vi forholde oss til i hver enkelt sak som kommer, sier han.

Olsen sier at Stortinget har hatt møter med de berørte og besluttet at boring skal skje etter normal arbeidstid. De har også inngått avtaler om jevnlig vasking av fasader, vinduer og lokaler som blir berørt.