NRK Meny
Normal

Kjærlighet og katastrofeerfaringer

Alle vet at Gudbrand i Lia hadde snill kjerring.
Sartre og Simone de Beauvoir satte frihet og selvrealisering høyere enn alle dydene man kan tenke på i et samliv.
Men hvis to mennesker som ikke er opptatte av å gjøre livet levelig for hverandre finner sammen i ekteskapet blir livet snart et eneste, langt sukk.

Kyss og klem
Foto: Colourbox

Hør: Studio Sokrates: Kunsten å omgås, del 7 26.02.2011

Katastrofe
Ordet katastrofe er gresk, og jeg liker å tenke at det betyr å ramle et trinn ned, men dette er ikke helt riktig. Kata betyr ned, eller nedover, mens strephein betyr vending, eller å snu (seg). Første gang ordet katastrofe er på trykk med betydningen «en plutselig ulykke» stammer fra 1748 hvis vi skal tro Online Etymology Dictionary.
På femtenhundretallet brukte man ordet katastrofe når noe gikk helt motsatt av det man forventet seg.

Jeg tror at vi mennesker har slike katastrofeerfaringer hele livet. Tenk på ettåringen som ikke får viljen sin ved frokostbordet: En majestetsfornærmelse! Alle som sitter ved bordet skal vekk! Bort, forsvinn! Eller tenk på dikter Wildenwey: «Ja, mot meg har selve skjebnen vært vidunderlig så mild, når jeg unntar at den knuste mine planer…» (Disse vers, fra Nyinger)

Freiherr Aldolph Franz Friedrich Ludwig Knigge

Knigge var født i Hannover i 1752 og skreiv boka vi leker med i Studio Sokrates nå: Kunsten å omgås Mennesker (Über den Umgang mit Menschen) 36 år gammel. Ganske ung, kan man si – Men som mange andre tyskere på den tiden leita han etter noen grunnregler, maksimer – eller prinsipper – man kunne leve etter.
Det gjør vi kanskje ikke så ofte i dag?

Han mener å ha funnet ett – som gjelder for alle stender, alle samfunnsgrupper og som også kan anvendes av ektefolk, Knigge skriver:

Plikt foran lyst
«En grunnregel for alle Stender og alle mellommenneskelige forhold kan man også anvende på Ektestanden, og det er denne: Prøv å oppfylle pliktene dine så grundig, planmessig og samvittighetsfullt som du klarer, gjerne så vidt at du overgår alle dine bekjentskaper i dine gjerninger.

Da vil du oppleve at du blir aktet og respektert, og de av dine bekjente som bare smigrer og prøver å oppnå fordeler av et heldig øyeblikk med sjarm og smiger vil bli stående i din skygge. Men du må gjøre pliktene dine! Mannfolk får ikke prale av hvor gode selskaper de går i – når de går mest for å drikke seg på en snurr, og kvinnfolk får ikke pukke på hvor kyske de er, hvis de samtidig neglisjerer barna og oppdragelsen..» (Knigge pkt 5 s 148)

Da vet vi dét.
Plikt foran lyst og tukt over drift. Den gamle leksa én gang til. Og filosof Elin Svenneby stadfester:

«Det sikreste middelet for å få ekteskapet til å bestå er å oppfylle pliktene sine, altså gjøre det daglige arbeidet, - the constant care and maintenance, stadig omsorg og vedlikehold - så godt en kan og bare slik en kan – med kjærlig omtanke for den bestemte personen en er gift med, som en gjennom ekteskapsløftet – elske og ære - har påtatt seg ansvaret for.»

Musikken:
Vi tar farvel med Johnny Hodges i dag, og jeg er stolt av at vi har kunnet presentere ham og saxen hans på en så grundig måte. Hodges var et fyrtårn i jazzhistorien og fortjener et stort publikum. Du kan høre musikken vi har brukt hvis du har Spotify, her er (studio sokrates spilleliste i spotify)

1: In a Mellow Tone

2: Good Queen Bess

Fra youtube har jeg hentet dette enestående opptaket av Hodges i Ellingtonsetting: Studio Sokrates spilleliste i Spotify

Er det noen som speller som Hodges og Ellingtonbandet lenger?