Hopp til innhold

Snart skjer det igjen

Etter at Full City-forliset forvandlet Langesund til et katastrofeområde, har naturen ryddet opp de fleste sporene etter oljesølet. De siste 40 årene har det vært 27 forlis i norske farvann, og det er bare et tidsspørsmål før det skjer igjen.

I et forrykende uvær natt til 31. juli 2009 gikk det panamaregistrerte skipet Full City på grunn på Såstein-flaket utenfor Langesund med 1120 tonn tungolje om bord. Skipet begynte straks å lekke olje.

— Det synet som møtte meg i Krogshavn om morgenen den 31.juli kommer jeg aldri til å glemme. Badeplassen var helt tilgriset med olje. Fra land kunne vi se lasteskipet Full City ligge havarert ute på Såstein-flaket. Der og da bestemte jeg meg for at dette skulle jeg jobbe med, sier Kjetil Rakkestad i Telemark politidistrikt, hovedetterforsker etter Full City-forliset.

Full mobilisering

Kystverket og Interkommunalt Utvalg for Akutt forurensing (IUA) i Telemark satte i gang en enorm mobilisering for å suge opp oljen og få strendene renset. Folk fra hele landet meldte seg som frivillige; både naturvernere, forsvaret og brannmannskaper.

WWF tok ansvar for strandvasken.

Naturvernforbundet satte opp en fuglevaskstasjon i Langesund. 100 fugler ble vasket og 80 av dem så ut til å overleve. 2500 fugl døde av oljeskader, og Viltnemnda skjøt rundt 200 av dem fordi de var så tilgriset av olje.

120 kilometer strandsone ble rammet av oljesølet. Både strender, svaberg og fossile bergarter var tilgriset. Opprydningsarbeidet kostet 237 millioner kroner.

(Artikkelen fortsetter under lydspilleren)

Kommer til å skje igjen

— Det er mange holmer og skjær langs norskekysten, og skipene må inn til land av og til, slår beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket fast.

Ifølge statistikken og Kystverkets interne anslag kommer forlis tilsvarende Full City til å skje hvert annet til tredje år.

— Vi er forberedt på at dette kan skje. De siste årene har vi fornyet oljevernutstyret langs kysten for 350 millioner kroner. I dag har vi en grunnberedskap dimensjonert for å kunne håndtere 400 tonn bunkersolje ved et forlis langs hele norskekysten, sier Ly.

Mer effektivt utstyr som er raskere å ta i bruk en det gamle utstyret skal gjøre skadene mindre ved kommende forlis. Likevel er det en effektiv oljevernberedskap langs kysten bare 60% av året. Resten av året gjør vær og vind oljeberedskapen dårligere, og det er gjerne i ruskevær det skjer forlis.

— Vårt mål er å utvide muligheten for at beredskapen er effektiv en større del av året, og blant utfordringene er å få utstyr ut til kilden for utslippet raskt, sier Ly.

Kystverket har også tatt grep de siste årene for å få risikotrafikk lenger vekk fra kysten, og særlig passerende tankskip går lenger ut enn før, ifølge Ly.

– Dermed er det større muligheter for å få kontroll over skipet før det eventuelt grunnstøter, og vi har bedre tid til å iverksette beredskapsplaner og hindre eventuell oljeforurensning, sier Ly til NRK.

Summen av utslipp ødelegger miljøet

Biolog Antonio Poleo arbeidet i miljøteamet til Økokrim under arbeidet med Full City-saken. Han mener det er summen av alle oljeutslippene globalt som er problemet for naturen.

— Alle disse kjemikaliene som tilføres sjøen ved et utslipp er ikke noe stort problem hvis det er et engangstilfelle. En del av bestanddelene i olje er relativt lett nedbrytbare, det tar bakterier og mikroorganismer seg av. Men det er en prosess som koster noe for økosystemet. Så finnes det i alle oljer også en del tungt nedbrytbare stoffer. Selv om tilførselen fra Full City i globalt perspektiv er nesten ingen ting, er det likevel et bidrag, og sammen med alle andre utslipp, blir konsekvensene for miljøet store, sier Poleo i radiodokumentaren.

— Man snakker om fugler, fisk eller pattedyr, men man glemmer alle de små organismene som lever i fjæresteinene. Olja lå metertykk langs kysten etter forliset, og man skjønner jo at det må ha strøket med enormt med organismer, sier biologen.

Friskmeldt

Etter Full City-forliset har Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) fulgt nøye med på forurensingen etter Full City. Instituttet har funnet oljerester som trolig stammer fra Full City enkelte steder, og havbunnen ved Krogshavn kan ha blitt forgiftet. Men på dypere vann ser det ikke ut til å være noe særlig forurensning, i følge NIVAs sluttrapport etter oljeutslippet fra Full City.

Tross enkelte spor etter oljeforurensningen er sjøen ved Langsund igjen friskmeldt. I høst ble ankeret fra Full City løftet på plass i Krogshavn, der det skal stå som et minnesmerke etter forliset som førte til oljeforurensningen.

Radiodokumentaren "Full City, null kontroll", med lydloggene mellom kapteinen og Brevik trafikksentral kan høres på nett, eller i P2 lørdag klokken 10.03 og søndag klokken 21.03.

Kulturstrøm