Hopp til innhold

– Dyreplageri å vaske dem

BAMBLE (NRK): Det mener leder i Viltnemnda i Bamble, som var med på å fange fugl etter at «Full City» forliste for sju år siden. NOAH er ikke enig.

Sjøfugl tilsølt av olje fra Full City

Sjøfugl tilgriset av olje fra «Full City».

Foto: ÅSMUND ISAKSEN / SCANPIX

Torstein Dahl, leder i Viltnemnda, støtter regelendringen fra Miljødirektoratet, som sier at fuglene bør avlives. For nå, sju år etter «Full City»-katastrofen, gjentar en av dem som var med på å redde fuglene, at det var dyreplageri å vaske dem i stedet for å skyte dem.

Torstein Dahl, Viltnemda Bamble

Torstein Dahl, leder av Viltnemda Bamble.

Foto: Roald Marker / NRK

– Hadde vi avlivet dem raskt, ville vi sørget for at de fikk mindre lidelser enn det de gjorde, sier Dahl.

Han får full støtte fra Norges jeger- og fiskerforbund (NJF).

– Det var fælt å se disse fuglene som vi ikke klarte å fange med hov som vi ble beordret til å gjøre, dette førte bare til mer lidelse for fuglene, sier Espen Farstad.

Allerede for sju år siden var det uenighet om hva som var best. Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet ville skyte fuglene.

– Vi må avlive dem snarest mulig, sa Oddekalv da.

– Uenig

Sjøfugl blir vasket i Langesund

RENS: Om lag 100 av 160 fugler ble reddet da de ble vasket.

Foto: Nyhetsspiller / NRK

Dyrevernsorganisasjonen NOAH mener fremdeles at det er riktig å vaske fuglene.

Om lag 160 fugler ble samlet inn, rundt 100 ble reddet. NOAH mener at lidelsene for fuglene ble unødig store, og peker på flere ting som fungerte dårlig etter «Full City»-forliset.

– Det ble først skutt fugl, og man måtte vente lenge før man kom i gang. Det betyr at fuglene var i dårligere forfatning da vaskingen ble igangsatt. Det var jeg ikke fornøyd med, sier NOAH-leder Siri Martinsen, som er veterinær.

Avlivning er best for fuglene

Erfaringene fra Langesund har ført til en regelendring. Miljødirektoratet konkluderer med at avliving i de fleste tilfeller er bedre enn vasking.

Siri Martinsen

Siri Martinsen er veterinær og leder av NOAH.

Foto: Roald, Berit / SCANPIX

– Det mener vi er helt riktig, og det har også Miljødirektoratet nå konkludert med. Det blir den fremtidige strategien, sier Farstad i NJF.

Fuglebestanden på telemarkskysten er nå tilbake på et normalt nivå. Det styrker Dahl i Viltnemnda i troen på at det var riktig å avlive oljeskadd fugl.

– Jeg mener helt klart at å avlive fugl, som vi gjorde fra starten av, var riktig. Jeg mener også at avlivningen burde vært videreført da den ble stoppet.

Regelendringen gjør at Norge kommer i en særstilling. Og det er ikke bra, mener NOAH.

– Vi kan ikke akseptere at Norge er et av de få landene som ikke har noe å tilby ville dyr som blir skadelidende på grunn av menneskelig aktivitet, sier Martinsen, og legger til:

– Man har neppe juridisk grunnlag for å forby en hel gren innenfor veterinærmedisin – behandling av ville dyr.

– Noah bør vise ydmykhet, og tenke at dette er det beste for dyra. Det er derfor de er til stede, sier Farstad.

En ærfugl tilgriset med olje ble avlivet etter forliset utenfor Langesund.

En ærfugl tilgriset med olje ble avlivet etter forliset utenfor Langesund.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX