Farlig sammenblanding

Hvorfor er det så farlig om norske soldater deler ut litt mat? Flyktningehjelpen advarer mot sammenblanding.

Norske soldater og offiserer i Afghanistan.
Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Hør: Bistand i Afghanistan

Det finnes rundt fem hundre norske soldater i Afghanistan. I løpet av den rekordkalde vinteren som har vært, har mange av soldatene ikke bare deltatt i krigshandlinger, men også sett fattige mennesker med lite mat og lite klær, og mange har hatt lyst til å hjelpe.

Livstruende

Dette er noe både UD, FN og hjelpeorganisasjoner ikke vil ha noe av. En slik sammenblanding av militært og sivilt arbeid vil være livsfarlig for hjelpearbeiderne, mener Elisabeth Rasmusson. Hun er generalsekretær i Flyktningehjelpen, som har flere hundre ansatte i landet.

- Dersom militære utfører humanitær hjelp, kan afghanere bli i tvil om hvor grensen går mellom det humanitære og det militære.

Dette kan gjøre hjelpeorganisasjoner til militære mål, noe som åpenbart kan være livstruende for hjelpearbeidere, sier hun.

Farligere å være hjelpearbeider

Genevekonvensjonen slår fast at humanitær hjelp som gis til sivilbefolkning skal gis nøytralt og ikke brukes som et verktøy i en krig. Samtidig er det blitt farligere for hjelpearbeidere å gjøre jobben sin.

Bare i Afghanistan ble 15 hjelpearbeidere drept i 2007, i følge Flyktningehjelpen.

Spisskompetanse

Elisabeth Rasmusson er også opptatt av at hjelpeorganisasjoner og militære har ulik spisskompetanse.

- Militære kan ikke bedømme sivilbefolkningens behov slik vi kan, på samme måte som at vi ikke kan gå inn i krigshandlinger, sier generalsekretæren i Flyktningehjelpen.

Norgesglasset NRK P1

Kulturstrøm