Erna Solberg

Erna Solberg var gjest i Stjerneklart på NRK P1 mandag 09.02.09.

Erna Solberg
Foto: Mette Ballovara / NRK

Hør: Stjerneklart med Erna Solberg

Erna Solberg ble født i Bergen den 24. februar 1961 som datter av konsulent Asbjørn Solberg som jobbet som disponent i Bergen Sporveier, og kontorfullmektig Inger Wenche Torgersen. Hun vokste opp i Bergen som den mellomste av tre søstre og gikk etter hvert på Nygård skole. Hun var aktiv skolemusikant, tok pianotimer og var meisemor i KFUK.

Mens hun gikk på videregående skole ble hun aktiv i Bergen Unge Høyre og var medlem av Arbeidsutvalget der da hun tok eksamen i 1979. I 1980 ble hun formann i Bergen Unge Høyre og viseformann i Hordaland Unge Høyre. Etter å ha ledet Operasjon Dagsverk mens hun var russ, fikk hun jobb som sekretær i organisasjonen i 1983. Hun var varamedlem til Bergen bystyre i perioden fra 1979 til 1983, og i 1986 ble hun medlem av Bergen Høyres Arbeidsutvalg, etter å ha ledet Sandviken Høyre fra 1985. I 1986 tok hun også eksamen i sosiologi, sammenlignende politikk, statistikk og sosialøkonomi, noe som kvalifiserte henne til en cand.mag.-titel fra Universitetet i Bergen. To år senere tok hun deleksamen i sosialøkonomi hovedfag.

Hun var valgkampleder for Bergen Høyre fra 1987, og ved Stortingsvalget to år etter ble hun selv valgt inn som representant for Hordaland og havnet først i Finanskomitéen, deretter i Forbruker- og administrasjonskomitéen. Året etter ble hun viseformann i Hordaland Høyre og var medlem av Høyres programkomité foran stortingsvalget i 1993, der hun for øvrig ble gjenvalgt og satt i Finanskomitéen i de 4 påfølgende år, samtidig som hun var medlem av Høyres gruppestyre og leder for Høyrekvinners Landsforbund. Foran det neste stortingsvalget, i 1997, hadde hun vært kvinnepolitisk leder i Høyre i 3 år, og hun ble gjenvalgt for tredje gang på Stortinget. Denne gangen fikk hun plass i Kommunalkomitéen.

Foran stortingsvalget i 2001 var hun på nytt medlem av Høyres programkomité og ble gjenvalgt til Stortinget for fjerde gang, men da Kjell Magne Bondevik dannet sin regjering den høsten, ble hun utnevnt til Kommunal- og regionalminister – en jobb hun hadde fram til neste stortingsvalg i 2005. I 2002 ble hun valgt til 1. nestleder i Høyre, og i 2004 etterfulgte hun Jan Petersen som Høyres leder. Hun ble gjenvalgt for femte gang til Stortinget i 2005, men måtte forlate statsrådsposten for å gi plass til Åslaug Haga. I stedet tok Erna plass i Stortingets Utenrikskomité, der hun for øvrig er første nestleder. Samme år ble hun utnevnt til kommandør av St. Olavs orden.

Når hun ikke er på Stortinget er Erna bosatt på Rådal i Bergen sammen med mannen Sindre Finnes og de to barna Ingrid på 12 og Erik på 10 år.

Stjerneklart med Erna Solberg, mandag 09.02.09 kl. 22.05 på NRK P1

Kulturstrøm

  • Bernies votter er blitt populære

    Vottene Bernie Sanders hadde på under innsettelsen av Joe Biden, stjal mye av oppmerksomheten under seremonien. Mange vil strikke vottene som var en gave til senatoren fra en lærer i Vermont.

  • Skal lage spenningsfilm om korona

    Fantefilm har fått 250.000 kroner i utviklingsstøtte til spenningsfilmen «C19» som tar utgangspunkt i koronapandemien. Pengene kommer fra Norsk filminstitutt, skriver Dagsavisen. Fantefilm har tidligere laget kinofilmene «Bølgen» og «Skjelvet».