Disse skal sitte i Ytringsfrihetskommisjonen

Kommisjonens medlemmer skal gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet, sier kulturminister Abid Raja. Blant de utvalgte til å jobbe med Ytringsfrihetens kår i Norge er Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe.

karpe

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra Karpe, her sammen med makker i rapgruppa Chirag Rashmikant Patel, skal være med i Ytringsfrihetskommisjonen.

Foto: Gitte Johannessen / NTB scanpix

Fredag presenterte kulturminister Abid Raja medlemmene i den nye ytringsfrihetskommisjonen.

– Vi vet at ytringsfriheten er under press, og det er en debatt som er i samfunnet. Det viktige er at de kartlegger hvordan ytringsfrihetens kår er, i hvilken grad den er utsatt under press og også forslå tiltak på hvordan man kan motvirke dette, sa statsråd Raja til NRK.

– Ikke minst så skal de bidra til en opplyst debatt i den perioden de skal gjøre sitt arbeid, og her er det veldig mange som er i stand til å bringe det viktige arbeidet ut i det offentlige rom. Klare å engasjere ulike landsdeler, ulike lag av befolkningen, slik at vi får en god debatt og dialog rundt disse spørsmålene i offentligheten også, la han til.

Presentasjon av ny ytringsfrihetskommisjon

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja presenterte den nye Ytringsfrihetskommisjonen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

De 18 utvalgte skal ifølge statsråden gjenspeile mangfoldet i det norske samfunnet, og har ifølge en pressemelding markert seg i samfunnsdebatten på hvert sitt felt.

Se alle deltagerne i faktaboksen.

Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid fra rapgruppen Karpe er en av medlemmene i kommisjonen. Karpes manager Silje Larsen Borgan skriver i en SMS til NRK at Abdelmaguid sitter på et fly fra Egypt, men at hun vet at han følte det var riktig å takke ja til denne forespørselen.

Dramatiske endringer siden 1999

Kommisjonen skal ledes av Kjersti Løken Stavrum, som er styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norske PEN og administrerende direktør i stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som er den kontrollerende eier av Schibsted.

– Våre muligheter til å ytre oss og motta informasjon er dramatisk endret siden 1999 da den forrige kommisjonen la fram sin innstilling. Denne kommisjonens oppdrag er å kartlegge de nye vilkårene for ytringsfrihet og bidra til nødvendige endringer og avklaringer, sier leder for kommisjonen Kjersti Løken Stavrum til NTB.

Presentasjon av ny ytringsfrihetskommisjon

Leder av Ytringsfrihetskommisjonen Kjersti Løken Stavrum og kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

I tillegg er Shabana Rehman daglig leder i stiftelsen «Født Fri», samfunnsdebattant Kjetil Rolness og forfatter og politiker Mimir Kristjánsson medlemmer i kommisjonen.

I november avgjorde regjeringen at det skulle bli en ny ytringsfrihetskommisjon, som fikk oppgaven å «foreta en helhetlig gjennomgang av ytringsfrihetens stilling i Norge».

Kommisjonen skal vurdere tiltak for å få til bred deltagelse i samfunnsdebatten, tiltak mot «falske nyheter» og tiltak for å motvirke spredningen av hatefulle og ulovlige ytringer i sosiale medier, heter det i mandatet.

Det var tidligere kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande som startet arbeidet. Bakgrunnen var at revolusjonen innen sosiale medier og kommunikasjonsteknologi både har styrket ytringsfriheten og satt den under press, skriver NTB.

Kulturstrøm

  • Svindal vert ny programleiar

    Aksel Lund Svindal vert ny programleiar for Mesternes Mester på NRK1, etter at det vart kjent at Dag Erik Pedersen gir seg etter 12 sesongar. Den tidlegare topp-alpinisten Svindal vann årets sesong av programmet.

  • Meiner festivalar kan arrangerast

    Ei arbeidsgruppe nedsett av kulturministeren meiner at festivalane i sommar kan gjennomførast, men med risikoreduserande tiltak, skriv Aftenposten. Helsestyresmaktene skal no vurdere innhaldet i rapporten til arbeidsgruppa.