Dewey for dummies

Kan vi ta en tenker som styrer unna alle forsøk på sistebegrunnelser på alvor?
En som plukker opp filosofiske tanker han selv digger og hiver resten overbord?
John Dewey ble en sværing i Amerika, europeerne rynker på nesa av ham.

John Dewey (1859-1952) Wikipedia
Foto: Wikipedia

Hør: Studio Sokrates, John Dewey del 1

Pragmatisme
Først en begrepsavklaring: Det greske ordet for handling er «pragma.» En vanlig måte å forstå dette å være pragmatisk på er å tenke på nyttebegrepet; den som er pragmatisk har et kalkulerende perspektiv og opptrer med egennytte som øverste handlingsregel. Man kan kanskje si at pragmatikeren er kompromissorientert.

Pragmatisten, derimot, er opptatt av å finne ut hva som er riktig å gjøre i en gitt situasjon. Dette kan uttrykkes mer prinsipielt: «En pragmatist er en som antar at mennesket er et handlende vesen, og at teorier er et underordnet middel for dette.» (Følger i dette en artikkel av filosof Arild Pedersen .) Marx kan illustrere: «Filosofene til nå har bare fortolket verden – det det kommer an på er å forandre den.» Man kan kanskje si at pragmatisten støtter seg til siste del av dette sitatet.

Dewey vs røkla
John Dewey fikk et langt og innholdsrikt liv, han levde like lenge på jordskorpen som vår egen Knut Hamsun, altså fra 1859, tre år før den amerikanske borgerkrigen og helt fram til 1952 – han døde av komplikasjonene etter et lårhalsbrudd han pådro seg da han lå på stuegulvet og lekte med barn hjemme i leiligheten sin i New York.

Filosof Solveig Bøe har denne karakteristikken av Dewey i Studio Sokrates:

 • Dewey er i grunnen opptatt av noe helt annet enn Kant og Hegel, nemlig å tenke omkring sosiale og politiske problem knytta til folks praktiske liv, det er til å behandle slike problem fornuften er godt egna mente han, mens Kant og Hegel var systembyggere som laga filosofiske teorier med til dels flott arkitektur!
 • Når det gjaldt uforenelighet mellom religion og vitenskap så er det jo i USA det problemet dukka opp igjen på grunn av de Bibeltekstnære og fundamentalistiske variantene av kristendom som utvikla seg der. I Europa var problemet på en måte ikke eksisterende fordi det alt var etablert et skille mellom tro og fornuft.
 • Heller ikke Kant mente at fornuften kunne nå såkalte evige sannheter. Han var jo opptatt av fornuften sine grenser som han argumenterer for er sanseerfaringen sine grenser, og som derfor faller sammen med vitenskapens sitt område. Men Dewey forholder seg ikke til dette hos Kant, han ville ikke. Dewey ville ikke teoretisere, men er opptatt av hva tenkning kan gjøre i verden!

Praktisk filosofi
Dewey var opptatt av hva som foregikk i det amerikanske samfunnet, «samfunnsmessige utfordringer» kunne vi kanskje si. Ikke akkurat mangelvare i USA. Femti år gammel, i 1909 nærmet Dewey seg kretsen rundt presidentkandidat Woodrow Wilson . Amerika sto på terskelen til en reformperiode uten sidestykke: Åttetimersdagen, skattlegging av røverkapitalister og storkonsern, avvikling av barnearbeid, måteholdssaken, kriminalitetsforebygging og utdannelse er stikkord.

Dewey engasjerte seg i sosialt reformarbeid. Han tok impulsene fra der hvor de var å finne: Statistikk, samfunnsvitenskap, filosofi, darwinisme, kort sagt fra alle typer undersøkelser som foregir å si noe om samfunnet. Grunntanken var at forstanden aldri kan finne evige og uforanderlige sannheter. Likevel kan forstanden, dersom den brukes riktig, bidra vesentlig til å løse akutte samfunnsmessige og politiske problemer.

Nesten som om jeg skulle ha sagt det sjøl!
Det blir mer om Dewey, amerikansk historie og jazz i Studio Sokrates om en uke.

Musikken
Knut Borge tar oss med inn i livet og musikken til Mr «King of Swing» Benny Goodman i denne utgaven av Studio Sokrates. De av dere som bruker Spotify kan høre musikken her: Studio Sokrates spilleliste i Spotify

1: Breakfast Feud
2: If I had You

Kulturstrøm

 • Roy Jacobsen roses i Storbritannia

  Britiske Times Literary Supplement setter Roy Jacobsens «Rigels Øyne» på sin liste over årets beste romaner i 2020. Den norske forfatteren omtales som en romanforfatter i verdensklasse. Boka er den tredje i en serie på så langt fire romaner.

 • Pris til Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalbibliotekets faste utstilling «Opplyst. Glimt fra en kulturhistorie» har vunnet en av de største prisene ved London Design Awards 2020. Roald Amundsens Sydpolbrev og håndskrevne Edvard Grieg-noter er blant gjenstandene som er stilt ut i Oslo.

  Kronprins Haakon Âpner Nasjonalbibliotekets utstilling.
  Foto: Terje Bendiksby / NTB